Chronologische lijst van publicaties

Complete lijst van publicaties 

Ik schrijf over (intensive care) geneeskunde, ethiek, filosofie en zoölogie. 

In 1982 verscheen mijn eerste publicatie in druk, in 2015 passeerde ik de 500. 

Hieronder een chronologische lijst van alle publicaties [peer-reviewed wetenschappelijke publicaties, publicaties in vakbladen, populair-wetenschappelijke publicaties, columns, artikelen in kranten, boeken, hoofdstukken in boeken, ingezonden brieven] die in openbare druk zijn verschenen tussen 1982 en heden

1982

  1. Kompanje, E.J.O. 1982. De Glasgow coma schaal – Tijdschrift voor Ziekenverpleging35(4): 107-113

1984

2. Poldervaart, W. & E.J.O. Kompanje.1984. Bij de dood van een orgaan. Aspecten van de hersendood – Tijdschrift voor Ziekenverpleging37(23): 713-716

1985

3. Poldervaart, W. & E.J.O. Kompanje. 1985. Bij de dood van een orgaan – Hoofdlijnen20(1): 27-33

1986

4. Kompanje, E.J.O.1986. Intensive care behandeling van patienten met een intracranieel gezwel – Congresboek 6e Congres Kankerpatient en verpleging, 4 april 1986, Nijmegen,pp 93-97

1987

5. Maas, A.I.R. & E.J.O. Kompanje. 1987. Ernstig schedel-hersenletsel: pathofysiologie en therapeutische aspecten – Operationeel11(5): 36-41

6. Kompanje, E.J.O.& A.F. de Jong. 1987. De saga van de reuzenalk (Alca impennis) – De Brug7(4): 18-27

1988

7. Kompanje, E.J.O., J. Marks & J.N.J. Post. 1988. Skokholm Island – Dieren170-177

1989

8. Kompanje, E.J.O., J.N.J. Post & F. van Bommel. 1989. Het gebruik van de computer in de ornithologische biometrie – Het vogeljaar37(5): 193-199

9. Post, J.N.J. & E.J.O. Kompanje. 1989. Vogels met snavelproblemen – Dieren: 43-45

10. Kompanje, E.J.O. 1989. Het gebruik van de fiberoptische druktransducer voor het meten van de intracraniele druk. (review artikel) –  Intensive care review4: 78 [Review van het artikel “Use of fiber-optic pressure transducer for intracranial pressure measurements: a preliminary report, P. Hollingsworth-Fridlund et al., Heart & Lung 1988: 17; 111-118]

11. Kompanje, E.J.O.1989. Schedelbasispenetratie door nasaal ingebrachte maagsondes: fictie of praktijk? – Intensive care review4: 83-86

12. Post, J.N.J. & E.J.O. Kompanje. 1989. Stormmeeuw (Larus canus canus) van 23 jaar – Het vogeljaar37(4): 171

1990

13. Kompanje, E.J.O.& J.N.J. Post. 1990. Oostelijke stormmeeuwen Larus canus heinei in Nederland en West-Europa – Limosa 63: 2-6

14. Kompanje, E.J.O.1990. Koorts bij de neurochirurgische patient – Intensive care review5: 63-64 [Review van het artikel: Fever in the neurosurgical patient, B.A. Cunha & R.P. Tu. Heart & Lung 1988:17:; 608-611]

15. Kompanje, E.J.O.1990. Ethiek en hersendood – Tijdschrift voor ziekenverpleging211-214

16. Kompanje, E.J.O.& W.J. Thijsse. 1990. Bewegende doden: spinale reflexen bij hersendood – Intensive care review5: 64-66

17. Kompanje, E.J.O.1990. Criterium eigen schuld telt niet – Verpleegkunde nieuwsnr 25: 12

18. Kompanje, E.J.O. & A.F. de Jong. 1990.Kan meditatie behulpzaam zijn bij de behandeling van kanker – Tijdschrift voor Educatieve en Therapeutische hypnose:110-115

19. Kompanje, E.J.O.1990. De verpleegkundige zorg bij een hersendode patient- Congresboek ‘Topics in Intensive Care’ 27-28 november 1990Amsterdam: 120

20. Kompanje, E.J.O. De butskop 1990. (Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)) in Nederland – Straatgras2(3): 6-7

1991

 21. Kompanje, E.J.O.1991. Hersendood en de behandeling van de potentiele orgaandonor – In: G. van den Brink et al. (redactie), Leerboek intensive care verpleegkunde. Deel 2. 1e druk. Uitgeverij. De Tijdstroom, Lochem: 195-199

22. Kompanje, E.J.O. 1991. Een oud geval van osteomyelitis bij een orka Orcinus orca– Lutra34: 71-76

23. Kompanje, E.J.O.& D. van Duijn. 1991. Herinneringen aan de oude walvisvaart op het eiland Ameland – Straatgras3(1): 1-4

24. Kompanje, E.J.O.1991. Enige oude brieven van Dr A.B. van Deinse teruggevonden op Terschelling – Straatgras3(3): 22-25

25. Kompanje, E.J.O.1991. De indo-pacifische spitssnuitdolfijn: zeer zeldzaam of uitgestorven? – Straatgras: 31-33

26. Kompanje, E.J.O.& J.N.J. Post. 1991. Zeer jong konijn uit de maag van een stormmeeuw – Huid en Haar10(3): 100-101

27. Kompanje, E.J.O.& N.C. Kerkhoff. 1991. Vondst van coracoid van Reuzenalk op Maasvlakte – Dutch Birding: 96-98

1992

 29. Kompanje, E.J.O.1992. Hersendood en de behandeling van de potentiele orgaandonor – In: G. van den Brink et al. (redactie), Leerboek intensive care verpleegkunde.Deel 2. 2e druk. Uitgeverij Lemma BV, Utrecht: 195-199

30. Kompanje, E.J.O. & G.Th. de Vries. 1992. An almost toothless badger Meles meles– Lutra35: 40-43

31. Post, J.N.J. &E.J.O. Kompanje. 1992. Uitwendige geslachtsverandering bij vrouwtje wilde eend – Dutch Birding14: 131-140

32. Kompanje, E.J.O.1992. Abstineren en wilsverklaringen – In: syllabus ‘Abstineren, waar praten we over?’, Werkgroep Educatieve Symposia voor intensive care personeel, 8 oktober 1992: 26-29

33. Kompanje, E.J.O.1992. Verpleegkundige dient te letten op formuleringen van wilsverklaringen – Verpleegkunde Nieuws22-X-1992: 10-13

34. Jong. E.J.C. de & E.J.O. Kompanje. 1992. Het verdeelde lichaam: postmortale orgaandonatie in de huidige praktijk. Deel 1: praktische implicaties van de wetgeving rond orgaandonatie – Intensive care review7: 33-38

35. Jong, E.J.C. de & E.J.O. Kompanje. 1992. Het verdeelde lichaam: postmortale orgaandonatie in de huidige praktijk. Deel 2: problemen in de praktijk van orgaandonatie – Intensive care review7: 60-63

36. Kompanje, E.J.O.& E.J.C. de Jong. 1992. De onzichtbare organen van de keizer. Het tekort aan donororganen en de illusie van ‘onsterfelijkheid’ – Kritiek10(2): 22-24

37. Kompanje, E.J.O. 1992. Het is ongewenst de dood verder in te delen – Verpleegkunde Nieuws10-XII-1992: 12-13

38. Kompanje, E.J.O.1992. Niet behandelen van hersendode orgaandonors. Een laakbaar feit? – Medisch Contact18 december 1992: 1541-1542

39. Jong, A.F. de, E.J.O. Kompanje,F.J.A. Slieker & H.L. Strack. 1992. Opmerkelijke vondsten op het eiland Ameland – Straatgras4(2): 50-52

40. Kompanje, E.J.O.1992. Hersendood. (ingezonden brief) – Dagblad TROUW6 november 1992: 11

41. Kompanje, E.J.O.1992. Een nieuwe heksenjacht? Ook de reguliere geneeskunde biedt soms alleen illusies – Dagblad TROUW17-XI-1992: 11

42. Kompanje, E.J.O.& G.Th. de Vries. 1992. Opmerkelijke vondst bij een geschoten damhert – Zoogdier 3: 28

1993

 43. Kompanje, E.J.O.& J.N.J. Post. 1993. Nieuwe vondsten van Russische stormmeeuw in Nederland – Dutch Birding 15: 254-258

44. Kompanje, E.J.O.1993. Osteomyelitis of the mandible in harbour porpoises Phocoena phocoena from the Netherlands – Lutra36: 39-45

45. Kompanje, E.J.O.1993. Vertebral osteophytosis in cetacea. Spondylosis or spondylitis? – Zeitschrift für Säugetierkunde58: 316-318

46. Kompanje, E.J.O.1993. CAVE CANEM. Over bijtgrage honden en hondsdolle vossen in Nederland – Argus18(3): 8-10

47. Kompanje, E.J.O.& G.Th. de Vries. 1993. Oost en west verenigd: Java-apen met Engelse ziekte – Straatgras5(3): 106-109

48. Kompanje, E.J.O.1993. Orgaandonatie (ingezonden brief) – Dagblad TROUW15-I-1993: 11

49. Kompanje, E.J.O.1993. Donorcodicil wordt te hoog gewaardeerd – Dagblad TROUW3-II-1993: 11

50. Kompanje, E.J.O.1993. Wat ‘hersendood’ is staat allang vast. = Dagblad TROUW25-VI-1993: 11

51. Kompanje, E.J.O.1993. Wordt de ‘onwillige’ zieke met rust gelaten? – Dagblad TROUW30-IX-1993: 11

52. Kompanje, E.J.O.& E.J.C. de Jong. 1993. Alternatieve geneeswijzen – Medisch Contact48(12): 35433.

53. Jong, E.J.C. de & E.J.O. Kompanje1993. Reactie op artikel Dorscheidt – Tijdschrift voor Gezondheidsrecht17: 331-334

54. Kompanje, E.J.O.& E.J.C. de Jong. 1993. Orgaandonatie – Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, januari 1993: 15

55. Kompanje, E.J.O.1993. Ervaringen van patienten in levensbedreigende situaties kritisch bezien – Intensive care review8: 31-35

56. Kompanje, E.J.O.1993. De medisch-ethicus op de intensive care afdeling: een dwaalgast of regelmatige doortrekker? – Intensive care review8: 221-223

57. Jong, E.J.C. de & E.J.O. Kompanje. 1993. Boekbespreking D. Pranger: ‘Het beeindigen van kunstmatige voeding bij aanhoudend vegeterende patienten’ – Intensive care review8:24

58. Kompanje, E.J.O.1993. Boekbespreking G. Peet et al., ‘Bruinvissen, dolfijnen en walvissen van de Noordzee’ – Zeegeluiden: 47-48

1994

59. Kompanje, E.J.O.1994. Infectiegevaar bij het verzamelen en prepareren van zoogdieren en vogels: een overzicht van vijf infectieziekten – Deinsea1: 41-51

60. Kompanje, E.J.O.1994. Severe infection of a rib in a harbour porpoise Phocoena phocoena: a rare complication after open chest trauma – Lutra37: 93-96

61. Slieker, F.J.A., A.F. de Jong, H.L. Strack & E.J.O. Kompanje. 1994. The marine malacofauna of Skokholm Island – Deinsea1: 57-75

62. Kompanje, E.J.O.1994. Boekbespreking R.Lee & D. Morgan (eds.), ‘Death rites, law and ethics at the end of life’ – Intensive care review9: 49-50

63. Kompanje, E.J.O.& E.J.C. de Jong. 1994. Boekbespreking M.J. Trappenburg, ‘Soorten van gelijk. Medisch-ethische discussies in Nederland’ – Intensive care review9:238

64. Kompanje, E.J.O.& E.J.C. de Jong. 1994. Hoe goed zijn wij als ‘ons broeders hoeder’? Beslissen voor een ander bij incompetentie – Kritiek12(2): 18-20

65. Jong, E.J.C. de & E.J.O. Kompanje.1994. Verondersteld of geïnformeerd? Toestemming voor intensieve behandeling – Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek4(3): 74-77

66. Kompanje, E.J.O.1994. De vegetatieve toestand: meningen van artsen en verpleegkundigen over het stoppen van de behandeling – Intensive care review9: 204-207

67. Kompanje, E.J.O.& E.J.C. de Jong. 1994. Er zullen altijd te weinig orgaandonoren zijn – Dagblad TROUW28-V-1994: 11

68. Kompanje, E.J.O.& E.J.C. de Jong. 1994. Nog te weinig kennis over patienten in een vegetatieve toestand – Dagblad TROUW10-VIII-1994: 11

69. Kompanje, E.J.O.1994. Het verdeelde lichaam. Meningen van artsen en verpleegkundigen over postmortale orgaandonatie en ethische casuistiek – Interne uitgave sectie medische ethiek, Erasmus Universiteit Rotterdam, Pagina 1-106

70. Kompanje, E.J.O.1994. Publicaties van dr. A.B. van Deinse – Straatgras6(2): 142-147 PDF

71. Kompanje, E.J.O.& D. van Duijn. 1994. De potvissen van november 1994 – Straatgras6(4): 168-171

72. Kompanje, E.J.O.1994. Een hamster met ‘olifantstanden’ – Natuurhistorisch Maandblad83(1): 8-9

73. Kompanje, E.J.O.1994. Een zeer onfortuinlijke wezel (Mustela nivalis) – Straatgras6(3): 160-162 PDF

1995

74. Kompanje, E.J.O.1995. On the occurence of spondylosis deformans in white-beaked dolphins Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846) stranded on the Dutch coast – Zoologische mededelingen Leiden69(18): 231-250

75. Kompanje, E.J.O.1995. Differences between spondylo-osteomyelitis and spondylosis deformans in small odontocetes based on museum material – Aquatic Mammals21(3): 199-203

