Over mij

Dr. Erwin Julius Otto Kompanje

Geboren 20 januari 1959 te Rotterdam

(mijn ouders waren Engbert Kompanje (1911-1991) en Berendina Kompanje-Snijders (1917-1987).

In het ziekenhuis:

In het Erasmus MC het universitair medisch centrum in Rotterdam werk ik fulltime op de intensive care volwassenen als klinisch ethicus en wetenschappelijk onderzoeker. Daarnaast ben ik universitair hoofddocent (Associate professor) klinische ethiek. Ik heb meer dan veertig jaar klinische ervaring. Mijn specialisatie is de klinische-ethische aspecten van intensive care geneeskunde, (acute) neurologie, spoedeisende geneeskunde, leefstijl geneeskunde en thanatologie.

Op 09 juni 1999 ben ik bij de faculteit geneeskunde van de Erasmus Universiteit tot doctor gepromoveerd op een proefschrift over de ethische aspecten van hersendood en postmortale orgaandonatie (promotoren prof.dr. I.D. de Beaufort, Prof. dr. A.I.R. Maas en dr.ir. M.T. Hilhorst).

Ik ben 24/7 te consulteren voor artsen en verpleegkundigen en soms ook de naasten van patiënten voor advisering voor dagelijkse ethische problematiek. Niet alleen op de intensive care volwassenen, maar ook voor andere afdelingen in het ziekenhuis zoals de intensive care kinderen, cardiologie, cardiochirurgie, neurologie, neurochirurgie, longgeneeskunde en psychiatrie. Daarnaast vragen andere ziekenhuizen in de Randstad mij om ethisch advies bij ingewikkelde ethische casuïstiek.

Ik bedenk, initieer en begeleid wetenschappelijk onderzoek naar de klinisch-ethische aspecten van intensive care geneeskunde.

Daarnaast verzorg ik onderwijs op het gebied van klinische ethiek en filosofie van de geneeskunde.

Ik begeleidde (als co-promotor) de volgende promovendi bij hun promotieonderzoek:

Dr. Tim C. Jansen – [Early-lactate-Directed therapy in the intensive care] waarvan een belangrijk deelonderzoek naar uitgestelde toestemming voor medisch-wetenschappelijk onderzoek in spoedeisende situaties omvatte. Promotie in Juni 2010

Dr. Yorick J. de Groot – [Orgaan Donor Recognition: Practical and ethical considerations] over de ethische aspecten van postmortale orgaandonatie op de intensive care). Promotie februari 2012.

Dr. Jelle L. Epker – [Death and dying in the intensive care unit. Practical issues and ethical dilemmas from a Dutch perspective] over de praktijk van staken van levensverlengende behandeling op de intensive care. Promotie september 2015.

Dr. Margo M. van Mol – [Balancing coincident worlds. The emotional impact of patients relatives and professionals in the intensive care] over de emotionele impact van zeer ernstige levensbedreigende ziekte. Promotie Juni 2017.

Dr. Jeroen T.J.M. van Dijck – [Decision-making in severe traumatic brain injury. Patient outcome, hospital costs and research practice] over de persoonlijke en maatschappelijke impact van ernstig traumatisch schedelhersenletsel en de mogelijkheden tot het doen van spoedeisend onderzoek bij deze patiënten groep. Promotie september 2021.

Dr. Mr. Marjolein Timmers – [Regulation of Medical Emergency Research. Legal policy and medical practice]. Over de ethische en juridische aspecten van spoedeisend onderzoek op de intensive care. Promotie oktober 2021.

Esther van der Zee, MSc – [Care for Critically ill cancer patients from the perspective of the intensive care caregivers] – Over de behandeling van en besluitvorming over patiënten met kanker op de intensive care. Promotie 21 December 2022.

