Verbijstering, verwondering en verontrusting

Verbijstering, verwondering en verontrusting. Drie woorden die de basis vormen van veel mijn denken over wat er in de wereld gebeurt.

In de laatste week werd een universitair docent tot haar schrik onaangenaam getroffen door een tsunami aan hate-emails nadat zij in een column prikkelend had gezegd dat ongevaccineerde studenten bij haar college’s niet meer welkom waren. Die ongevaccineerde studenten moesten maar online college volgen, iets waarvan zij in het begin van haar column zei dat die vorm van onderwijs invalide is om kennis over te dragen. De column was prikkelend bedoeld, het was haar eigen mening, zij wist niet hoe collegae daar over dachten, zij sprak voor zichzelf. Zij bediende zich van de zelfde rare vergelijking als de demissionair minister van volksgezondheid: als je een frikandel durft te eten, dan moet je ook een prik met een eiwitje durven nemen. Zij verweet ongevaccineerde studenten een gebrek aan waardering voor wetenschap, en dat terwijl zij een wetenschappelijke opleiding volgden. Zij eindigde haar column met de zin: ‘Laat de hate-emails maar binnen komen’. En die kwamen. Hate-emails zijn altijd heel erg naar om te ontvangen en ze ontwrichten je. Je hebt er slapeloze nachten door. Ik wens ze niemand toe.

Een collega-ethicus zei in dezelfde week op Twitter dat ‘Ongevaccineerden er bij hem niet meer inkwamen’.  

Twee gebeurtenissen waar ik over nadenk en ook oprecht van schrik. Beide waren het gebeurtenissen waar ik door verbijsterd, verwonderd en met name verontrust ben geraakt. Het eerste dat in mij opkwam is de vraag of zij anderen discrimineren.

Is dit discriminatie? Op de website van het College voor de rechten van de Mens (www.mensenrechten.nl) lees ik: ‘Niemand wil gediscrimineerd worden. En vrijwel niemand zal een ander bewust discrimineren. Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd. De wetgeving over gelijke behandeling beschermt de volgende persoonskenmerken: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgelijke staat, handicap of ziekte en leeftijd. Het een en ander staat in artikel 1 van onze grondwet geregeld. De Nederlandse ‘Algemene wet gelijke behandeling’ uit 1994 gaat in op dezelfde persoonskenmerken. Nergens iets over anders behandelen op basis van het al dan niet kiezen voor een bepaalde medische behandeling of medicijngebruik. In artikel 1, protocol 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Protocol van 4 november 2000, in Nederland in werking gekomen op 1 april 2005) staat bij het eerste lid: ‘Het genot van elk in de wet neergelegd recht moet worden verzekerd zonder enige discriminatie op welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politiek of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status’.

De hoogleraar privaatrecht van de Universiteit Nijmegen en Erasmus Universiteit Rotterdam, Prof dr André Nuytinck heeft terecht er op gewezen dat uitsluiting of discriminatie op basis van vaccinatiestatus onder ‘andere status’ te zien moet zijn. Dus hem hierin volgend discrimineren de docenten hun studenten en dat is bij goede (inter)nationale wetgeving verboden. 

Ik probeer mij te verplaatsen in hun denken hierover. Discrimineren zij? Ik wil het zo graag begrijpen.

Een paar voorbeelden over vaccinatie, niet om onderling te vergelijken, maar om te begrijpen waarom we het doen.

Allereerst, vaccinatie tegen infectieziekten doe je primair voor jezelf. Maar ook voor anderen.

 1. 1. Als een hulpverlener zich tegen hepatitis-B laat vaccineren is dat om zichzelf te beschermen tegen het virus waarmee hij of zij in contact met patienten zich zou kunnen besmetten. Dat heet ‘Risicolopend personeel’. Door de aard van de werkzaamheden is er kans op besmetting van de hulpverlener. Naast de kans om in de beroepsuitoefening zelf besmet te worden is er ook een kans op besmettingsgevaar voor patienten. Dat heet ‘Risicovormend personeel’. Vandaar dat ziekenhuizen vaccinatie voor hepatitis B voor personeel voorwaardelijk hebben gesteld. Is het discriminatie als je er niet ongevaccineerd mag werken? Nee, dat is het niet. Het hepatitis-B virus is wel honderd keer besmettelijker dan HIV en bloedcontact (bijvoorbeeld verpleegkundige prikt zich per ongeluk aan een vuile naald) is een zeker en reeel beroepsrisico. Daarnaast is hepatitis B is een ernstige ziekte met een mortaliteit van ongeveer 1%. Bij 10% van de besmette mensen leidt besmetting tot een chronische hepatitis met het gevaar op leververbindweefseling (cirrose) of zelfs leverkanker. Dat wil je jezelf of een ander niet aandoen. Maar er is geen vaccinatieplicht voor burgers buiten het ziekenhuis. Een niet tegen hepatitis B gevaccineerde patiënt is welkom en wordt zonder onderscheid behandeld.