76. Kompanje, E.J.O. 1995. Strandings of killer whales Orcinus orca in the Netherlands between 1783 and 1995 with some remarks on skeletal and dental pathology (Mammalia, Cetacea, Odontoceti) – Deinsea 2: 67-82

77. Kompanje, E.J.O.& J.W.F. Reumer. 1995. Strandings of male sperm whales Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 in Western Europe between October 1994 and January 1995 – Deinsea2: 89-94

78. Post, K. & E.J.O. Kompanje. 1995. Late pleistocene white whales Delphinapterus leucas from Dutch coastal waters – Lutra38(2): 67-76

79. Kompanje, E.J.O.& P.S.J. Klaver. 1995. A possible case of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH, Ankylosing hyperostosis) in an orang-utan (Pongo pygmaeus pygmaeus(Linnaeus, 1760)) – Deinsea2: 17-21

80. Kompanje, E.J.O.1995. Hersendood en de behandeling van de potentiële orgaandonor – In: G.T.W.J. van den Brink et al. (redactie), Leerboek intensive care verpleegkunde. Deel 2. 3e herziene druk, Uitgeverij Lemma BV, Utrecht: 329-335

81. Kompanje, E.J.O.1995. Postmortale orgaandonatie. Meningen van artsen en intensive-care verpleegkundigen – Medisch Contact50: 385-388

82. Kompanje, E.J.O.1995. Vondst van een schouderblad van de bultrug Megaptera novaeangliae– Straatgras7(1): 14

83. Kompanje, E.J.O. 1995. Tanden en baleinen – Dieren: 18-23

84. Kompanje, E.J.O. 1995. Medisch-ethische voorwaarden en opvattingen met betrekking tot informed consent – Uitgave van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst, Utrecht.Pagina 1-48

85. Kompanje, E.J.O.1995. Voor dramatische kant donatie organen is te weinig aandacht – Dagblad TROUW22-II-1995: 11

86. Kompanje, E.J.O.& H. van Dam. 1995. Stervenszorg is geen euthanasie – Dagblad TROUW13-V-1995: 11

87. Kompanje, E.J.O.1995. Veroordeeld tot de schemer omdat nacht niet vallen mag – Dagblad TROUW4-X-1995: 11

88. Kompanje, E.J.O.1995. In de operatiekamer is ‘reality’ vaak ongepast – Algemeen Dagblad14-X-1995: 11

89. Kompanje, E.J.O.1995. Hoe staat men tegenover postmortale orgaandonatie? – In: Congresboek ‘Topics in Intensive care’, 14-15 november 1995, Ede: 80

90. Kompanje, E.J.O.1995. Postmortale orgaandonatie: een vanzelfsprekendheid voor de professionals? – Capita Selecta, najaar 1995. Erasmus Universiteit Rotterdam: 7

1996

91. Kompanje, E.J.O.1996. Intervertebral disc degeneration and discarthrosis in white-beaked dolphins (Lagenorhynchus albirostris) – Proceedings first scientific meeting of the European Association of Zoo- and Wildlife Veterinarians (EAZWV), May 16-18 1996, Rostock, Germany: 21-25

92. Klaver, P.S.J. & E.J.O. Kompanje. 1996. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in an Orangutan (Pongo p. pygmaeus) in the Amsterdam Zoo (a case report) – Proceedings first scientific meeting of the European Assiociation of Zoo- and Wildlife Veterinarians (EAZWV), May 16-18 1996, Rostock, Germany: 153-159

93. Kompanje, E.J.O.1996. Vondst van een schouderblad van de bultrug Megaptera novaeangliae in de Zuidelijke Noordzee – Lutra38(2): 85-89

94. Moeliker, C.W. & E.J.O. Kompanje. 1996. Bulwers stormvogel per schip aangevoerd in november 1993 – Dutch Birding18: 231-234

95. Kompanje, E.J.O., E.J.C. de Jong & D. van Duijn. 1996. Ethiek en recht toegepast. Integratie tussen ethiek, recht en de verpleegkundige praktijk – Uitgeverij Spruyt, Van Mantghem & De Does BV, Leiden. ISBN 90-238-3514-x pag. 1-187

96. Kompanje, E.J.O.1996. Een donor is meestal ook een dode te veel – Algemeen Dagblad12-IV-1996: 11

97. Kompanje, E.J.O.& C.W. Moeliker. 1996. Werkplaats potvis: ruim 1000 kilo bot in de takels – Straatgras8(2): 18-23

98. Kompanje, E.J.O.1996. Een zeer zeldzame vondst uit de zuidelijke Noordzee: beenderen van de noordkaper Eubalaena glacialis– Straatgras8(2): 25

99. Kompanje, E.J.O.1996. Wacht u voor de dolfijn – Algemeen Dagblad20 juli 1996: 9

1997

100. Kompanje, E.J.O.& C. Smeenk. 1997. Recent bones of right whales Eubalaena glacialis from the southern North Sea – Lutra39(2): 66-75

101. Kompanje, E.J.O.& J.W.F. Reumer. 1997. Niet sjorren aan gestrande potvis – Algemeen Dagblad10-XII-1997: 13

102. Kompanje, E.J.O.1997. Dolfijntherapie. Een veelbelovende therapie, kwakzalverij of gevaarlijk spel? – Bulletin van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde5(2): 23-24

103. Kompanje, E.J.O.1997. Postmortale orgaandonatie in de praktijk, ethische reflectie – In: Syllabus ‘Cerebrale beschadiging en orgaandonatie’, symposium Slingeland ziekenhuis, Doetinchem 6 en 20 november 1997: 44-45

104. Kompanje, E.J.O.1997. Minder verkeersdoden, minder orgaandonoren – Algemeen Dagblad9-I-1997: 9

105. Kompanje, E.J.O.1997. Maagsonde demente bejaarden niet altijd humaan – Algemeen Dagblad5 augustus 1997: 9

106. Jong, E.J.C. de & E.J.O. Kompanje. 1997. De Wet op de Orgaandonatie – Intensive care review12: 58-61

107. Kompanje, E.J.O.& E.J.C. de Jong. 1997. Het advies van de Gezondheidsraad inzake het vaststellen van de hersendood – Intensive care review12: 62-64

1998

108. Van Bree, P.J.H. & E.J.O. Kompanje. 1998. Three aberrant polecats Mustela putorius(Mammalia: Carnivora, Mustelidae) – Deinsea4: 103-105

109. Post, J.N.J., W. Beekhuizen & E.J.O. Kompanje. 1998. Biometrics of the mute swan Cygnus olor based on a sample of 45 individuals – Deinsea4: 1-11

110. Kompanje, E.J.O.1998. Abnormal tailflukes in harbour porpoises Phocoena phocoenafrom The Netherlands (Mammalia: Cetacea, Odontoceti) – Deinsea4: 59-76

111. Kompanje, E.J.O.& P.S.J. Klaver. 1998. Spondylarthritis (spondyloarthropathy) and osteoarthrosis in an old female sloth bear (Ursus ursinus Cuvier, 1823), a case report – In: P. Zwart (Ed.), Proceedings of the second scientific meeting of the European Association of Zoo- and Wildlife Veterinarians (EAZWV), May 21-24, Chester, United Kingdom.

112. Kompanje, E.J.O.1998. Het bolwerk van medisch-technisch kunnen. Ethische beslissingen aan het intensive care bed – Onderwijs en Gezondheidszorg22: 89-92

113. Kompanje, E.J.O.1998. Orgaandonatie straks: het ‘geval’ Robert – Jonas Magazinenr. 7, maart 1998: 28-31

114. Kompanje, E.J.O.1998. Hoe dood is hersendood? Bezinning op een ingewikkelde vaststelling van de dood bij de mens – In: G. Lodewick (red.), Orgaandonor? Weet wat je kiest!Uitgeverij Ankh-Hermes b.v., Deventer: 12-27, ISBN 90 202 4334 9

115. Kompanje, E.J.O.1998. Over een ‘slechte’ dood, een dood die echter ‘goed’ had kunnen zijn – In: S. Knijpenga e.a., Stilstaan bij sterven. Zes bijdragen rond een verwaarloosd thema in het euthanasiedebat.Uitgeverij Christofoor, Zeist: 31-43 ISBN 90 6238 619 9

116. Kompanje, E.J.O.1998. Meer orgaandonoren door centraal donorregister zeer onwaarschijnlijk – Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek4(5): 4-5

117. Kompanje, E.J.O.1998. Niet iedereen sterft dezelfde dood – Doodgewoon, Tijdschrift over de dood5(17): 16-18

118. Kompanje, E.J.O.1998. Meeste orgaandonoren zijn ‘onbruikbaar’- Dagblad TROUW, 12 maart 1998: 11

119. Kompanje, E.J.O.1998. Orgaandonatie (ingezonden brief) – Dagblad TROUW, 14 maart 1998: 11

120. Kompanje, E.J.O.1998. Met wettelijke regeling meer donoren van weefsels – Algemeen Dagblad26 maart 1998: 9

121. Kompanje, E.J.O.1998. Leemte in deze donorwet – NRC Handelsblad 25 april 1998

122. Kompanje, E.J.O.1998. Hersendood: waardeoordeel – Friesch Dagblad16 mei 1998: 5

123. Kompanje, E.J.O.1998. Gewone vinvis en witsnuitdolfijn bij Den Helder in begin augustus 1998: een verslag – Straatgras 10(4): 61-63

124. Kompanje, E.J.O.1998. De hond is voor de mens het enige gevaarlijke zoogdier – Dagblad TROUW28 oktober 1998: 11

1999

125. Kompanje, E.J.O.1999. Geven en nemen. De praktijk van postmortale orgaandonatie. Een kritische beschouwing. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam: 1-469 (Handelsuitgave bij uitgeverij Van der Wees, Utrecht, ISBN 90-5805-004-1)

126. Kompanje, E.J.O.1999. Considerations on the comparative pathology of the vertebrae in Mysticeti and Odontoceti; evidence for the occurrence of discarthrosis, zygarthrosis, infectious spondylitis and spondyloarthritis – Zoologische Mededelingen Leiden73(5): 99-130

127. Kompanje, E.J.O.1999. Vossen afschieten helpt niet – Algemeen Dagblad11 november 1999: 9

128. Moeliker, K &E.J.O. Kompanje. 1999. Veerboot verrast zeehond – Straatgras11(3): 43

129. Kompanje, E.J.O. 1999. Een gezond hart is het leven des vleesches – Civis Mundi38(1): 16-23

130. Kompanje, E.J.O.1999. Een gezond hart is het leven des vleesches –  ‘Orgaan’, nieuwsbrief voor de donateurs en adviseurs van de stichting bezinning orgaandonatie, nummer 2, april 1999

131.Kompanje, E.J.O.1999. Boekbespreking ‘Hirntod und Schwangerschaft’, Dokumentation einer Diskussionsverantstaltung der Akademie fur Ethik in der Medizin zum ‘Erlanger Fall’ – Bulletin van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde6(4): 19-21

132. Kompanje, E.J.O.1999. De praktijk van postmortale orgaandonatie, een kritische beschouwing (samenvatting van het proefschrift) – Nederlands Tijdschrift voor Neurologie2(5): 360-362

133. Kompanje, E.J.O.1999. Non-heart-beating nierdonatie en de huisarts – Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde16(11): 562-566

2000

134. Kompanje, E.J.O.2000. Hersendood en de behandeling van de potentiele orgaandonor – In: G.T.W.J. van den Brink et al. (red.), Leerboek intensive care verpleegkunde.Deel 2. 3e druk. Elsevier, Maarssen: 329-334. ISBN 90 3521818 3

135. Kompanje, E.J.O.2000. Postmortale orgaandonatie bij hersendode donoren. De maakbaarheid van de dood en de integriteit van het lichaam – In: F. de Lange (red.), De nieuwe mens. Maakbaarheid van lijf en leden. Uitgeverij Gooi & Sticht, Kampen: 30-42. ISBN 90 304 1016 7

136. Kompanje, E.J.O.2000. Ethiek en neuro-intensive care anno 2000 – In: J. Bakker, B. de Lange & J.H. Rommes (red.), Intensive care Capita selecta 2000: 301-316 ISBN 90-72651-16-2, ISSN 0928-0391

137. Kompanje, E.J.O. 2000. Short literature notice (Zwart, H. & C. Hoffer: 1998, Orgaandonatie en lichamelijke integriteit. Een analyse van christelijke, liberale en islamitische interpretaties. Cekun series nr. 2. Uitgeverij Damon) – Medicine, Health Care and Philosophy3(2): 218-219

138. Kompanje, E.J.O.,H. Güçlüsoy & P.J.H. van Bree. 2000. Osteoporosis in an adult female monk seal Monachus monachus from Çesme, Turkey.