Ernest van de Veen Msc – [  ] – Over de besluitvorming van de behandeling van patiënten met ernstig traumatisch schedelhersenletsel op de intensive care. Promotie voorjaar 2023

Peer-reviewed publicaties die onder andere ten basis aan bovengenoemde dissertaties zijn terug te vinden in de lijst van publicaties in het menu van deze website. Ik publiceer over reflecties op de geneeskunde en gezondheidszorg, over de geschiedenis van de geneeskunde en over zoölogie (cetologie, ornithologie).

Mijn Hirsch-index is 23 (de academische index van carrière-impact van de publicaties (kwantiteit en kwaliteit) van een wetenschappelijk onderzoeker).

Het behandelen en verplegen van patiënten in het ziekenhuis geeft soms aanleiding tot situaties waarin de hulpverlener ervaart geen ‘goed hulpverlener’ te zijn of een situatie waarin hij of zij zich onveilig voelt. Dat kan zijn doordat hij of zij een fout heeft gemaakt, een indrukwekkende complicatie is opgetreden bij een patiënt, er een indrukwekkend beloop is bij een patiënt, het onverwacht overlijden van een patiënt of het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. In het Erasmus MC kan deze hulpverlener dan Peer-support aanvragen. Een ervaren hulpverlener gaat dan als Peer-supporter in gesprek met deze hulpverlener en probeert hem of haar te begeleiden. Al sinds de oprichting van Peer-support in het Erasmus MC ben ik actief als peer-supporter en heb daarnaast tien ervaren intensive-care verpleegkundigen getraind in peer-support voor de intensive care volwassenen. Verder verzorg ik intervisie voor arts-assistenten en fellows intensive care.

Sinds 14 jaar ben ik lid (ethicus) van de Medisch Ethische Toetsing Commissie (METC) van het Erasmus MC. Hier beoordeeld een multidisciplinaire commissie wetenschappelijke onderzoeksprotocollen op toelaatbaarheid in de praktijk. De METC in het Erasmus MC bestaat uit twee commissies die elk om de veertien dagen bijeenkomen en dan ongeveer vijf protocollen per vergadering beoordelen.

Buiten de intensive care ben ik al vele jaren lid van de Indicatie commissie ziekte van Pompe. Deze multidisciplinaire commissie besluit tot het starten of stoppen van de kostbare behandeling met het medicament Myosyme.

Ik ben driemaal lid (ethicus) geweest van een commissie van de Gezondheidsraad (1. Het vaststellen van de dood bij postmortale orgaandonatie [2015]; 2. Orgaandonatie na euthanasie [2018]; 3. Toelaatbaarheid van nieuwe vormen van lijkbezorging [2020]).

Buiten het ziekenhuis:

Ik ben sinds 09 juni 1999 getrouwd met Ditty van Duijn en sinds 25 maart 1999 vader van Otto van Duijn.

Mijn grootste passie buiten filosofie (van de geneeskunde) is museum-ornithologie.

Sinds mei 1988 ben ik honorair verbonden aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Ik ben daar museale taxidermist en opleider voor jonge museale taxidermisten. Daarnaast ben ik honorair conservator voor de gewervelden dieren, met name de vogels en zoogdieren.

Voor mijn honoraire inzet voor de natuurlijke historie heb ik in april 2022 de Koninklijke onderscheiding ‘Ridder in de orde van Oranje Nassau‘ ontvangen.

Buiten het beheer van de wetenschappelijke collectie vogels en zoogdieren doe ik wetenschappelijk onderzoek naar bepaalde (algemene) vogelsoorten, zoals de houtsnip (Scolopax rusticola), de zanglijster (Turdus philomelos), het waterhoen (Gallinula chloropus) en de meerkoet (Fulica atra). In het verleden heb ik veel onderzoek gedaan naar de skelet-anatomie/fysiologie/pathologie van dolfijnen (Cetacea).

In 2022 verschijnt in de befaamde vogelserie van uitgeverij AtlasContact mijn boek over ‘De houtsnip’. Een boek over de zanglijster is in voorbereiding.

Als persoon:

Ik ben filosoof, bibliofiel, veganist, atheïst, utilist, Rotterdammer, humanist en feminist.