2. Vaccinatie tegen influenza doe je ook primair voor jezelf. Maar soms ook voor anderen. Maar dat ligt anders dan bij hepatitis. Vandaar dat er bij vaccinatie tegen influenza altijd eerst wordt ingezet op kwetsbare groepen in de samenleving. Mensen die de kans lopen op ernstige gevolgen en overlijden. Mensen op hoge leeftijd, mensen met hart- en vaatziekten, mensen met longziekten of andere ziekten met een verminderde weerstand. Voor gezonde hulpverleners is influenza geen wezenlijke bedreiging. Je kan er even goed ziek van worden, maar dood gaan eraan, dat gebeurt eigenlijk niet. Maar als hulpverlener wil je jouw kwetsbare patienten beschermen tegen besmetting. Zij kunnen er immers wel aan dood gaan. Vandaar dat hulpverleners in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen etc geadviseerd wordt (niet verplicht) zich te vaccineren tegen influenza. Ook als je in je directe omgeving kwetsbaren hebt kun je ervoor kiezen (en is het verstandig) om je te laten vaccineren.

3. Met vaccinatie tegen SARS-CoV-2 was het eigenlijk hetzelfde als bij influenza. Vooral de kwetsbaren moesten beschermd worden en gezonde hulpverleners kunnen zich laten zich vaccineren als zij in contact komen met deze van hen afhankelijke kwetsbaren. Anders dan bij influenza is nu ingezet voor een zo maximale vaccinatie van de hele samenleving in de hoop verspreiding van het virus door de samenleving heen in te perken teneinde daarmee nog steeds die kwetsbaren te beschermen. De kans dat jonge gezonde mensen ernstige COVID-19 krijgen is gelukkig nog steeds extreem klein als je dit op populatieniveau beziet. 

Als er vroeger influenza heerste werd groepsimmuniteit bereikt door ons natuurlijk perfect werkende immuunsysteem en het vaccineren van mensen met een minder goed werkend immuunsysteem. Jonge gezonde mensen maakten de ziekte of onbewust (beetje snotneus) of bewust (een week goed ziek met koorts op bed) door, maar die bereikten al snel natuurlijke immuniteit. De kwetsbaren konden ernstig ziek worden en hieraan dood gaan, maar die beschermden we door vaccinatie wat al dan niet goed werkte. En als gezonden in direct contact kwamen met kwetsbaren konden zij zich ook laten vaccineren. Zo deon we dat al vele jaren en deden we dat ook tijdens de ernstige influenza uitbraak van 2017-2018.

Ons perfect werkende immuunsysteem als bescherming tegen SARS-CoV-2, daar heeft, tot mijn verbazing, het bijna niemand meer over. Bijzonder, maar in de huidige tijdsgeest (zo’n hoog mogelijke vaccinatiegraad bereiken) verklaarbaar. Je mag klaarblijkelijk niet meer op je natuurlijke immuunsysteem rekenen, je moet sowieso gevaccineerd worden. En dat terwijl we voor de coronauitpraak tijdens college leerden dat natuurlijk verkregen immuniteit vele malen robuuster was dan via een vaccin ooit zou kunnen worden verkregen.

Door deze hoge vaccinatiegraad zijn niet alleen de kwetsbaren, maar ook de niet kwetsbaren, in ieder geval tijdelijk beschermd tegen het virus. Dat is waar en waardevol. Voor zolang het duurt, want we zien nu in Israel dat de gevaccineerden vanuit het begin van de vaccinatiecampagne nu toch nog ernstige COVID-19 kunnen ontwikkelen. De vaccins verliezen klaarblijkelijk hun werking. Iets wat we ook kennen van de influenza vaccins. Vandaar de oproep voor een booster vaccinatie of wellicht meerdere booster vaccinaties. 

Ik probeer mij te verplaatsen in de felle weerstand van de twee universitaire docenten om ongevaccineerde studenten te weigeren. Lopen de docenten zelf gevaar? Nee, ik neem aan, gezien hun harde opstelling, dat zij beiden volledig gevaccineerd zijn en een booster vaccin direct zullen willen ontvangen. Lopen medestudenten gevaar? Ja, wel om besmet te worden door een besmettelijke medestudent, en dan zouden ze vervolgens anderen kunnen besmetten. De vraag is alleen door wie worden zij dan besmet? Is dat werkelijk alleen maar door de ongevaccineerden? Gisteren (19 augustus 2021) kopte de Volkskrant met een artikel van Maarten Keulemans: ‘Gevaccineerde soms net zo besmettelijk als ongevaccineerde, blijkt uit onderzoek’. Dus zowel volledig gevaccineerde studenten én docenten als ongevaccineerde studenten en docenten kunnen anderen bij besmetten. De komende tijd zullen we over de besmettelijkheid van gevaccineerden en van ongevaccineerden meer gaan leren en zullen we hier wellicht anders mee om moet gaan.