139. Kompanje, E.J.O.,P.S.J. Klaver & G. Th. de Vries. 2000. Spondyloarthropathy and osteoarthrosis in three indomalayan bears: Ursus ursinus Cuvier, 1823, Ursus thibetanusRaffles, 1821, and Ursus malayanus Shaw & Nodder, 1791 (Mammalia: Carnivora: Ursidae) –

140. Kompanje, E.J.O.2000. Postume handreikingen – Doodgewoon, tijdschrift over de dood7:

141. Kompanje, E.J.O.2000. Hersendode voelt geen pijn – Friesch Dagblad30 augustus 2000: 5

142. Kompanje, E.J.O. & E.J.C. de Jong. 2000. De intensive care afdeling: verboden voor journalisten? – Nederlands tijdschrift voor Intensive care 15: 39-45

143. Kompanje, E.J.O.2000. Een non-heart-beating nierdonatie procedure na een mislukte reanimatie: praktische en ethische afwegingen – In Syllabus van het symposium ” ’n tik door je rikketik”, Stichting WES, Rotterdam, 16 maart 2000: 21-22

144. Kompanje, E.J.O.2000. De laatste dolfijnensectie van de eeuw – Straatgras 12(2): 26-29

2001

145. Kompanje, E.J.O.& C.W. Moeliker. 2001. Some fruit bats from remote Moluccan and West-Papuan Islands, with the description of a new subspecies of Macroglossus minimus(Megachiroptera: Pteropodidae) – Deinsea8: 143-168

146. Kompanje, E.J.O. & M. Garcia Hartmann. 2001. Intraspongious disc hernation (Schmorl’s node) in Phocoena phocoena and Lagenorhynchus albirostris (Mammalia: Cetacea, Odontoceti) – Deinsea8: 135-141

147. Kompanje, E.J.O.2001. Review of strandings and catches of Tursiops truncates (Mammalia: Cetacea, Odontoceti) in the Netherlands between 1754 and 2000 – Deinsea8: 169-224

148. Kompanje, E.J.O.2001. Dr A.B. van Deinse, werkelijk ‘The prince of whales?’ – Tolle Belege8(1): 6-7

149. Kompanje, E.J.O.2001. Een bijzondere aanwinst: ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) – Straatgras13(1): 8-9

150. Kompanje, E.J.O.& M. van Melle. 2001. Autonomie en paternalisme in de psychotherapie, ethische en juridische consequenties – Syllabus Congres SETH 2001, Eclectische en Integratieve Psychotherapie:

151. Kompanje, E.J.O.& M. van Melle. 2001. ‘Een mislukte reanimatie’ Spoedeisend recht en Spoedeisende ethiek – Triage3(1): 17

152. Kompanje, E.J.O.2001. Het menselijke onvermogen om af te kunnen maken – In: H.S. Verbrugh (ed.), Karma en reincarnatie in skeptisch perspectief. Kanttekeningen bij de skeptische bejegening van een filosofische benadering van karma en reincarnatie.Publikatiereeks van de Stichting KAIROS -karma en reincarnatie. ISBN 90 76494 04 5 Pagina 35-40

2002

153. Kompanje, E.J.O. 2002. Uitstervende hersendood – Medisch Contact57 (44): 1615-1617

154. Kompanje, E.J.O.& J.W.F. Reumer. 2002. Zoogdierkundige hoogtepunten in de lage landen – In: R. Lange e.a.(redactie), Op zoek naar zoogdieren. 50 jaar Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, 1952-2002. Pagina 75-120. ISBN 90 5011 157 2

155. Kompanje, E.J.O.2002. Short literature notice: Trzepacz & Dimartini (2000), The Transplant Patient: Biological, Psychiatric and Ethical Issues in Organ Transplantation. Medicine, Health Care and Philosophy5(3): 322

156. Kompanje, E.J.O. 2002. “Tastbaar”. Een onderzoek naar de ervaringen van nabestaanden die een hand- of gelaatsafgietsel van hun overleden familielid hebben laten vervaardigen – Uitgave van Uitvaartverzorging Van de Stappen B.V., Geldrop. Pagina 1-31

158. Kompanje, E.J.O. 2002. Wordt de dood van de mens bepaald door de hersenen? Kritische reflecties op de hersendood als dood van de mens – In: K.D. Jenner & G.A. Wiegers (Redactie), Transplantatie van organen en weefsel. Hoogwaardig technisch ingrijpen in het menselijk lichaam in het licht van godsdienst en levensovertuiging. Uitgeverij Kok, Kampen, pagina 33-44. ISBN 90-435-0364-9

159. Kompanje, E.J.O. 2002. Een halve broer aan je buik. Over asymmetrische dubbelmonsters bij mens en dier – Straatgras14: 4-9

160. Kompanje, E.J.O.2002. Tweekoppige slang (ingezonden brief) – Algemeen Dagblad20 augustus 2002

161. Kompanje, E.J.O. 2002. Vormen zoogdieren in de stad werkelijk een gevaar voor de mens? Deel 1: Over Leptospirose en ‘bijtgrage’ ratten, honden en paarden – Zoogdier13(3): 6-10

162. Kompanje, E.J.O. 2002. Vormen zoogdieren in de stad werkelijk een gevaar voor de mens? Deel 2: Over ziekteverwekkende teken en rosse woelmuizen en het gevaar van het verkeer – Zoogdier13(4): 10-13

2003

163. Kompanje, E.J.O., 2003. End-of-life decisions on European Intensive Care Units (Letter to the editor) – Journal of the American Medical Association (JAMA), 290(22): 2938-2939

164. Kompanje, E.J.O. & E.J. Delwel, 2003. The first description of a device for repeated external ventricular drainage in the treatment of congenital hydrocephalus, invented in 1744 by Claude-Nicolas Le Cat – Pediatric Neurosurgery39(1): 10-13

165. Kompanje, E.J.O., 2003. Features described and illustrated in 1684 suggesting Meckel-Gruber syndrome – Pediatric and Developmental Pathology, 6(6): 595-598

166. Moeliker, C.W., C.J. Heij, J.N.J. Post & E.J.O. Kompanje. 2003. A new, a forgotten and a lost specimen of Bruijn’s Brush-turkey Aepypodius bruijnii – Megapode newsletter17(1): 2-8

167. Kompanje, E.J.O.,2003. Nederland is goed in donorpreventie. Kritische kanttekening bij onderzoek naar donorpotentieel – Medisch Contact 58 (32/33): 1220-1222

168. Kompanje, E.J.O.2003. Verpleegkundigen en euthanasie, hulp bij zelfdoding en andere beslissingen rond het levenseinde. Uitgave NVVE, Amsterdam, ISBN 90-74500-56-0, pagina 1-56

169. Kompanje, E.J.O., A.I.R. Maas & D.W.J. Dippel, 2003. Klinisch geneesmiddelenonderzoek bij acuut beslissingsonbekwame patienten in de neurologie en de neurochirurgie; implicaties van nieuwe Europese regelgeving – Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1585-1589

170. Kompanje, E.J.O.2003. Ethiek en intensive care – In: G van den Brink e.a. (red.). Leerboek intensive care verpleegkunde. 4e geheel herziene druk. Elsevier Gezondheidszorg, Maarsen, pagina 55-71. ISBN 90 352 2534 1

171. Kompanje, E.J.O.2003. Teratologische objecten in het Natuurmuseum Rotterdam. Deel 1. ‘twee eenheden’ (symmetrische dubbelmonsters) – Straatgras15 (1/2): 2-4

172. Kompanje, E.J.O.2003. Siamese tweelingen (ingezonden brief) – Rotterdams Dagblad18 juni 2003: 9

173. Kompanje, E.J.O. 2003. Euthanasie (ingezonden brief) – Dagblad Trouw24 juli 2003: 11

174. Kompanje, E.J.O.,2003. Blauwe slofjes. Column in Verpleegkunde Nieuws17 (15-16): 17

175. Kompanje, E.J.O., 2003. De onfortuinlijke verkrachter. Column in Verpleegkunde Nieuws17 (17): 17

176. Kompanje, E.J.O.,2003. Forever young. Column in Verpleegkunde Nieuws17 (18): 21

177. Kompanje, E.J.O.,2003. De tweelingzus. Column in Verpleegkunde Nieuws17 (19): 17

178. Kompanje, E.J.O., 2003. Turkse wijsheid. Column in Verpleegkunde Nieuws17 (20): 17

179. Kompanje, E.J.O., 2003. Een goede dood. Column in Verpleegkunde Nieuws17 (21): 17

180. Kompanje, E.J.O., 2003. De pooier en zijn vrouwen. Column in Verpleegkunde Nieuws17 (22): 17

181. Kompanje, E.J.O., 2003. De laatste nacht. Column in Verpleegkunde Nieuws17(23): 17

182. Kompanje, E.J.O.,2003. Stookolieslachtoffer. Column in Verpleegkunde Nieuws17 (24): 17

183. Kompanje, E.J.O., 2003. Sinterklaasavond. Column in Verpleegkunde Nieuws17 (25): 17

184. Kompanje, E.J.O.,2003. Oud en Nieuw. Column in Verpleegkunde Nieuws17(26): 17

185. Kompanje, E.J.O. 2003. Ziekenhuizen mikken op verkeerde donoren – Dagblad Trouw17 december 2003: 17

2004

186. Kompanje, E.J.O.,2004. A patient with a large intra- and extracranial tumor, most probably a primary extradural meningioma, described in 1730 – Journal of Neuro-Oncology67: 123-125

187. Kompanje, E.J.O. & A.I.R. Maas, 2004. ‘Treat first, ask later’ Emergency research in acute neurology and neurotraumatology in the European Union – Intensive Care Medicine, 30: 168-169

188. Kompanje, E.J.O., 2004. The First Successful Separation of Conjoined Twins in 1689. Some additions and corrections – Twin Research7 (6): 537-541

189. Kompanje, E.J.O.& A.I.R. Maas, 2004. “De dreuning der daverende hersenen”; behandeling van traumatisch schedel-hersenletsel in Nederland in de 17e eeuw: 7 ziektegeschiedenissen uit Observationes medicae van Nicolaes Tulp – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde148(14): 677-682

190. Kompanje E.J.O.& A.I.R. Maas , 2004 ‘De dreuning der daverende hersenen’; behandeling van traumatische schedel-hersenletsels in Nederland in de 17e eeuw: 7 ziektegeschiedenissen uit Observationes medicae van Nicolaes Tulp.(reactie op ingezonden brief)  – Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde148 (26): 1310-1311

191. Kompanje E.J.O. & A.I.R. Maas , 2004 ‘De dreuning der daverende hersenen’; behandeling van traumatische schedel-hersenletsels in Nederland in de 17e eeuw: 7 ziektegeschiedenissen uit Observationes medicae van Nicolaes Tulp.(reactie op ingezonden brief)  – Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 148 (26): 1657-1658

192. Kompanje, E.J.O., 2004. Klinische ethiek in de intensive care praktijk. Deel 2. Beslissen tot niet-curatieve intensive care zorg: een inleiding – Kritiek 22(6): 11-15

193. Kompanje, E.J.O., 2004. De organen van de ‘uitvreters’ en de onzichtbare organen van de keizer – Tijdschrift voor gezondheidszorg en ethiek 14(2): 57-59

194. Kompanje, E.J.O.,J. Bakker, F.J.A. Slieker, A.I.R. Maas, J.N.M. Ijzermans, W.J. Thijsse, 2004. Gemiste kansen. Orgaandonoren in acute neuro-care – Medisch Contact59 (48): 1916-1919

195. Kompanje, E.J.O., 2004. Klinische ethiek in de intensive care praktijk. Deel 1. ‘Is ethische casus afweging op de IC nodig en zinvol? – Kritiek 5: 20-25

196. Kompanje, E.J.O., 2004. ‘De Dreuning der daverende hersenen’ Behandeling van traumatisch schedelhersenletsel in Nederland in de 17e eeuw. Casuistiek uit de werken van Nicolaes Tulp, Cornelis Stalpart van der Wiel en Job van Meekeren – Abstracts Wetenschappelijke vergaderingen, Ariez Pharma Consultancy: 16-17

197. Kompanje, E.J.O., F.J.A. Slieker & A.F. de Jong. 2004. Boekbespreking Adriaen Coenen, Het Walvisboek – Lutra47(1): 68-71

198. Kompanje, E.J.O., 2004. Een hoofd vol bloed. Column in Verpleegkunde Nieuws18(1): 17

199. Kompanje, E.J.O., 2004. De begrafenisondernemer. Column in Verpleegkunde Nieuws 18(2): 19

200. Kompanje, E.J.O.,2004. Vegeterend bestaan. Column in Verpleegkunde Nieuws18(3): 17

201. Kompanje, E.J.O.,2004. Spraakverwarring. Column in Verpleegkunde Nieuws18(4): 17

202. Kompanje, E.J.O., 2004. Gestolen auto’s en een zwak regenpijpje. Column in Verpleegkunde Nieuws18(5): 17

203. Kompanje, E.J.O., 2004. De verkeerde patient. Column in Verpleegkunde nieuws18(6): 17

204. Kompanje, E.J.O., 2004. Je collega als patient. Column in Verpleegkunde Nieuws18(7): 17

205. Kompanje, E.J.O., 2004. Alladins wonderlamp. Column in Verpleegkunde Nieuws18(8): 17

206. Kompanje, E.J.O., 2004. Winti. Column in Verpleegkunde Nieuws18(9): 17

207. Kompanje, E.J.O., 2004. Ingewikkelde relaties. Column in Verpleegkunde Nieuws18(10): 17

208. Kompanje, E.J.O., 2004. Gehandicapte beeldvorming. Column in Verpleegkunde Nieuws18(11): 17

209. Kompanje, E.J.O.,2004. De broers. Column in Verpleegkunde Nieuws18(12): 17

210. Kompanje, E.J.O., 2004. Walkmans. Column in Verpleegkunde Nieuws18(13): 17

211. Kompanje, E.J.O., 2004. In Morpheus armen. Column in Verpleegkunde Nieuws18(14): 17

212. Kompanje, E.J.O., 2004. Vier vrouwen. Column in Verpleegkunde Nieuws18(15): 17

213. Kompanje, E.J.O., 2004. Paniek. Column in Verpleegkunde Nieuws18(16): 17

214. Kompanje, E.J.O.,2004. De zwarte ooievaar. Column in Verpleegkunde Nieuws18(17): 17

215. Kompanje, E.J.O., 2004. Natuurlijke dood. Column in Verpleegkunde Nieuws18(18): 17

216. Kompanje, E.J.O.,2004. Al-te(r)-na(t)ieve geneeskunst. Column in Verpleegkunde Nieuws18(19): 17

217. Kompanje, E.J.O., 2004. Superman. Column in Verpleegkunde Nieuws18(20): 17

218. Kompanje, E.J.O., 2004. Vitale bejaarden.Column in Verpleegkunde Nieuws18(21): 17

219. Kompanje, E.J.O., 2004. Uit de gordijnen gevallen. Column in Verpleegkunde Nieuws18(22): 17

220. Kompanje, E.J.O., 2004 Leaving the field. Column in Verpleegkunde Nieuws18(23): 17

221. Kompanje, E.J.O. 2004. Mythevorming rond terminale sedatie en morfine – Relevant30 (1): 8-9

222. Kompanje, E.J.O., 2004. Terminale sedatie – Relevant30 (3): 19

223. Kompanje, E.J.O.2004. Ethische casusanalyse in de IC-praktijk. ‘Benauwd maakt beslissingsonbekwaam?’ – Critical Care00: 22-23 ( 0- nummer)

224. Kompanje, E.J.O.2004. Ethische casusanalyse in de IC-praktijk. ‘Benauwd maakt beslissingsonbekwaam?’ – Critical Care1(1): 22-23

225. Kompanje, E.J.O.2004. Ethische casusanalyse in de IC-praktijk. ‘Even niet meer DNR’- Critical Care1(2): 18-19

226. Kompanje, E.J.O.,2004. Teratologische objecten in het Natuurmuseum Rotterdam. Deel 2. ‘Waterhoofden en open ruggen’ (afwijkingen van de hersenen en de neurale buis) – Straatgras16(1): 8-10

227. Kompanje, E.J.O.2004. ‘Het is nog een beetje zwammerig’ – In: M. Hilhorst e.a. (red.). Inez in vijftig hoofdstukken. Liber Amicorum Inez de Beaufort.Uitgever De Woordenwinkel, Zierikzee, pagina 44-46. ISBN 90-73459-26-1

228. Slieker, F.J.A., A.F. de Jong, H.L. Strack & E.J.O. Kompanje. 2004. Natuurhistorische verzamelreizen 1977-1997. Prive uitgave, pagina X-XV, 1-565, ISBN 90-808414-1-2

229. Kompanje, E.J.O.2004. “Lepus cornutus’ een haas met een gewei: een mythologische wezen, een grap van de taxidermist of realiteit? –  Straatgras16(4): 45-47

2005

230. A.I.R. Maas, E.J.O. Kompanje,F.J.A. Slieker, N. Stocchetti, 2005. Differences in completion of screening logs between Europe and the United States in an Emergency Phase III trial resulting from HIPAA requirements – Annals of Surgery241(2): 382-383

231. Kompanje, E.J.O., A.I.R. Maas, M.T. Hilhorst, F.J.A. Slieker & G.M. Teasdale. 2005. Ethical considerations on consent procedures for emergency research in severe and moderate traumatic brain injury – Acta Neurochirurgica147: 633-640

232. Kompanje, E.J.O., 2005. “The death rattle” in the intensive care unit after withdrawal of mechanical ventilation in neurological patients – Neurocritical Care3: 107-110

233. Kompanje, E.J.O.,2005. A historical homage from Denmark: the aqueduct of Sylvius – Neurosurgical Review28(1): 77-78

234. Kompanje, E.J.O., 2005. A remarkable case in the history of obstetrical surgery: a laparotomy performed by the Dutch surgeon Abraham Cyprianus in 1694 – European Journal of Obstetrics & Gynecology and reproductive Biology118: 119-125

235. Kompanje, E.J.O.& C. Smeenk, 2005. Catalogue of animal mummies – In: M.J. Raven & W.K. Taconis. Egyptian mummies. Radiological atlas of the collections in the National Museum of Antiquities in Leiden. Brepols, Turnhout. (ISBN 2 503 51701 3); 239-270

236. Kompanje E.J.O.2005. Review of strandings of Delphinus delphis and Stenella coeruleoalba (Mammalia; Cetacea, Delphinidae) in the Netherlands between 1850 and 2005 – Deinsea11: 179-203

237. Kompanje, E.J.O.2005. Additions to the “Review of strandings and catches of Tursiops truncatus (Mammalia: Cetacea, Odontoceti) in the Netherlands between 1754 and 2000” – Deinsea 11: 175-17

238. Kompanje, E.J.O., 2005. A case of symmetrical conjoined twins in a bottlenose dolphin Tursiops truncatus (Mammalia, Cetacea) – Deinsea 11: 147-150

239. Kompanje, E.J.O., 2005. Two cases of asymmetrical conjoined twins in wild mammals from the Netherlands – Deinsea 11: 139-145

240. Kompanje, E.J.O.,T.H.R. de Jong, W.F.M. Arts & J.J. Rotteveel. 2005. Problematische basis voor ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’ als criterium voor actieve levensbeediniging bij pasgeborenen met spina bifida – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde149(37): 2067-2069

241. Kompanje, E.J.O., T.H.R. de Jong, W.F.M. Arts & J.J. Rotteveel. 2005. Problematische basis voor ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’ als criterium voor actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen met spina bifida (ractie op ingezonden brief) – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde149(37): 2136

242. Kompanje, E.J.O.2005, Klinische ethiek in de intensive care praktijk. Deel 3. Het afzien van behandeling – Kritiek23: 3-9

243. Kompanje, E.J.O.2005, Klinische ethiek in de intensive care praktijk. Deel 4. Het staken van behandeling – Kritiek23: 5-11

244. Kompanje, E.J.O.2005, Klinische ethiek in de intensive care praktijk. Deel 5. Palliatieve zorg – Kritiek23: 3-13

245. Hilhorst, M.T. & Kompanje, E.J.O. 2005. Ethiek en de toenemende aandacht voor alledaagse risico’s in de zorg – In: J. Bakker et al. (red), Intensive care Capita selecta 2005. Venti-Care, Utrecht, pagina 65-75. ISBN 90-72651-21-9

246. Kompanje, E.J.O. 2005. Palliatieve zorg na het staken van de intensieve behandeling. Een ondergeschoven kind, omgeven met mythen en onduidelijkheden – In: J. Bakker et al. (red),Intensive care Capita selecta 2005. Venti-Care, Utrecht, pagina 309-318. ISBN 90-72651-21-9

247. Kompanje, E.J.O.2005. Beslissingen rond het levenseinde op de intensive care: overgang van curatieve naar palliatieve behandeling – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde149(26): 1483-1484

248. Kompanje, E.J.O.2005. Ethische casusanalyse. Een ‘arrogante’dokter, een cynische SEH-verpleegkundige en een ingediende klacht – Critical Care2(1): 16-17

249. Kompanje, E.J.O. 2005. Ethische casusanalyse. ‘Doodgespoten?’ – Critical Care1(2): 18-19

250. Kompanje, E.J.O.2005. Ethische casusanalyse. “De zwarte ooievaar’ –Critical Care1(3): 16-17

251. Kompanje, E.J.O. 2005. Ethische casusanalyse. De ratel van de dood – Critical Care1(4): 14-15

252. Kompanje, E.J.O.2005. Ethische casusanalyse. Arteria-pulmoaliskatheter bij hemodynamisch stabiele vrouw – Critical Care1(5): 18-19

253. Kompanje, E.J.O. 2005. Ethische casusanalyse. Vijf zakjes poeder – Critical Care1(6): 18-19

254. Kompanje, E.J.O.,2005. Gehandicapt leven steeds minder aanvaard. Niet behandelen van kinderen met open ruggetje vooral vanwege vermeend vooruitzicht ondraaglijk lijden – Reformatorisch Dagblad8 februari 2005: 21

255. Kompanje, E.J.O. 2005. Gehoor geven aan noodkreet van patienten. Criminaliseren van palliatieve zorg kan verzorgers van stervenden kopschuw maken – Reformatorisch Dagblad15 maart 2005: 19

256. Kompanje, E.J.O.2005. Samenleving maakt burgers zelf ongezond – Dagblad Trouw22 april 2005: 7

257. Kompanje, E.J.O. 2005. ‘Verwondering, verbijstering en verontrusting’ De geschiedenis van de Westerse teratologie – Capita selecta Programma najaar 2005. Erasmus MC, Universitair medisch centrum Rotterdam, pagina 7

258. Kompanje, E.J.O., 2005. Tussenwoord – In: H.S. Verbrugh, ‘Zolang er iemand is die nog aan je denkt…’ Karma en reincarnatie: feit of fictie, waarheid of bedenksel, realiteit of verzinsel? Een essay à permutations. Uitgave Stichting Kairos k*r, Rotterdam: 51

2006

259. Kompanje, E.J.O.,2006. ‘Death rattle’ after withdrawal of mechanical ventilation. Practical and ethical considerations – Intensive and Critical Care Nursing22: 214-219

260. Liddel K., D. Chamberlain, D.K. Menon, J. Bion, E.J.O. Kompanje, F. Lemaire, C. Druml, B. Vrhovac, C.J. Widermann, F. Sterz, 2006. The European Clinical Trials Directive revisited: The VISEAR recommendations – Resuscitation69: 9-14

261. Kompanje, E.J.O.& A.I.R. Maas, 2006. Is the Glasgow Coma Scale score protected health information? The effect of new United States regulations (HIPAA) on completion of screening logs in emergency research trials – Intensive care Medicine32: 313-314

262. Liddell K, Kompanje, E.J.O., Lemaire F., Vrhovac B., Menon D.K., Bion J., Chamberlain D., Wiedermann C.J., Druml C., 2006. Recommendations in relation to the EU Clinical Trials Directive and Medical Research Involving Incapacitated Adults – Wiener Klinische Wochenschrift118: 183-191

263. Kompanje, E.J.O. 2006. Critical care and emergency research in the European Union under the European Clinical Trials Directive 2001/20/EC: Recommendations of the VISEAR working group – Netherlands Journal of Critical Care10(4): 504-507

264. Kompanje, E.J.O.,2006. Care for the dying on intensive care in The Netherlands – Intensive Care Medicine32: 2067-2069

265. Liddell K., Chamberlain D, Druml C, Kompanje E.J.O.,Lemaire F., Menon D., Vrhovac B., Widermann C. 2006. Medical research involving incapacitated adults: implications of the EU clinical trials directive 2001/20/EC – Medical Law Review14: 367-417

266. Kompanje, E.J.O.,Van Zuylen L., Van der Rijt C.C.D. 2006. Morphine is not a sedative and does not shorten life – Archives of Internal Medicine166: 2047

267. Vrakking, A.M., Kompanje, E.J.O.,Van der Heide A., Bakker J. 2006. Symptom relief, sedation and termination of life in a Dutch ICU: nurses and physicians opinions – Intensive Care Medicine(Supplement 1) 32: S95

268, Kompanje, E.J.O., J. Bakker, F.J.A. Slieker, J.N.M. IJzermans, A.I.R. Maas, 2006. Organ donations  and unused potential donations in traumatic brain injury, subarachnoid haemorrhage and intracerebral haemorrhage – Intensive Care Medicine32: 217-222

269. Kompanje, E.J.O., J. Bakker, F.J.A. Slieker, J.N.M. IJzermans, A.I.R. Maas, 2006. Reply to “Organ donation in pediatric traumatic brain injury”by Morris et al. – Intensive Care Medicine32: 1448

270. Kompanje, E.J.O., 2006. Very rare congential malformations: responsibilities of scientists – Fetal Diagnosis and Therapy21: 319-320

271. Kompanje, E.J.O., 2006. Painful sexual intercourse caused by a disproportionately long penis: an historical note on a remarkable treatment devised by Guilhelmius Fabricius Hildanus (1560-1634) – Archives of Sexual Behavior 35: 603-605

272. De Jong T.H.R., E. van Lindert, E.J.O. Kompanje, J.J. Rotteveel. 2006. Laten sterven of doen sterven? Palliatieve zorg voldoet bij pasgeborenen met onbehandelbare spina bifida – Medisch Contact61(16): 669-671

273. Kompanje, E.J.O., Vrakking, A.M., Bakker J. 2006. Beslissingen rond het levenseinde bij ernstig zieke patienten: de plaats van intensivecareverpleegkundigen – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde150(50): 2787-2788

274. Kompanje, E.J.O.2006. Hersendood en postmortale orgaandonatie bij kinderen, praktische en ethische aandachtspunten – In: Leerboek specialistische kinderverpleegkundeElsevier ISBN 10: 90 352 2830 8, pp 98-113

275. Medewerking aan Pinkhof Geneeskundig Woordenboek, elfde druk, Bohn Stafleu Van Loghum, 2006

276. Kompanje, E.J.O. 2006. Ethiek in de complementaire zorg – In: M. Busch e.a. (red.), Inleiding Complementaire zorg,Elsevier , Maarsen, pagina 193-206, ISBN 90 352 2837 5

277. Kompanje, E.J.O., Booms, M., Dudok-Smit M., Neeleman W., Sollewijn-Gelpke Y., Zwaard M., Van Zuylen L., Van der Velden L.A. 2006. Goede, acute zorg bij een fatale bloeding bij hoofd-hals kanker – Oncologica23(3): 32-34

278. Kompanje, E.J.O., 2006. Ethische casusanalyse.  “…Zich te onthouden van….bloed” –Critical Care2(2): 22-24

279. Kompanje, E.J.O., 2006. Ethische casusanalyse. Doorbeademen tot de patient ‘echt’ dood is – Critical Care2(3): 16-18

280. Kompanje, E.J.O.2006. Ethische casusanalyse in de IC praktijk. ‘ Van tafel gevallen’– Critical Care2(4): 14-15

281. Kompanje, E.J.O. 2006. Ethische casusanalyse in de IC praktijk. Geen toestemming nodig? – Critical Care2(5): 18-19

282. Kompanje, E.J.O., 2006. Hand in eigen boezem –  Bijzijn 2( nummer 2): 27

283. Kompanje, E.J.O., 2006. Wel of niet opdringen van zorg – Bijzijn2 (nummer 4): 27

284. Kompanje, E.J.O., 2006. Tweekoppige slang (ingezonden brief) – Algemeen Dagblad6 januari 2006

285. Kompanje, E.J.O.,2006. Tweekoppige slang (ingezonden brief) – Trouw, 13 december 2006: 13

286. Kompanje, E.J.O., 2006. Boven het maaiveld – Bijzijn2 (nummer 10): 27

287. Kompanje, E.J.O.2006. Orgaandonatie en orgaantransplantatie in het jaar 2045. De stand van zaken. In:  Liber Amicorum dr ir M.T. Hilhorst