Ik ken in mijn omgeving veel gevaccineerde mensen en ook ongevaccineerde mensen. Ik spreek hen beiden, ik ontvang beiden ruimhartig en omhels en zoen gevaccineerde en ongevaccineerde vrienden maar alleen als zij dat willen. Het leven is te kort voor fysieke distantie van geliefden. Voor mij zijn mensen allen gelijk en waardeer ik hen om wie zij zijn, niet vanwege hun vaccinatiebereidheid. Wat mij wel is opgevallen dat onder de ongevaccineerde mensen er veel zijn die vanwege hun gezonde leefstijl stellen een perfect werkend immuunsysteem te hebben en daarom daarop vertrouwen. Zij ogen ook gezond (klinische blik) en zij zijn het meestal ook blijkt. Zij blijven thuis bij klachten, en nemen daarmee hun verantwoordelijkheid. Van hen hebben we, denk ik, daarom weinig te duchten als het om verspreiding van het virus gaat. Ik sprak een verontruste student geneeskunde die ik coach en die mij zei veganist te zijn, te sporten, nooit ziek te zijn (geen influenza) en daarom geen vaccinatie wil. Zij wordt hierom uitgesloten en is hierdoor ernstig in de war geraakt.

Als het ontbreken van besmettelijkheid van gevaccineerde studenten en docenten niet gegarandeerd is, dan heeft het uitsluiten van ongevaccineerde studenten en docenten geen harde grond, dan is het een persoonlijke keuze tot uitsluiting en dan is dat helaas niet anders te zien als discriminatie op basis van andere status. Als dus zowel gevaccineerden als ongevaccineerden besmettelijk zouden kunnen zijn dan zouden we alle (gevaccineerd of ongevaccineerd) of geen van de studenten getest moeten worden, maar niet een groep uitsluiten en de andere binnenlaten. Er zijn ook alternatieven voor vaccinatie (bijvoorbeeld sneltests), maar die noemen de docenten niet. Het is of vaccinatie, of niets. Daar zit de pijn. Zeker nu blijkt dat juist de mutaties van het virus zowel onder gevaccineerden als ongevaccineerden voorkomen is het eenzijdig uitsluiten van ongevaccineerde studenten niet meer te rechtvaardigen.

Ik begon met mijn verbijstering, verwondering en verontrusting. Ik ben verbijsterd en verwonderd dat academische docenten mee willen doen aan de polarisatie om een deel van burgers op basis van vaccinatiestatus uit te sluiten van het normale leven en kwalitatief goed onderwijs op locatie. De basis van hun stellingname is niet sterk (er zijn alternatieven voor vaccinatie, zoals sneltesten) en vooralsnog niet wetenschappelijk te onderbouwen (gevaccineerden kunnen ook nog besmettelijk zijn, en niet alleen ongevaccineerden). Het verontrust mij dat zij dit openlijk uiten, want ik kan het, zoals hierboven beargumenteerd, helaas niet anders zien dan discriminatie, en dat is immoreel en onwettig en in strijd met veel waarden die we hoog houden. Waarden die juist nu zo belangrijk zijn. Ik hoop, en dat heb ik de laatste tijd meer gezegd, dat we meer naar elkaar gaan luisteren en met distantie los van de hype en de ingesleten angst de werkelijkheid weer normaal gaan beschouwen. Dat we later kunnen zeggen dat hetgeen we in het hoogtepunt van de opwinding riepen niet zo goed was en niet zo moreel te rechtvaardigen was. En dat wij weer gaan leven naar de waarden die onze samenleving zo waardevol maken en aangenaam om in te leven.