288. Kompanje, E.J.O., 2006. Schulden bij ziekte – Bijzijn 2 (nummer 11): 27

289. Kompanje, E.J.O.,Moeliker, C.W., 2006. Een unieke, historische collectie menselijke foetussen – Straatgras18(4): 46-48

290. Reumer, J.W.F., Kompanje, E.J.O.& Moeliker C.W. 2006. Dijkkonijn in rode wijn: het verhaal van aanwinstnummer 06-012 – Straatgras18(2): 27-28

2007

291. Kompanje, E.J.O.2007. A case of malingering by proxy described in 1593 – Child Abuse & Neglect31: 1013-1017

292. Kompanje, E.J.O.,Maas A.I.R., Slieker F.J.A., Stocchetti N. 2007. Ethical implications of time frames in a randomized controlled trial in acute severe traumatic brain injury – Progress in Brain Research161: 243-250

293. Jansen, T.C., Kompanje, E.J.O., Druml C., Menon, D.K., Wiederman C.J., Bakker J. 2007. Deferred consent in emergency intensive care research: what if the patient dies early? Use the data or not? –Intensive Care Medicine33: 894-900

294. Kompanje, E.J.O.2007. ‘No time to be lost!’ Ethical considerations on emergency pharmacological research in severe traumatic brain injury in the European Union – Science and Enginering Ethics13: 371-381

295. Kompanje, E.J.O.& A.F. de Jong. 2007.Het ergste moet nog komen. Vergrijzing en intensive care – Kritiek25(2): 7-17

296. Kompanje, E.J.O. & G. Van Dijk. 2007. Orgaandonorpotentieel in 52 intensivecareafdelingen in Nederland groter dan het aantal gerealiseerde donatieprocedures 2001-2004 (ingezonden brief) – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde151(22): 1257

297. Kompanje, E.J.O.2007. Ethische afwegingen bij de behandeling van vrouwen met borstkanker – IKR Bulletin15- 18

298. Vrakking, A.M., Kompanje E.J.O.,Bakker J. 2007. Comment on ” Attitudes of European physicians, nurses, patients and families regarding end-of-life decisions: the ETHICATT study” by Sprung et al – Intensive Care Medicine33: 747

299. Jansen, T.C., Kompanje, E.J.O.,Druml C., Menon, D.K., Wiederman C.J., Bakker J. 2007. Reply to Moser and Rögla – Intensive Care Medicine33: 1483

300. Kompanje, E.J.O., Jansen, T.C., Van der Hoven, B., Bakker J. 2007. The first demonstration of lactic acid in human blood in shock by Johann Joseph Scherer (1814-1869) in 1843 – Intensive Care Medicine33: 1967-1971

301. Kompanje, E.J.O., De Beaufort I.D., Bakker J. 2007. Euthanasia in intensive care: a 56-year old man with a pontine hemorrhage resulting in a locked-in syndrome – Critical Care Medicine35: 2428-2430

302. Kompanje, E.J.O., 2007. Inco vaker verwisselen – Bijzijn3 (nummer 2): 29

303. Kompanje, E.J.O.2007. Ethische casusanalyse in de IC praktijk. Wil is wet? – Critical Care3(1): 14-15

304. Kompanje, E.J.O.2007. Ethische casusanalyse in de IC praktijk. Een dagje meelopen – Critical Care3(1): 16-17

305. Van Dijk G, Kompanje E.J.O.2007. Vraag nabestaanden niet te snel om orgaandonatie – Dagblad Trouw29 maart 2007: 9

306. De Jong, A.F., Moeliker C.W. & Kompanje, E.J.O.2007. Twee nieuwe vissen uit de Nederlandse Noordzee – Straatgras19(1): 6-8

307. Kompanje, E.J.O.2007. Engelen des doods (ingezonden brief) –  Bijzijn5: 7

308. Kompanje, E.J.O.2007. Betaal de donor die al bij leven een nier wil afstaan – Dagblad TROUW, 22 mei 2007

309. Kompanje, E.J.O. 2007. Donorshow. (ingezonden brief) – Algemeen Dagblad6 juni 2007: 21

310. Kompanje E.J.O.2007. Vergeten door de drukte – Bijzijn7: 29

311. Kompanje E.J.O..2007. Ethische casusanalyse in de praktijk. Dodelijk ontveld? – Critical Care3(4): 18-19

312. Kompanje E.J.O.2007. Ethische casusanalyse in de praktijk. Grip op griep – Critical Care3(4): 20-21

313. Kompanje E.J.O.2007. Ongewenst advies – Bijzijn11: 29

314. T.C. Jansen, E.J.O. Kompanje, J.M. van der Klooster & J. Bakker. 2007. Importance of deferred consent in emergency research – Intensive Care Medicine33 (Suppl. 2): S79

315. E.J.O. Kompanje, A.M. Vrakking, R. van Engen & J. Bakker. Withdrawal of mechanical ventilation, time till death and use of opioids and sedatives – Intensive Care Medicine33 (suppl.2): S77

316. Kompanje, E.J.O. & G. Van Dijk. 2007. Orgaandonorpotentieel in 52 intensivecareafdelingen in Nederland groter dan het aantal gerealiseerde donatieprocedures 2001-2004 (ingezonden brief) – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde151(22): 1257

317. Van Dijk, G., Kompanje, E.J.O. 2007. Bijna altijd in overtreding. Wet op orgaandonatie sluit niet aan bij de praktijk – Medisch Contact62(44): 1802-1804

318. Kompanje, E.J.O., Bakker, J. 2007. Ethics consultation in a Dutch intensive care – Intensive Care Medicine33(suppl. 2): S79

2008

319. Harhangi B.S., Kompanje, E.J.O., Leebeek, F.W.G., Maas, A.I.R. 2008. Coagulation disorders after traumatic brain injury –Acta Neurochirurgica 150: 165-175

320. Kompanje, E.J.O., Hermans, J.J. 2008. Cephalopagus conjoined twins in a Leopard cat (Prionailurus bengalensis) – Journal of Wildlife Diseases 44: 177-180

321. Kompanje, E.J.O.,De Beaufort I.D., Bakker J. 2008. Euthanasia in the critical care setting – Critical Care Medicine36 (4): 1387-1389

322. Kompanje E.J.O.2008. Ethische casusanalyse in de praktijk. ‘U gaat naar een ander ziekenhuis’ – Critical Care4(1): 20-21

323. Kompanje, E.J.O., Van Duijn, D. 2008. Herinneringen aan de oude walvisvaart op Ameland – In: J.A. Blaak (red.), De Amelander walvisvaart. Uitgave Cultuur Historisch Museum Sorgdrager, Ameland: 147-149

324. Kompanje, E.J.O.2008. A case of strawberry induced migraine aura without headache described in 1627 – Headache48(6): 974-975

325. Van Geel B., Aptroot A, Baittinger C., Birks HH, Bull I.D., Cross H.B., Evershed R.P., Gravendeel B., Kompanje, E.J.O., Kuperus P., Mol, D., Nierop K.G., Pals, J.P., Tikhonev A.N., Van Reenen G., Van Tienderen P.H. 2008. The ecological implications of a Yakutian mammoth’s last meal – Quaternary Research69: 361-376

326. Bakker, J., Jansen, T.C., Lima, A., Kompanje, E.J.O. 2008. Why opiods prolong life rather than hasten death after ventilator withdrawal in critically ill patients – American Journal of Palliative Medicine25(2): 152-154

327. Kompanje, E.J.O.2008. ‘Geen pottenkijkers’ Ethische casusanalyse in de praktijk – Critical Care4(2): 14-15

328. Slieker F.J.A., Kompanje E.J.O.,Murray G.D., Stocchetti N, Öhman J., Teasdale G., Maas A.I.R., on behalf of the Pharmos TBI investigators. 2008. Importance of screening logs in clinical trials for severe brain injury – Neurosurgery62: 1321-1329

329. Kompanje. E.J.O.2008. ‘The devil lay upon her and held her down’ Hypnagogic hallucinations and sleep paralysis described by the Dutch physician Isbrand van Diemerbroeck (1609-1674) in 1664 – Journal of Sleep Research

330. Kompanje, E.J.O., Van der Hoven, B., Bakker, J. 2008. Anticipation on distressing symptoms after discontinuation of mechanical ventilation in intensive care at the end of life: practical and ethical considerations – Intensive Care Medicine34: 1593-1599

331. Kompanje, E.J.O., Jansen, T.C., Bakker J., Van Zuylen, E. 2008. The crystal ball in end-of-life care – Critical Care Medicine36 (8): 2481

332. Kompanje, E.J.O.2008. Hij moet wel stabiel dood gaan!’ Ethische casusanalyse in de praktijk – Critical Care4(3): 16-17

333. Kompanje, E.J.O.2008. Twee gezichten – Medisch Contact63(25): 1099

334. Kompanje, E.J.O.2008. Schijnveiligheid.  Ethische casusanalyse in de praktijk –Critical Care4(3): 16-17

335. Kompanje, E.J.O.2008. ‘Dode hersenen, kloppend hart’ Hoe dood is hersendood? – In, ID De Beaufort e.a. (red.), De Kwestie. Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg. Uitgeverij Lemma, den Haag [ISBN 978-90-5931-068-1]; 281-287

336. Kompanje, E.J.O., Van Dijk, G., Bakker, J. 2008. Een weg naar meer postmortale orgaandonoren – Medisch Contact63(38): 1541-1543.

337. Kompanje, E.J.O.,Jansen, T.C., Le Noble, J.L.M.L., De Geus, H.R., Bakker, J. 2008. Uitgestelde toestemming voor inclusie van beslissingsonbekwame patienten in studies van spoedeisende geneeskunde – Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde152(38): 2057-2061.

338. Kompanje, E.J.O. 2008. Request for complementary medicine after brain death –JAMA300(13): 1517

339. Kompanje, E.J.O.2008. Twee gezichten (3) – Medisch contact63(41): 1697

340. Kompanje, E.J.O.2008. Spina bifida bij een pasgeborene: wel of niet behandelen? – In, I.D. de Beaufort e.a. (red), Kwetsbare kinderen: een ethische zorg.Uitgeverij Lemma, Den Haag, pag. 133-143

341. Kompanje, E.J.O.,2008. Verantwoorde zorg in het ziekenhuis: moeder versus kinderverpleegkundige – In, I.D. de Beaufort e.a. (red), Kwetsbare kinderen: een ethische zorg. Uitgeverij Lemma, Den Haag, pag. 337-344

342. Jansen, T.C., Kompanje, E.J.O.,Bakker J. 2008. Deferred consent in emergency critical care research: ethically valid and practically feasible. Critical Care Medicine

343. Kompanje, E.J.O.2008. Medicijnen geven zonder toestemming patient mag niet – Bijzijnnr 10: 35

344. Kompanje, E.J.O.2008. Ethische casusanalyse in de praktijk. ‘Mag ik nog wel de Olympische spelen afkijken?’ – Critical Care4(6): 14-15

2009

345. Jansen, TC Kompanje EJO, Bakker J.  2009. Deferred consent in emergency critical care research: ethically valid and practically feasible. 

346. Kompanje EJO.2009. Should we discharge comatose patients from intensive care to die in their own bed at home after withdrawal of mechanical ventilation? (editorial) – Intensive Care Medicine35: 773-774

347. Kompanje, EJO.2009. Organ donation from brain dead donors: a dead-end street – In, A. den Exter (ed.), Human Rights and Biomedicine.Maklu Press, Antwerpen, pag. 235-251, ISBN 978-90-466-0219-5

348. Kompanje EJO. 2009. Ethical decision making in two patients with locked-in syndrome – Clinical Ethics4(2): 98-101

349. Kompanje, E.J.O.,Jansen, T.C., LeNoble, J., De Geus, H.R.H., Bakker, J. 2009. Use of deferred proxy consent in two emergency critical care trials.

350. De Groot Y.J., Kompanje EJO.2009. Policies of Children’s Hospitals on donation after cardiac death – Journal of the American Medical association (JAMA)302: 844

351. De Jong AF, Kompanje EJO, Hofhuis JGM, Spronk PE, Schrijvers AJP, Bakker J. 2009. Functional status after intensive care –  Journal of Rehabilitation Medicine41: 780-781

352. Kompanje, EJO. 2009. The Earliest Description of an Autopsy on a Case of Roberts Syndrome Reported in 1672: Some additions – American Journal of Medical Genetics (Part A)149: 1610-1611

353. Kompanje EJO, Van der Hoven B. 2009. ‘Flatus profuse present in the muscles’. Subcutaneous emphysema of the lower abdomen and thighs, described in 1593 by Fabricius Hildanus – Surgical Infections10(4): 349-351

354. Kompanje, EJO. 2009. Di-symmetric cephalopagus conjoined twins described by Hovorakova et al.: Some additions and corrections – Reproductive Toxicology27: 203-205

355. Hermans, J.J., Kompanje, E.J.O.,Kerstin G.P., Moeliker, C.W. 2009. First magnetic resonance imaging (MRI) of a complete specimen of Bruijn’s brush-turkey Aepypodius bruijnii (Aves, Megapodiidae) – Deinsea 13: 1-8

356. Kompanje, E.J.O.,Van Leeuwen, M.C.J. 2009. Skulls of the harbour porpoise Phocoena phocoena (Mammalia: Cetacea, Odonticeti) from Mauritania and Morocco, West Africa – Deinsea13: 41-53

357. De Jong TRH, Kompanje, EJO. 2009. Medicamenteuze pijn- en symptoombestrijding (ingezonden brief) –Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, in april 2009 online gepubliseerd onder het originele artikel 2008; 152: 2049-2052

358. De Groot YL, Kompanje EJO. 2009. De dood van het brein – Medisch Contact64(36): 1505-1506

359. Kompanje, E.J.O.2009. ‘Yes, ik heb lyme!’ – Medisch Contact64(27): 1217-1220

360. Kompanje, E.J.O., Moeliker, C.W. 2009. Een bijzondere aanwinst: acht delen van ‘The Orchid Album’ – Straatgras21(1): 5-6