Afbeelding bij deze blog: ‘Verbondenheid‘, schilderij van Merleen Koller

45 gedachtes over “Verbijstering, verwondering en verontrusting

 1. Wat ik zo moeilijk kan begrijpen is dat wetenschappelijk opgeleide mensen degenen die een andere keuze dan zijzelf maken verwijten geen vertrouwen in ‘de’ wetenschap te hebben. Wetenschap is toch ook juist twijfelen, blijven onderzoeken, voortschrijdend inzicht, vergelijken? Het geeft zo het gevoel dat men in een trechter verzeild geraakt is. Arjan Lubach oordeelde dat mensen van de tegenbeweging in de ‘fabeltjesfuik’ zitten, wat ik gezien de wonderlijke uitspraken en acties van veel complotdenkers en antivaxxers goed begrijp. Maar ik heb onderhand het idee dat de andere kant, met dwingend geloof in het vaccin, net zo goed in een fabeltjesfuik zit en dat hun kritisch vermogen door massieve angst en een intern verbod op twijfel sterk verminderd is. Dat vind ik heel verontrustend en het jaagt mij angst aan voor de samenleving waar we in terechtkomen nu, met zo’n sterke polarisatie en groeiende uitsluiting van andersdenkenden.

  Geliked door 4 people

 2. Hulde Erwin, dank voor je heldere woorden. Ze nemen mijn verbijstering, verwondering en verontrusting over wat er in de wereld gaande is niet weg, maar wél het gevoel dat je soms als enige in de woestijn staat te roepen. We zijn met steeds meer ‘roependen’ – en dat geeft ook hoop.

  Geliked door 4 people

 3. Dank hr. Kompanje voor uw heldere, doordachte blogs. Zij geven mij keer op keer de vereiste moed om door te gaan als ik de wereld om mij heen te zwart inzie.
  M.vr.gr.
  Paula van Dijk

  Like

 4. Ja, ook ik verbaas me dat het natuurlijk ingenieus immuunsysteem domweg opzij wordt geschoven. We deden het toch voor de risicovolle groep (mensen, jong en oud, met onderliggend lijden)? Deze groep is allang gevaccineerd. Er is een op natuurlijke groep- als gevaccineerde immuniteit aanwezig. Het lijkt er echter méér op dat niet covid19 de primaire ziekte is, maar deze huist in het algehele (collectieve) bewustzijn. En nog steeds, 15 maanden verder, wordt de angst voor ‘deze onzichtbare vijand’ op diverse manieren gevoed. Ik word er soms moedeloos van. Uw betrokken, warm menselijke, en genuanceerde blogs zijn voor mij een licht in de ontstane duisternis. Graag sluit ik af met een mooi, en in mijn beleving, waarachtige uitspraak:

  Seek wisdom
  not just knowlegde.

  Knowlegde is of the past,
  wisdom brings the future

  ~Native American proverb

  Geliked door 1 persoon

  • Heel mooi!
   Stoppen docter met deze lange verhalen over de negativiteit te verklaren: ” omdat het u het zo graag wil begrijpen”
   Met al uw wijsheid kunt u een 10x langer feitenrelaas schrijven over de hartenkrachten van dezelfde mensheid!
   Eigenlijk doet u ( onbwust?) mee met de verbijstering en negatieve beinvloeding.
   Gerard W Rietbergen

   Like

 5. Je mag inderdaad verwachten dat wetenschappers de gevolgen van hun stellingen kunnen overzien. Het probleem is dat ook deze meegaan in Van Dissels Münchhausen by proxy;). Ook deze doorgeleerden zijn angstig gemaakt en geblokkeerd geraakt in hun bovenkamer.

  Like

 6. Beste heer Kompanje,

  Eveneens via het aansprekende artikel in De Telegraaf kwam ik op uw website terecht, alwaar ik gisteren het mooie en treffende blog las over de grote waarde van non-discriminatie in de gezondheidszorg.
  Vandaag ben ik wederom onder de indruk van uw blog, dat eveneens op hetzelfde onderwerp ingaat.
  Dank hiervoor en een groot compliment voor de wijze waarop u het zo treffend weet te verwoorden.

  Ik heb geleerd dat morele kwesties doorgaans ook lastige kwesties zijn. Daarmee bedoel ik, dat het ontzettend moeilijk is de morele weg te verlaten die je reeds bent ingeslagen. Jonathan Haidt heeft hier in zijn prachtige boek ‘Het Rechtvaardigheidsgevoel’ een mooie metafoor voor bedacht; de olifant en zijn berijder.
  Zodra de olifant zijn weg ingeslagen is zal het voor zijn berijder een uitdaging (zo niet onmogelijk) worden om zijn olifant de andere weg te laten kiezen. Bijsturen lukt nog enigszins, hoewel ook dat doorgaans niet meevalt.

  Ik doe dus heel erg mijn best om ook de andere kant te begrijpen. Ik maak op uit uw blogs dat u dit ook doet, vandaar dat ze mij naar alle waarschijnlijkheid ook zo aanspreken.

  Zelf werkzaam in de acute gezondheidszorg worstel ook ik met de discussie (want een dialoog is het helaas allang niet meer) rondom de vaccinatie. Ik ben een gezonde veertiger met een gezonde leefstijl, werk op meerdere vlakken aan mijn immuunsysteem en kies er derhalve voor mij niet te laten vaccineren. Om verschillende redenen. Ik vertrouw op mijn immuunsysteem. Ik heb (nog) niet alle vertrouwen in de vooralsnog beschikbare vaccins.

  Het is geenszins zo dat ik tegen vaccineren ben, integendeel. Ik ben volledig ingeënt tegen DKTP en Hepatitis B, zoals mijn werkgever van mij heeft gevraagd destijds. In onze CAO zijn afspraken gemaakt aangaande de Hepatitis B vaccinatie, waarbij er geen verplichting geldt maar wel een eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat men zich, indien ongevaccineerd, regelmatig op eigen kosten moet laten testen.

  U beschrijft in uw blog de term risicovormend personeel. En hier worstel ik mee in het kader van de Covid-19 vaccinatie. Namelijk, hoe (extra) risicovormend ben ik nou eigenlijk als ongevaccineerd hulpverlener voor mijn risicolopende patiënten? Oftewel, hoe risicolopend zijn zij? Ik ben van mening dat de kwetsbaren beschermd moeten worden en denk dat nagenoeg allen dat inmiddels zijn. Ik vermoed zelfs dat inmiddels meer Nederlanders beschermd zijn tegen Covid-19 dan tegen Hepatitis B, waarbij mijn Hepatitis B vaccinatie dus vele malen zinvoller is.
  Ik ben benieuwd hoe u dit ziet.

  Nogmaals dank voor uw verhelderende blogs, ze stellen me gerust in deze beangstigende tijden en geven me de hoop dat we wellicht met z’n allen wel in staat kunnen zijn de olifant van zijn gekozen pad af te brengen. Het ga u goed!

  Marco van Binnendijk

  Geliked door 3 people

  • Je heb helemaal gelijk Marco, het is ondertussen duidelijk dat ook gevaccineerden een / het virus door kunnen geven en zelfs zonder dat zij dit kunnen weten daar waar een ongevaccineerde ziekte verschijnselen zou krijgen en thuis zou blijven . Laten we vooral met zijn allen ons best doen om Polarisatie tegen tegaan , dit is zo ongeveer het ergste wat een bevolking kan treffen , vele malen erger dan corona zelf.

   Like

 7. Weer een krachtig stuk! Het verbaasd mij dat deze docenten totaal voorbij gaan aan het feit dat er zoveel nog niet bekend is over deze vaccinatie. Hoe lang is deze werkzaam? Wat zijn de stoffen die ze inspuiten? Wat is het effect op langere termijn en vooral wat doet dit type vaccin met je immuunsysteem? Na 1 prik? Na 2 prikken? Na 5? De vergelijking met de frikandel is dan ook niet terecht omdat deze al jaren in de markt is. Ik verbaas me dat hoger opgeleiden daar totaal aan voorbij gaan en ook niet meenemen dat er wetten zijn veranderd, er geen aansprakelijkheid wordt genomen als het misgaat door de fabrikant, dat er geen dierenstudies zijn gedaan en dat er zeker ook (ernstige) risico s aan verbonden zijn en dat dit een persoonlijke afweging hoort te zijn. Ik verbaas me er ook over dat medisch gezien we in een testfase (en die loopt nog tot dec 2023) er altijd ook een controlegroep hoort te zijn en dat we die maar even weglaten. Dat is totaal niet logisch als je goed wilt testen. En wat als je om medische redenen dit vaccin niet mag nemen? Als je deze vragen terecht stelt wordt je al snel als complottheorist neergezet terwijl, als we eerlijk zijn, we veel van waar zij voor waarschuwde verleden jaar, nu voor onze neus zien gebeuren. Uitsluiting en discriminatie! Iets wat we in dit land al zo lang bezig zijn te herdenken. Dat we dat nooit meer doen.

  Like

 8. Bedankt voor uw verhelderende blog! Ik kan het soms gewoon niet geloven waarin we terecht zijn gekomen! Als ongevaccineerde vrouw merk ik steeds meer om mij heen dat ik alleen sta, omdat ik niet meebeweeg in de dwang om mij te laten vaccineren.
  Ik vertrouw op mijn eigen immuunsysteem in combinatie met een gezonde levensstijl.

  Like

 9. Ik ben op grond van weigering me te laten vaccineren uit het koor van de Wadopera gezet. Ik span via het discriminatiebureau te Leeuwarden nu een procedure aan. Daarbij zal ik dankbaar gebruik maken van deze column van Kompanje. Iedereen die buitengesloten wordt moet deze procedure starten. Laat ze er niet mee wegkomen!