361. Kompanje EJO. 2009. Geen tijd voor slecht nieuws – Bijzijn  nr 3: 34

362. Kompanje EJO. 2009. Spraakverwarring over ‘coma’-vrouw – Metro, 5 februari 2009

363. Kompanje EJO.  2009. ‘Ik wil graag een kind van hem’ Ethische casus analyse in de praktijk – Critical Care  5(1): 16-17

364. Kompanje EJO.  2009. Het ‘de neef-uit-Florida-syndroom’.  Ethische casus analyse in de praktijk – Critical Care5(2): 16-17

365. Kompanje EJO.  2009. ‘Vader wil thuis overlijden’. Ethische casus analyse in de praktijk –  Critical Care  5(3): 16-17

366. Kompanje EJO.  2009. Van de regen in de drup. Ethische casus analyse in de praktijk –  Critical Care5(4): 18-19

367. Kompanje EJO.  2009. Een collega met een catastrofale hersenbloeding. Ethische casus analyse in de praktijk – Critical Care5(5): 16-17

368. Kompanje EJO.  2009. ‘Jammer van het hart!’. Ethische casus analyse in de praktijk – Critical Care  5(6): 14-15

369. Kompanje EJO.  2009. Overvol (ingezonden brief) – Volkskrant22 april 2009

370. Kompanje EJO.  2009. Orgaandonatie. (ingezonden brief)- MedNetNr 02/2009: pagina 55

2010

371. De Jong, A.F., Hofhuis, J.G.M., Schrijvers, A.J.P., Spronk, P.E., Kompanje, E.J.O.,Bakker, J. 2010. Demand and consumption of care in long term ICU survivors in the Netherlands – Netherlands Journal of Critical Care14(4): 258-261

372. Jansen, T.C., Bakker, J., Kompanje, E.J.O.2010. Inability to obtain deferred consent due to early death in emergency research: effect on validity of clinical trial results – Intensive care Medicine36: 1962-1965

373. Van der Hoven, B., De Groot, Y.J., Thijsse, W.J.,Kompanje, E.J.O.2010. What to do when a competent ICU patient does not want to live anymore but is dependent of life-sustaining treatment? Experience from the Netherlands – Intensive Care Medicine36:

374. Kompanje, E.J.O.2010. End-of-life decision-making in patients with locked-in syndrome – Internal Medicine Journal40(8): 607-608

375. Hassing, R.J., De Groot, Y.J., Kompanje, E.J.O.2010. A description and illustration of a necrotizing fasciitis by John Bell in 1801, hypothetically caused by Vibrio vulnificus – International Journal of Infectious Diseases 14: e341-e343

376. De Groot, Y.J., Jansen, N.E., Bakker, J., Kuiper, M.A., Aerdts, S., Maas, A.I.R., Wijdicks, E.F.M., Van Leiden, H.A., Hoitsma, A.J., Kremer, H.P.H., Kompanje, E.J.O.2010. Imminent brain death: point of departure for potential heart-beating organ donor recognition – Intensive Care Medicine36(9): 1488-1494

377. De Groot, Y.J., Bakker, J., Wijdicks, E.F.M., Kompanje, E.J.O.2010. Imminent brain death and brain death are not the same: reply to Verheijde and Rady – Intensive Care Medicine36

378. Kompanje, E.J.O.2010. The worst is yet to come. Many elderly patients with chronic terminal illnesses will eventually die in the emergency department – Intensive Care Medicine36: 732-734

379. Morak MJM, Pek CJ, KompanjeEJO, Hop WCJ, KazemierG, Van EijckCHJ. 2010. Quality of Life after Adjuvant Intra-arterial Chemotherapy and Radiotherapy versus Surgery alone in Resectable Pancreatic and Periampullary Cancer. A prospective randomized controlled study – Cancer116: 830-836

380. De Groot, Y.J., Kompanje, E.J.O.2010. Dead donor rule and organ procurement – Pediatric Critical Care Medicine11(2): 314

381. Moeliker, C.W., Jansen, T.C. Kompanje, E.J.O.2010. “Authors” of dismemberment – American Journal of Forensic Medicine and Pathology31(2): 204

382. Post, K., Kompanje, E.J.O.2010. A new dolphin (Cetacea, Delphinidae) from the Plio-Pleistocene of the North Sea –Deinsea 14: 1-13

383. Post, K., Kompanje, E.J.O.2010. Nieuw uit de Noordzee: Hoekmans stompsnuitdolfijn – Straatgras22(5): 90

384. Zeiler, J.T., Kompanje, E.J.O. 2010. A killer whale (Orcinus orca) in the castle: first find of the species in a Dutch archeological context – Lutra53(2): 101-103

385. Kompanje, E.J.O.2010. Naar vis stinkend kind – Monitor Februari 2010: 42

386. Kompanje, E.J.O.2010. Millennium lang op dwaalspoor – Monitor Mei 2010: 46

387. Kompanje, E.J.O.2010. Extreem magere lijken met kort-geschoren haar – Monitor, September 2010: 50

388. Kompanje, E.J.O.2010. Musketkogels en een hoed van vlees – Monitor, December 2010: 50

389. Kompanje, E.J.O.Een vervaagd nummer uit een inktzwart verleden – Critical Care2010(1): 14-15

390. Kompanje, E.J.O.2010. Een lag Hb – Critical Care2010(2): 16-17

391. Kompanje, E.J.O.2010. Niet iedere zalfkwakker is een kwakzalver – Critical Care2010(5): 14-15

392. Kompanje, E.J.O.2010. Orgaandonatie verloopt niet altijd zoals gewenst – Critical Care2010(4): 14-15

393. Kompanje, E.J.O.2010. Een minderwaardig leven? – Critical Care2010(3): 16-17

394. Kompanje, E.J.O.2010. Gerede twijfel! – Nurse Academy2: 60-61

395. De Groot, Y.J., Kompanje E.J.O.2010. Heeft orgaandonatie van hersendode patienten nog toekomst?

396. Kompanje, E.J.O., De Groot, Y.J. 2010. Nierdonatie kan eerder – Medisch Contact65(9): 407-409

397. Kompanje, E.J.O.2010. ‘Dan ga ik maar weer werken’. Ethisch commentaar – Bijzijn2010(2): 34-35

398. Kompanje, E.J.O.2010. De penisverkorter. En andere opmerkelijke verhalen uit de geschiedenis van de geneeskunde. Uitgeverij Atlas, Amsterdam

2011

399. Kompanje E.J.O., De Groot Y.J., Bakker J. , IJzermans J.N.M. 2011. A National multicenter trial on family presence during brain death determination the FABRA study – Neurocritical Care

400. Epker J.L., Kompanje E.J.O.2011. The confounding effects of pharmacokinetics and pharmacodynamics of sedatives and opioids on time of death after terminal withdrawal of life-support in the intensive care unit – Anesthesia & Analgesia113(6):1523

401. Kompanje, E.J.O., De Groot Y.J. 2011. Autoresuscitation is not a determinent to lower the observation time in declaring death for organ donation – Critical Care Medicine

402. De Groot, Y.J., Lingsma H.F., Gommers, D.A.M.J., Steyerberg E., Kompanje, E.J.O.2011. External validation of a prognostic model predicting time of death after withdrawal of life support in neurocritical patients – Critical Care Medicine

403. De Groot YJ, Bakker J, Lingsma HF, Van der Jagt M, Kompanje EJO.2011. Remarkable changes in the choice of timing to discuss organ donation with the relatives of a patient. A retrospective observational study in 228 effectuated brain dead organ donors between 1987-2009 – Critical Care

404. De Groot, Y.J., Lingsma, H.F., Kompanje, E.J.O.2011. Rates of kidney transplantation in nations with presumed consent – Annals of Internal Medicine153: 778

405. Kompanje, E.J.O.,De Groot, Y.J., IJzermans, J.N.M.,Visser G.H., Bakker J.,Van der Jagt M. 2011. Communicatie met familieleden van een vermoedelijk hersendode patient – Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde  155: A3404

406. Kompanje, E.J.O.,Walgaard, C. De Groot, Y.J., Stevens, M. 2011. Historical sources of basilar artery occlusion – Neurology76: 1520-1523

407. Kompanje, E.J.O., De Groot, Y.J., Bakker, J. 2011. Is organ donation from brain dead donors reaching an inescapable and desirable nadir? – Transplantation91: 11770-1180

408. Epker JL, De Groot YJ, Kompanje EJO.2011. Respiratory support withdrawal in intensive care units: international differences stresses and straightened – Critical Care15: 405

409. Epker J.L., Bakker J., Kompanje, E.J.O.2011. The use of opoids and sedatives in relation to time until death after withdrawing mechanical ventilation and vasoactive agents in a Dutch Intensive Care Unit – Anaesthesia and Analgesia112(3): 628-634

410. De Groot, Y.J., Wijdicks, E.F.M., Van der Jagt, M., Bakker, J., Lingsma, H.F., IJzermans, J.N.M., Kompanje, E.J.O.2011. Donor conversion rates depend on assessment tools of the potential organ donor – Intensive Care Medicine37: 665-670

411. De Groot, Y.J., Bakker, J., Wijdicks, E.F.M., Kompanje, E.J.O.2011. Imminent brain death and brain death are not the same: reply to Verheijde and Rady – Intensive Care Medicine38:174

412. Kompanje, E.J.O.2011. Goede voornemens – Critical Care2011(1): 20-21

413. Kompanje, E.J.O.2011. MOF: onherstelbare schade of ‘even in de slaapstand’? – Critical Care2011(2): 16-17

414. Kompanje, E.J.O.2011. ‘Laten sterven’ of ‘doen sterven’ – Critical Care2011(3): 18-19

415. Kompanje, E.J.O.2011. De zwarte ooievaar vliegt over de IC – Critical Care2011(4): 18-19

416. Kompanje, E.J.O.2011. Allemaal 120 jaar worden? – Critical Care2011(5): 18-19

417. Kompanje, E.J.O.2011. In het ene land dood, maar in het andere niet – Critical care2011(6): 12-13

418. Kompanje. E.J.O.2011. Kolenarbeider met paarse plakkaten – MonitorMaart 2011: 46

419. Kompanje, E.J.O.2011. Jonge vrouwen met opstijgende verlamming – Monitorjuni 2011: 46

420. Kompanje, E.J.O.2011. Roken al een eeuw dodelijk – Monitor September 2011: 48

421. Kompanje, E.J.O.2011. Leraar en pastor met borstpijn. MonitorDecember 2011: 46

422. Kompanje, E.J.O.2011. Peter J.H. van Bree (1927-2011): gepassioneerd wetenschapper en museum-conservator – Straatgras23: 42-45

423. Kompanje, E.J.O.2011. Horeca zit er finaal naast: wel bewijs – Ingezonden brief Algemeen Dagblad10 september 2011: 32

424.Kompanje, E.J.O.2011. Der Penisverkürzer…und andere Merkwürdigkeiten aus 500 Jahren Medizingeschichte. Piper Verlag, Munchen, Zurich 

2012

425.Kompanje, E.J.O., De Groot Y.J., Bakker J., IJzermans J.N.M. 2012. A national multi-center trial on family presence during brain death determination: the FABRA study – Neurocritical Care 17(2): 3-1-308

426. Jansen, N.E., De Groot, Y.J., Van Leiden H.A., Haase-Kromwijk B.J.J.M., Kompanje, E.J.O., Hoitsma A.J. 2012. Impresice definitions of starting points in retrospectively reviewing potential organ donors causes confusion: call for a reproducible method like ‘imminent brain death’-  Transplant International25(8): 830-837

427. Rabinstein A.A., Yee, A.H., Mandrekar J, Fugate J.E., de Groot Y.J., Kompanje E.J.O., Shutter L.A., Freeman D., Rubin M.A., Wijdicks E.F.M. 2012. Predicting potential for organ donation after cardiac death in neurocritical patient: a prospective observational study – Lancet Neurology11(5): 414-419

428. Kompanje, E.J.O., Van Genderen M., Ince, C. 2012. The supine head-down tilt position that was named after the German surgeon Friedrich Trendelenburg – European Surgery, Acta Chirurgica Austriaca44: 1-4

429. Epker J, De Groot Y.J., Kompanje E.J.O.2012. Ethical and practical considerations concerning perimortem sperm procurement in a severe neurologically damaged patient and the apparent discrepancy between validation of proxy consent in the various postmortem situations – Intensive Care Medicine38(6): 1069-1073

430. Ottenhoff M., Dammers R, Kompanje E.J.O., Tibboel D., De Jong T.R.H. 2012. Discomfort and Pain in newborns with myelomeningocele: a prospective evaluation – Pediatrics1299  (3): 741-747

431. De Groot, Y.J., Lingsma H.F., Gommers, D.A.M.J., Steyerberg E., Kompanje, E.J.O.2012. External validation of a prognostic model predicting time of death after withdrawal of life support in neurocritical patients – Critical Care Medicine40(1): 233-238

432. Kompanje, E.J.O., De Groot Y.J. 2012. Autoresuscitation is not a determinent to lower the observation time in declaring death for organ donation – Critical Care Medicine40: 708

433. Verkade, M.A., Epker J.L., Nieuwenhoff M.D., Bakker J., Kompanje, E.J.O. 2012. Withdrawal of life-sustaining treatment in a mixed intensive care unit: most common in patients with catastrophic brain injury – Neurocritical Care 16: 130-135

434. Ottenhoff M., Dammers R, Kompanje E.J.O., Tibboel D., De Jong T.R.H. 2012. Onwelbevinden en pijn bij neonaten met spina bifida – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde156: A4908 

435. Kompanje, E.J.O.2012. Over een somber prognose, self-fulfilling prophecies en glazen bol geneeskunde – Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek22(4): 126-127

436. Kompanje, E.J.O.2012. Het non-verbale lijden van pasgeborenen – Critical Care2012(2): 16-17

437. Kompanje, E.J.O. 2012.Een vet verhaal – Critical care2012(3): 16-17

438. Kompanje, E.J.O.2012. Over bijtgrage honden en slangen – en eigen verantwoordelijkheid – Critical Care2012(5): 16-17

439. Kompanje, E.J.O. 2012.En de potentiele hersendode orgaandonor….die rijdt weer paard – Critical Care2012(6): 16-17

440.Kompanje, E.J.O.2012. Het soldatenhart – MonitorJuni 2012: 46

441. Kompanje, E.J.O.2012. Geen geld maar rel – Monitor Maart 2012: 46

442. Kompanje, E.J.O.2012. Het kleine harige meisje – MonitorOktober 2012: 46-47

443. Kompanje, E.J.O.2012. Er moet iemand zijn die jou ziet zitten – VrijZinnig5(4): 304

444. Kompanje, E.J.O.Afzien en staken van intensive-carebehandeling. Routeplanners voor de verpleegkundige praktijk. 2012. Bohn Stafleu van Loghum, Houten

445. Kompanje, E.J.O.2012. Klinische ethiek op de IC. 37 overdenkingen uit de praktijk van intensive care en spoedeisendehulpverlening. Bohn Stafleu van Loghum, Houten

446. Moeliker, C.W., Kompanje, E.J.O.2012. Een dode bever uit de Nieuwe Maas bij het Noodereiland – Straatgras  24(2): 54

447. Prummel, W. van Gent, J.T., & Kompanje, E.J.O. 2012. Walvisbotten uit Friese en Groninger terpen – Paleo-aktueel 23: 41-48.

448. Van der Hoven, B., Klijn, E., Van Genderen M. Schaftenaar, W., De Vogel, L.L., Van Duijn, D., Kompanje, E.J.O.2012. Microcirculatory investigations of nasal mucosa in reindeer Rangifer tarandus (Mammalia, Artiodactyla, Cervidae): Rudolph’s nose was overheated – Deinsea15: 37-46

449. Kompanje, E.J.O.2012. De penis van de overheid – Monitordecember 2012: 46

450. La Sala, L.F., Pozzi, L.M., McAloose, D., Kaplan, F.S., Shore, E.M., Kompanje, E.J.O., Sidor, I.F., Musmeci, L., Uhart, M.M. 2012. Severe soft tissue ossification in a southern right whale Eubalaena australis– Diseases of Aquatic Organisms102; 149-156

451. Epker, J. De Groot, Y.J., Kompanje, E.J.O. 2012. Obtaining consent for organ donation of a competent ICU patient that does not want to live anymore but is dependent on life-sustaining treatment: ethically feasible? – Clinical Ethics

2013

452. Kompanje, E.J.O. 2013. ‘Real men wear kilts’ The anecdotical evidence that wearing a Scottish kilt has influence on reproductive potential. How much is true? – Scottish Medical Journal

453. Kompanje, E.J.O.2013. Primary syphilitic chancres on arms, fingers and hands: more common than reported. Letter to the editor – International Journal of STD & AIDS24: 505 .

454. Kompanje, E.J.O.2013. The beauty of shame – REALmag 1: 15

455. Nguygen, T.V., Kompanje, E.J.O., Van Praag, M.C.G. 2013. Enkele mijlpalen uit de geschiedenis van syfilis – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde2013; 157: A6024

456. Kompanje, E.J.O.2013. Oostenrijkse smid met bijzondere kanker aan handen en voeten –Monitor42(1): 54

457. Kompanje, E.J.O.Bron van inkomsten – In: Het menselijk lichaam. Cahier Biowetenschappen en Maatschappij 2013; 32 (1):  p.63-73

458. Kompanje, E.J.O.2013. Doorwerken aan het bed tot 67 jaar: geen goed plan! – Critical Care10: april 2013: 18-19

459. Kompanje, E.J.O., Jansen N.E., De Groot Y.J. 2013. ‘In plain language’. Uniform criteria for organ donor recognition – Intensive Care Medicine

460. Matei, M., Kompanje, E.J.O.,Maas, A.I.R., Menon, D.K., Lemaire F. 2013. Clinical research in the ICU: clouds at the horizon, once again – Intensive Care Medicine

461.Kompanje, E.J.O. 2013. Strong words, but still a step back for researchers in emergency and critical care research? The proposed revision of the Declaration of Helsinki – Intensive Care Medicine

462. Kompanje, E.J.O. 2013. Wie heeft de grootste? – Monitor juni 2013: 58 
463. Kompanje, E.J.O. 2013. Vermoeid van betrokkenheid – Critical Care10(3): 14-15

464. De Jong, A.F., Kompanje, E.J.O.2013. Columbuskrabben en ander zeldzame drijvende zeebewoners – Straatgras25: 4-6

465. Jansen, N.E., Kompanje, E.J.O. 2013.Donatie voorbereiden zonder donorregister mag – Medisch Contact15 augustus 2013: 1662-1663

466. Kompanje, E.J.O. 2013. Klinische ethiek en intensive care – In: G. van den Brink & F. Lindsen (Red.), Leerboek intensive-care-verpleegkunde. Vijfde, herziene druk, Amsterdam, Reed Business Education. pagina 99-110

467. Kompanje, E.J.O., Epker, J.L., De Groot, Y.J., Wijdicks, E.F.M. Van der Jagt, M. 2013. Vaststellen van hersendood bij orgaandonatie. is een EEG noodzakelijk? – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde

468. Kompanje, E.J.O. 2013. Pijn, die wrede gast – Monitor3: 54

469. Van Kleef, R., Kompanje, E.J.O. 2013. Sterrenkijkers, waterhoofden & paddenkoppen – Informatieboekje bij de tentoonstelling in het natuurhistorisch. Uitgave Natuurhistorisch Museum Rotterdam pagina 1-27

470. Kompanje, E.J.O.2013. Prognostication in neurocritical care: just crystal ball gazing? – Neurocritical Care

471.Kompanje, E.J.O., Piers, R. Benoit, D.D. 2013. Causes and consequences of disproportionate care in intensive care medicine – Current Opinion in Critical Care

472.Kompanje, E.J.O.,2013. Compassievermoeidheid. Te moe om nog voor jezelf te zorgen – Bijzijn-XL.November 2013: 24-25

473. Kompanje, E.J.O.2013. In the supermarket are the Sirens of ‘sugar, salt and saturated fat’ enchanting: ‘take me home, eat me’ – Erasmus Journal of Medicine3(2): 8

474. Kompanje, E.J.O. 2013. De dubbele groeve van Rolando – Monitor4: 54

475. Van Kleef R., Kompanje E.J.O. 2013. Sterrenkijker, waterhoofden & paddenkoppen – Straatgras25(2): 30-33

476. Moeliker K., Kompanje E.J.O.2013. Een dode bever uit Pernis – Straatgras25(2): 34

477. Kompanje E.J.O. 2013. Klinische ethiek en intensive care – In: G. van den Brink & F. Lindsen (red.), Leerboek intensive-care-verpleegkunde.Deel 1. Vijfde herziene druk. Reed Business Education, Amsterdam, pp. 99-110

2014

478. Kompanje, E.J.O.2014. Het geven van morfine voor en na Tuitjenhorn – Critical care2014-01: 14-15

479. Kuiper, M.A., Kompanje, E.J.O. 2014. ‘Only a very bold man would attempt to define death’ – Intensive Care Medicine 

480.Kompanje, E.J.O., Epker, J.L., Bakker J. 2014. Hastening death due to administration of sedatives and opioids after withdrawal of life-sustaining measures: even in the absence of discomfort? – Journal of Critical Care

481.Kompanje, E.J.O.,  A.I.R. Maas, D. Menon, J. Kesecioglu. 2014. Medical research and data protection in emergency research in the European Union Member States: tensions between theory and practice – Intensive Care Medicine

482.Kompanje, E.J.O.,  A.F. de Jong, D. van Duijn, C. Pek , C. van Eijck, M. van Toorn, A. Brand. 2014. Weinig gebruik van Wmo. Onderzoek onder patiënten met pancreaskanker – Pallium16(1): 23-25

483. Kompanje, E.J.O.2014. Ontdekking ‘kleinzieligheid’ in de hersenen – Monitor 43: 58

484. Kompanje, E.J.O. 2014. Dubbele manipulatie – REALMag2: 52

485. Kompanje, E.J.O.2014. Tilmachine bij vetzucht – Monitor43:2: 58

486. Kompanje, E.J.O., Epker J.L., Bakker J. 2014. Hastening death due to administration of sedatives and opioids after withdrawal of life-sustaining measures: even in the absence of discomfort? – Journal of Critical Care 29: 455-456

487. Van Mol, M.C.C., Bakker E.C., Nijkamp M.D., Kompanje, E.J.O., Bakker J., Verharen L. 2014. Relatives perspectives on the quality of care in an intensive care unit: the theoretical concept of a new tool – Patient education and Counseling95: 406-413

488. Kompanje, E.J.O., Bernstein M. 2014. Consent in Emergency Clinical research – In: A. Ammar & M. Bernstein (eds.), Neurosurgical Ethics in Practice: Value based medicine.Springer Verlag, Heidelberg, pagina 191-200

489. De Jong T.H.R., Kompanje, E.J.O. 2014.Severe neurosurgical conditions in children – In: A. Ammar & M. Bernstein (eds.), Neurosurgical Ethics in Practice: Value based medicine. Springer Verlag, Heidelberg, pagina73-88

490. Van Mol, M.M.C., Kompanje, E.J.O., Bakker J., Nijkamp M. 2014. Compassion fatigue and burnout among healthcare professionals in the ICU – Critical Care18 (suppl 1.): S7-S8

491. Kompanje, E.J.O., Jansen N.E. 2014. Reglaze your glasses! The unused potential of organ donors in times of high demand – Intensive Care Medicine40: 1387-1389

492. Kompanje, E.J.O.2014. Dokter, mijn pruik past niet meer – Monitor 43:3: 58

493. Kompanje, E.J.O.2014. Kindermishandeling voor geldelijk gewin – Monitor 43;4: 58

494. Kompanje, E.J.O.2014. Stokken en stenen kunnen mijn botten doen breken, maar woorden zullen mij nooit schaden – Tijdschrift voor gezondheidszorg en ethiek 24: 118

495. Kompanje, E.J.O.2014. Boekbespreking ‘Arnold van Laar. ‘Onder het mes. De beroemde patiënten en operaties uit de geschiedenis van de chirurgie’ – Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam, 2014. 414 pagina’s. ISBN 978 94 004 0229 4′ – Tijdschrift voor gezondheidszorg en ethiek24:

2015

496. Kompanje, E.J.O., De Groot, Y.J. 2015. Sounding board: is mandatory retrieval of organs for transplantation acceptable? – Intensive Care Medicine

497. Kompanje, E.J.O., Bakker, J. 2015. The brain is not dead when the cortex is dead – Critical Care Medicine43(6): e208-e209

498. Kompanje, E.J.O.2015. Families and brain death – Seminars in Neurology35: 169-173

499. Moeliker, K., De Baerdemaker, A., Kompanje, E.J.O.2015. Steenmarters op Zuid: van road pizza’s tot vaste bewoners? – Straatgras26(3): 47-48

500. Hassing, R.J., Jacobs B., Kompanje, E.J.O.2015. Guillan Barre na buiktyfus. Lessen uit het verleden – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde (Infectieziekten)159: A8260

501. Kompanje, E.J.O. 2015. Stille waanzin – REAL-Mag2,5: 34-35

502. Kompanje, E.J.O.2015. De gulzige admiraal – Monitor44; 1: 58

503. Epker JL, De Groot YJ, Kompanje EJO. 2015. Ethische en praktische overwegingen met betrekking tot het verkrijgen van sperma in de peri- of postmortemperiode op de intensive care –  In: E. Slager (ed), Reproductieve geneeskunde, Gynaecologie en Obstetrie anno 2015, p. 201 ev

504. Kompanje, E.J.O., De Groot, YJ 2015. Immanuel Kant’s categorical imperative and the brain-dead patient – Intensive Care Medicine

505. Kompanje, E.J.O. 2015. Frederike Meyboom –VIP Science1(2): 18-19

506. Kompanje, E.J.O.2015. Praktische ethiek en verpleegkundig handelen – In: J.A.M. Kerstens (red.), Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening. Bohn, Stafleu & Van Loghum, Springer, pagina 192-196

507. Kompanje, E.J.O.2015. Bridge to nowhere – Venticare MagazineJuni 2015: 25

508. Kompanje, E.J.O.2015. De bedachtzame maar onverschrokken chirurg – Monitor44(2): 58

509. Kompanje, E.J.O.2015. De kracht van verbintenissen – Venticare MagazineAugustus 2015: 33

510. Volovici, V., Dammers, R., Kompanje, E.J.O.2015. The history of Kernohan’s notch revisited – Neurosurgery

511. Kompanje, E.J.O., Van Mol, M.M., Nijkamp M.N. 2015. ‘I just admitted an interesting sepsis’. Do we dehumanize our patients? – Intensive Care Medicine

512. Van Mol, M.M.C., Kompanje, E.J.O., Benoit, D.D., Bakker J., Nijkamp, M.D. 2015. The prevalence of compassion fatigue and burnout among healthcare professionals in intensive care units: as systematic review – PLOS One 31; 10(8): e0136955

513. Epker J.L., Bakker J., Lingsma H.F., Kompanje, E.J.O.2015. An observational study on a protocol for withdrawal of life-sustaining measures on two non-academic intensive care units in the Netherlands: few signs of distress, no suffering? – Journal of pain and Symptom Management50(5): 676-684

514.Kompanje, E.J.O.2015. Anna Reynvaan. De wittekruiszuster die de Nederlandse verpleegstersopleiding niveau heeft gegeven – VIP Science3: 18-19