  Geliked door 1 persoon

 10. Het geeft maar weer eens aan dat een heldere blik, een moreel kompas en een ‘jab’ van met name de kardinale deugden alles behalve vanzelfsprekend zijn verbonden aan een IQ. Dat meet namelijk geen deugd.
  Allengs wordt je toon meer verbijsterd, vertwijfeld en verontrustend. Ik mag hopen dat het daarbij blijft. Ik vrees ervoor.

  Like

 11. Beste Erwin, dank, dank wederom voor deze heldere en waardevolle weging en uiteenzetting. Dat geldt ook de moed en hoop die er uit spreekt hoe belangrijk het is dat we als mensen met elkaar in gesprek blijven, naar elkaar luisteren en elkaars keuzes proberen te begrijpen om zo met elkaar een SAMENleving te kunnen blijven.

  Like

 12. Wat een verademing weer, uw blog, een levensgrote vinger op deze zere plek in de samenleving , ik volg u al een tijdje en ben onder de indruk van uw heldere, duidelijke manier van levensvragen aan de orde stellen. Mensen in hun waarde laten is daarbij de rode draad, zo zou het moeten ipv elkaar de maat te nemen.

  Like

 13. Geachte heer Kompanje, zoals altijd weer een steengoed betoog, hartelijk dank daarvoor. Ik heb wel 1 opmerking over het volgende stukje: ‘Voor gezonde hulpverleners is influenza geen wezenlijke bedreiging. Je kan er even goed ziek van worden, maar dood gaan eraan, dat gebeurt eigenlijk niet. Maar als hulpverlener wil je jouw kwetsbare patienten beschermen tegen besmetting. Zij kunnen er immers wel aan dood gaan. Vandaar dat hulpverleners in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen etc geadviseerd wordt (niet verplicht) zich te vaccineren tegen influenza’.
  Hier mist m.i. de informatie hoe hoog het percentage griepprikkers onder het zorgpersoneel was de laatste 10 jaar. Als ik het boek van Dick Bijl goed lees was dat nooit meer dan 23%. Jarenlang nam het zorgpersoneel dus in meerderheid voor lief dat de kwetsbare die men verzorgde besmet kon worden met een potentieel dodelijk influenza virus. Nu is er het heilige Corona vuur uit de frontlinie, iedereen moet vaccineren tegen corona op straffe van een Berufsverbot desnoods. Ik kan dat niet rijmen. Los nog van de vraag of de griepprik überhaupt transmissie beperkt, hetgeen ik ten zeerste betwijfel.

  Like

 14. Bedankt voor weer zo’n feitelijk genuanceerd blog. Daar ontbreekt het nu juist zo aan in het geroeptoeter van veel hoogopgeleiden, die niet de moeite nemen om zich in te lezen, maar wel op basis van onjuiste feiten anderen ongenuanceerd de les lezen. En erger nog hen willen uitsluiten van de maatschappij waarbij zij zich, na een gehoorzaamheidsoffer superieur voelen aan diegenen die dat offer om moverende redenen niet hebben gedaan.
  Een beetje meer beschaving in de discussie zou welkom zijn.

  Like

 15. Geachte heer kompanje

  Dank voor het delen van uw hart , en uw wijsheid

  En ellis, wat een prachtig nummer van stef bos ‘ iemand moet het doen’

  Yvon

  Like

 16. Als mededocent aan het Erasmusmc ben ik het hier volledig mee eens. Een van de absurditeiten van de vaccinatieuitsluiting is dat het ook personen uitsluit met natuurlijk opgebouwde immuniteit tegen sars-cov-2 die ervoor hebben gekozen zich daarna niet te laten vaccineren. Onderzoek wijst erop dat natuurlijke immuniteit tegen sars-cov-2 langdurig en robuust is, dus die keuze is volstrekt logisch. Des te meer omdat nu blijkt dat immuniteit opgewekt door vaccinaties een stuk minder robust en langdurig is dan gehoopt.

  Geliked door 1 persoon

  • Alle uitsluitingen op o.a. basis van vaccinatie zijn absurd , het enkel en alleen sturen op immuniteit dmv een prik ,zoals Rutte heeft verklaard , is idioot en geeft duidelijk aan niet over kennis van zaken te beschikken.

   Like

   • Immuniteit dmv een prik is inmiddels de who-standaard.
    Na eerst de definitie van pandemie te hebben veranderd door simpel de woorden ‘waaraan veel mensen overlijden’ weg te laten (waardoor nu elke infectieziekte tot pandemie kan worden gepromoveerd), heeft deze zogenaamde ‘gezondheidsorganisatie’ recent ook stilletjes de definitie van groepsimmuniteit aangepast.
    Deze bestaat nu uit maar 1 woord; 3 x raden welk woord dat is.
    Alle landen die zich bij de who hebben aangesloten móéten de spuit er dus bij het volk in(d)rammen …
    Kwalijke zaak.

    Like

 17. Beste meneer Kompanje,

  bedankt voor deze tekst. Sereen geformuleerd, de argumenten van beide partijen in gedachte, geen enkele poging tot polarisatie. De maatschappij kan nog veel van u leren.

  Ik woon in België. Vrijdag kwam het onheilspellende nieuws dat de volledige zorgsector (alle mensen met een riziv-nummer) verplicht gevaccineerd gaat worden. De overheid is op dit moment nog aan het uitzoeken welke sancties men tegenover weigering kan plaatsen. Men spreekt zorgpersoneel aan op hun verantwoordelijkheidsgevoel en zegt zelfs dat men maar eens goed moet nadenken ‘of je wel toegewijd genoeg bent in je job als je blijft weigeren’. Mensen die hun hele leven met hart en ziel voor de sector werken, die het voorbije jaar extra zwaar belast werden, … worden weg gezet als criminelen die hun morele verplichting willen ontlopen. De maatschappij is ondertussen zo gepolariseerd dat veel burgers met weinig tot geen medische kennis helemaal meegaan in dit discours. Harde taal op internet en in de straat.

  Ik ken mensen in die sector, ik ken hun angst. Ze zijn niet anti-vax, ze willen gewoon meer tijd. Totdat er meer onderzoeksresultaten zijn, totdat het vaccin de normale onderzoeksfases heeft doorlopen. Over de algemene werking, over de risico’s op vruchtbaarheid en ongeboren baby (er werken behoorlijk wat jonge vrouwen met een kinderwens in de sector). Die tijd wordt hen, ondanks de hoge algemene vaccinatiegraad in België niet gegund. En zoals u het zegt: over natuurlijke immuniteit wordt er al lang niet meer gesproken.

  Teksten als deze bieden steun, hoewel ze voor België waarschijnlijk geen baat meer brengen. We zullen zien wat de toekomst brengt.

  Mvg
  E.F.

  Like

 18. Geachte heer kompanje

  De perfecte ‘ fusion’ tussen water en vuur , laat ahriman koud.

  Hij zal dan het water, dan het vuur gebruiken, al naar gelang zijn koude berekende behoefte , met als doel; fusie tussen mens en machine, zodat de mens opgaat in metaal, en dus totaal mindless is.

  Gelukkig zijn er nog mensen zoals u

  Yvon

  Like

 19. Het is allemaal zo logisch toch?
  Net als twee weken geleden. We hals over kop terug moesten keren uit Frankrijk. Onze gehandicapte zoon verdroeg kamperen niet meer en liep weg van de camping. Wat nu. Even snel naar huis kon niet omdat we ons vijven moesten testen. Het weekend was en de apotheek in het dorp pas donderdag weer test plek had.
  Wij hadden vorig jaar september al als gezin COVID gehad en de jongste daardoor 8 weken school had gemist(laatste in de rij). Ik had tot in iedergeval februari antistoffen, omdat ik die doneerde.
  En dan ga je nadenken hoe dom dat is om ongevaccineerden te beboeten als ze de grens zonder test overgaan? Als ook gevaccineerden COVID kunnen oplopen en besmettelijk zijn? Krijgen zij van de overheid een QR code waarmee ze het virus rechtmatig de grens over kunnen zetten? Laten we ons gezonde verstand blijven gebruiken. Test bij klachten. Uiteindelijk via Italië Zwitserland en Duitsland naar Rotterdam gereden. Welkom geheten door Hugo.

  Like

 20. Meneer Kompanje,

  Het is echt een gave zoals u uw zorgen en gedachten onder woorden weet te brengen.

  Wederom bedankt voor uw artikel!

  Als u ooit in de buurt van Emmen bent schenk ik u graag een kopje koffie! (Of wat sterkers, ik neig naar een lekkere Cognac…)

  Like

 21. Geachte heer Kompanje,

  Schitterend artikel, zoals zoveel van uw geschreven stukken dat zijn.

  Toen in De Telegraaf uw interview met Wierd Duk verscheen,plaatste ik het artikel met bronvermelding op diverse social media, onder andere op Facebook, waar het stuk breed gedragen werd en veel gedeeld.

  Een bevriend contact van mij reageerde op dit artikel en schreef dat hij verwijderd was van Facebook, omdat hij de gehele tekst van het Telegraaf stuk inclusief de weblink had gedeeld. Helaas had hij binnen 5 minuten een ban van 2 dagen ….
  Hij vroeg zich af of er soms een verrader in zijn “vriendenlijst” zat? Of was het soms het algoritme van FB dat roet in het eten gooide? Maar dat laatste kon eigenlijk niet, want dan had dit bericht toch ook geband moeten worden?
  Terechte vraag, die ik beantwoordde met dat dit helaas het Fakebook was van deze tijd.
  Ik besloot te eindigen met een soort test, kijken wat er zou gebeuren als ik die tekst inclusief de weblink naar het artikel zou plaatsen.
  Binnen vijf minuten lag ik van Facebook af. Voor dertig dagen.

  De strekking van het artikel was duidelijk: de verbazing over de verdeeldheid in de samenleving die momenteel zo groot is.
  Terecht merkte u op: “Zo meteen zou je met open tuberculose overal naar binnen mogen, maar als je kerngezond bent en niet-gevaccineerd tegen Covid-19 word je buitengesloten. Zelfs de overheid doet hieraan mee. Als je je niet laat inenten of testen ’kun je de leuke dingen niet meer doen’, waarschuwt Hugo de Jonge. Dat is wel een heel rare vorm van medische apartheid.”
  En zo is het.

  Gisteren schreef een columniste uit diezelfde Telegraaf, Larissa Pans, dat zij er van overtuigd is dat “het maken van een tijdelijk onderscheid in bepaalde situaties tussen gevaccineerden en ongevaccineerden terecht” is.
  Ik ben verbijsterd.

  Vooralsnog geldt de Nederlandse Grondwet nog met artikel 11 waarin staat dat een “ieder recht heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”
  Dat houdt dus met zoveel woorden in dat mensen het recht hebben zich niet te laten vaccineren om voor hen moverende redenen. Niemand heeft daar iets mee te maken.
  Wordt daar wel onderscheid in gemaakt, dan valt iedere burger (nog) automatisch onder artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

  Echter, een geplaatst krantenartikel met een volkomen helder verhaal van een wetenschapper dat wordt geweerd van Facebook, gaat alle perken te buiten.

  Ik ben erg benieuw of deze censuur gaat stoppen? De vrees is groot dat dit niet zal gebeuren.
  Keep up the good work!

  Like

  • Facebook was ik reeds jaren geleden klaar mee, je gegevens kan je uploaden, vervolgens verwijder je jouw account. let op, je zal je ander account via facebook login ook niet meer kunnen benaderen, daar anders je facebook account blijft bestaan. Helpt het? Nee maar t lucht wel op. Daarnaast waarom zou je “Zuigt een berg” geld laten verdienen met jouw data? precies…en eerlijk gezegd mis je na ontwenning helemaal niets.

   Geliked door 1 persoon

 22. ‘Gevaccineerde soms net zo besmettelijk als ongevaccineerde, blijkt uit onderzoek’. Dus zowel volledig gevaccineerde studenten én docenten als ongevaccineerde studenten en docenten kunnen anderen bij besmetten. …
  Met “soms” wordt een niet-fifty-fifty verdeling aangeduid. Ik weet de cijfers niet, maar het zou kunnen betekenen, dat een ongevaccineerde 30 keer zoveel kans heeft om een ander te besmetten, dan een gevaccineerde.
  Nou, dan heb ik toch liever een gevaccineerde naast me. Of iemand die het al gehad heeft natuurlijk.
  In ieder geval ziet dit stukje test eruit als een drogreden. Maar verder heel goed stuk dat mij aan het denken heeft gezet.

  Like

 23. Een heel zorgvuldig geschreven stuk, waarvoor hulde.
  Bent u, of wellicht anderen, bekend met de “Terrain” theorie van Béchamp die tegenover de “Germ” theorie stond (eigenlijk nog steeds staat) van Pasteur, eind 19e eeuw? Pasteur won het door zijn betere PR, en misschien ook wel zijn verdienmodel, dat iets van buitenaf ons ziek maakt, maar het verhaal gaat dat Pasteur op zijn sterfbed Béchamp gelijk gaf. De terrain theorie stelt namelijk dat ons terrein/milieu de sleutel is voor het al dan niet ziek worden, en dat een vervuild terrein (ons lichaam) – door ongezonde levensomstandigheden, met name ongezonde voeding – ontgifting in het lichaam tot gevolg heeft, een noodzakelijk proces om ons weer beter te maken maar waarmee we ons ziek voelen. Bacteriën / virussen zijn het resultaat want zorgen voor die ontgifting. Normaal gesproken verkoudheid of griep, maar ook uitscheiding via wonden of de huid. Eerst is er brand, dan komen de brandweermannen, en niet andersom.
  Behoorlijk op de achtergrond geraakt, maar mijns inziens de moeite van het bestuderen waard.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s