515. Kompanje, E.J.O.2015. Ontmenselijken – Venticare MagazineOktober 2015: 35

516. Kompanje, E.J.O.2015. Het curieuze lepelblad en de scheurbuikige VOC-scheepslieden –Monitor44(3): 58

517. Kompanje, E.J.O.2015. Het zwart-witdenken van de Zweedse botanicus Carolus Linnaeus – REALmag3: 23

518. Kompanje, E.J.O.2015. ‘Dat wordt niets meer !?’ –  Venticare Magazine, December 2015: 41

519. Kompanje, E.J.O.2015. De plotse dood van de kleermaker – Monitor44(4): 58

520. Van Mol, M.M.C., Bakker, E.C., Kompanje, E.J.O., Nijkamp M.D. 2015. In response to: Families experiences of ICU quality of care: Development and validation of a European questionnaire (euroQ2) – Journal of Critical Care30: 1408-1409

2016

521. Kompanje, E.J.O.2016. Sterven als onderhandelingsproces. Het definiëren van de dood vanuit verschillende belangen – In: I. Geesink, M. Heerlings & S. van Egmond (red), ‘De Meetbare Mens. Het digitaal meten van het zieke en gezonde lichaam’Den Haag, Rathenau instituut. ISBN/EAN: 978-90-77364-72-7

522. Kompanje, E.J.O.2016. Huppakee weg? Deze euthanasie roept vragen op – NRC.Nextzaterdag 20 februari/zondag 21 februari 2016: 7

523. Dammers, R., Volovici V, Kompanje E.J.O. 2016. The history of the Kernohan Notch Revisisted – Neurosurgery 78(4): 581-584

524. Kompanje, E.J.O. 2016. Heel bijzondere anatomische dwaling – Monitor45(1): 58

525. Savelkoul C, De Graeff N, Kompanje EJO, Tjan DHT. 2016. Behandeling op de IC: stoppen of doorgaan? – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde160: A9694

526. Kompanje, E.J.O.2016. Een Belgische brochure over orgaandonatie na euthanasie: weinig aandacht voor de ethische bedenkingen – Tijdschrift Gezondheidszorg en Ethiek26(2): 63-64

527. Kompanje, E.J.O.2016. Verpleegkundigen als anesthesisten, aankomende dokters als verpleeghulpen – VIP ScienceMei 2016: 18-19

528. Van Mol M.C., Brackel, M., Kompanje, E.J.O., Gijsbers L., Nijkamp D., Girbes A.R.J., Bakker J. 2016. Joined forces in person-centered care in the intensive care unit: a case resport from the Netherlands – Journal of Compassionate Health Care3: 5

529. Van Mol, M.C., Kompanje, E.J.O., Nijkamp, M. 2016. Emotionele disbalans bij intensive care professionals – Venticare MagazineJuni 2016: 40-41

530. Kompanje, E.J.O.2016. ‘Moord en brand’ roepende ethici – Venticare MagazineJuni 2016: 45

531. Dammers R, Volovici V., Kompanje, E.J.O.2016. In Reply: The history of the Kernohan Notch revisited – Neurosurgery79(4): E546-547

532. De Graeff N., Savelkoul C., Kompanje, E.J.O., Tjan D.H.T. 2016. End-of-life practices: ensuring ‘quality of dying’ during withdrawal of life-sustaining measures – Netherlands Journal of Critical Care24(4): 10-14

533. Savelkoul C., De Graeff N., Kompanje E.J.O., Tjan D.H.J. 2016. Behandeling op de IC: stoppen of doorgaan? – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde160: A9694

534. Kompanje, E.J.O.2016. Een Belgische brochure over orgaandonatie na euthanasie: weinig aandacht voor ethische bedenkingen – Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek26(2): 63-64

535. Kompanje, E.J.O.2016. D66 heeft geen bezwaar tegen kilheid – NRC Handelsblad15 september 2016: 30-31

536. Kompanje E.J.O. 2016. De patient als middel en niet als doel op zich – Venticare MagazineOktober 2016: 43

537. Kompanje E.J.O.2016. De arme schoenmaker en zijn barmhartige dokter – Monitor45: 58

538. Kompanje, E.J.O.2016. Bien van den Brink-Tjebbes, verpleegkundige voor ‘heel de mens’ – VIP Science5 (november 2016): 18-19

539. Kompanje, E.J.O.2016. Het scheenbeen van Desiderius Erasmus – REALMag#4; 5 pagina’s ongenummerd

540.Kompanje, E.J.O.2016. Lider vi nu plötsligt av PTSD? – Anlva VentilenÅrgång 51, nr 4-2016: 40 (in het Zweeds)

541. Kompanje, E.J.O.2016. ‘Na een uitgebreide voorlichtingscampagne?’ – Venticare MagazineDecember 2016: 41

542. Van Mol, M.M., Said T., Kompanje, E.J.O., Nijkamp M. 2016. Right care and flourishing nurses: a comparison of the intensive care unit and general wards – Critical Care Medicine44(12 Suppl 1) 283

543. Kompanje, E.J.O., Akin, S., Van Thiel R.J., Epker J.L., Jewbali L.S.D., Van der Jagt M., Dos Reis Miranda D. 2016. Als de hersendood niet volgens de criteria van het hersendoodprotocol vast te stellen is – Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie117(4): 168-171

544. Kompanje, E.J.O., De Groot Y.J. 2016. Hersendood – A&I September 2016, nummer 3: 45-48

545. Kompanje E.J.O.2016. De dokter die zichzelf injecteerde – Monitor 45:

2017

546. Kompanje, E.J.O.2017. Automatische Donor Registratie: een ultieme poging om meer witte raven te vangen?- Tijdschrift Zorg & Recht in praktijk, januari 2017: 15-19

547. Kompanje, E.J.O.2017. ‘Extremis’ – Venticare Magazine, Februari 2017: 23

548. Kompanje, E.J.O., Van Mol, M.M., Weigel J. 2017. Will we become more compassionate or empathic intensive care professionals by watching films and documentaries about suffering? – Intensive Care Medicine

549. Akin S., Caliskan K., Kompanje, E.J.O.2017. Dying with a left ventricular assist device as destination therapy – Circulation: Heart Failure Online E-letterJanuary 18, 2017

550. Van der Jagt, M, Kompanje, E.J.O. 2017. Prognosis of neurologic complications in critical care – In: E.F.M. Wijdicks & A.H. Kramer (eds.), Handbook of Clinical Neurology, Volume 141 (3nd Series), Critical Care Neurology, Part II: 765-783

551. Kompanje, E.J.O.2017. De vlieg van Gerard Lairesse – Monitor46(1): 58

552. Kompanje, E.J.O.2017. Kasplantjes – Venticare MagazineApril 2017: 27

553.Kompanje E.J.O.2017. ‘Det kommer aldrig bli bra igen!?’ –  Ventilen Årgång 52, nr 1-2016: 20 (in het Zweeds)

554. Van Mol,. M.M., Kompanje E.J.O., Bakker J. 2017. Reflections on work-related stress among intensive care professionals: a historical impression – In J.L. Vincent (Ed), 2017 Annual update in intensive care medicine and emergency medicine 2017. Springer Verlag: 527-538

555. Kompanje, E.J.O., Bakker J. 2017. Beyond semantics: ‘Disproportionate use of intensive care resources’ or ‘medical futility’ – In J.L. Vincent (Ed), 2017 Annual update in intensive care medicine and emergency medicine 2017. Springer Verlag: 517-526

556. Van Mol. M.M., Boeter T., Verharen L., Kompanje, E.J.O., Bakker J., Nijkamp M.D. 2017 Patient and family centered care in the intensive care unit: a challenge in daily practice of healthcare professionals – Journal of Clinical Nursingdoi: 10.1111/jocn.13669

557. Timmers, M., Kompanje, E.J.O.2017. Het uitvoeren van spoedeisend medisch onderzoek na invoering van de algemene verordening gegevensbescherming – In: Jaarbundel Integriteit 2017– Ministerie van Defensie, Commando Diensten Centra: 80-94

558. Van Mol, M.M.C., Nijkamp M.D., Bakker, J., Schaufeli W.B., Kompanje, E.J.O.2017. Counterbalance to work-related stress: work engagement among intensive care professionals – Australian Critical Caredoi: 10.1016/j.aucc.2017.05.001

559. Kompanje, E.J.O.2017. Goede afspraken – Venticare MagazineJuni 2017: 39

560. Kompanje, E,J,O,, Camphuysen C.J., Leopold M.F. 2017. The first case of conjoined twin harbor porpoises Phocoena phocoena (Mammalia, Cetacea) – Deinsea17: 1-5

561. Kompanje, E.J.O.2017. Intraspongious disc herniation (Schmorl’s node) and chronic spondylodiscitis in harbour porpoises Phocoena phocoena found on the Dutch coast (Mammalia: Cetacea, Odontoceti) – Deinsea17: 6-13

562. Kompanje E.J.O. ,Post K. 2017. Remarkable fracture healing in an early Holocene bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) – Lutra 60: 61-66

563. Kompanje, E.J.O., Akin S., Constantinescu A.A., Schultz, S., Maat A.P.W.M., Birim O., Van der Heiden W., Manintveld O.C., Caliskan K. 2017. Klinische les over steunhart. Terminale thuiszorg voor patient met steunhart – Pallium19(3): 24-27

564. Kompanje, E.J.O.2017. Christiaan Smeenk (1942-2017) herinneringen aan een nauwgezet cetoloog – Straatgras29(1): 2-5

565. Kinze C.Chr., Kompanje, E.J.O. 2017. Eaten and forgotten: a record of conjoined twin harbor porpoises Phocoena phocoena from 1891 (Mammalia, Cetacea) – Deinsea17: 14-15

566. Kompanje, E.J.O.2017. Aanwezig bij de laatste reutel – Venticare Magazine,augustus 2017; p. 29

567. Kompanje, E.J.O. 2017. De gruwelen van oorlogsvoering uit de 17e eeuw, literair beschreven –  Monitor 46(3): 58

568. Kompanje, E.J.O.2017. Vooringenomenheid – Venticare Magazine, Oktober 2017; p. 35

569. Kompanje, E.J.O.2017. Bron till ingentans? – Ventilen 2017/3: 32

570. Kompanje, E.J.O.2017. Het vooruitzicht op eenzaamheid – REALmag#5: 116-119

571. Kompanje, E.J.O.2017. Orgaandonatie na euthanasie gevat in een nationale richtlijn –Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek27(4): 128-129

572. Kompanje, E.J.O.2017. Mag een verpleegkundige zelfstandig afzien van reanimatie? – Medisch Contact43 (26 oktober 2017): 30-33

573. Maas A.I.R., Menon D.K., Adelson D., Andelic N., Bell M.J., Bragge P., Brazinova A., Buki A., Chesnut R.M., Citerio G., Coburn M., Cooper J., Crowder T., Czeiter E., Czosnyka M., Diaz-Arrastia R., Dreier J.P., Duhaime A-C., Ercole A., Van Essen T.A., Feigin V.L., Gao G., Giacino J., Gonzalez L.E., Gruen R.L., Gupta D., Hartings J.A., Hill S., Jiang J., Ketharanathan N., Kompanje E.J.O., Lanyon L., Laureys S., Lecky F., Levin H., Lingsma H.F., Maegele M., Majdan M., Manley G., Marsteller J., Mascia L., McFadyen C., Mondello S., Newcombe V., Palotie A., Parizel P.M., Peul, W., Polinder S., Puybasset L., Rasmussen T.E., Rossaint R., Smielewski P., Soderberg J., Stanworth S., Stein M.B., Von Steinbüchel N., Stewart W., Steyerberg E.W., Stocchetti N., Synnot A., Te Ao, B., Tibboel D., Theadom A., Videtta W., Wang K.K.W., Williams W.H., Wilson L., Yaffe K., and the TBIR Participants and Investigators. 2017. Traumatic Brain Injury – integrated approaches to improving clinical care and research – Lancet Neurology

574.Kompanje, E.J.O.2017. Fatale beslissing – Venticare MagazineDecember 2017: 31

575. Kompanje, E.J.O.2017. Overboord gegooid en opgegeten: het bizarre lot van twee Siamese bruinvistweelingen – Straatgras29: 2-3

576. Kompanje E.J.O.2017. De échte ontdekkers van de ‘Wet van het hart’ – Monitordecember 2017: 58

2018

577. Kompanje, E.J.O.2018. Parting is such sweet sorrow – Venticare Magazine, februari 2018: 27

578. Kompanje, E.J.O.2018. Burnout, bore out and compassion fatigue on the ICU: it is not about work stress, but about lack of existential significance and professional performance – Intensive Care Medicine44(5): 690-691

579.Van den Bulcke B., Piers R., Jensen H.I., Malmgrne J., Metal V., Reyners A.K., Darmon M., Rusinova K., Talmor D., Meert A.P., Cancelliere L., Zublek L., Maia P., Michalsen A., Decruyenaere J., Kompanje E.J.O., Azoulay E., Meganck R., Van de Sompel A., Vansteelandt S., Vlerick P., Vanheuel S, Benoit D.D. 2018. Ethical decision-making climate in the ICU: theoretical framework and validation of a self-assissement tool – BMJ Quality & Safety23 februari 2018

580. Kompanje, E,J.O.& Epker J.L. 2018. Controlled Donation after circulatory determination of death: ethical issues in withdrawing life-sustaining therapy – Journal of Intensive Care Medicine33(4): 270-271

581. Kompanje E.J.O. 2018. Aannemelijkheid – Venticare MagazineApril 2018: 31

582. Mentzelopoulos S.D., Slowther A.M., Fritz Z., Sandroni C., Xanthos T., Callaway C., Perkins G.D., Newgard C., Ischaki E., Greif R., Kompanje E.J.O., Bossaert L. 2018. Ethical challenges in resuscitation – Intensive Care Medicine44(6): 703-716

583. Benoit D.B., Jensen, H.I., Malmgren J., Mrtaxa V., Reyners A.K., Darmon M., Rusinova K., Talmor D., Meert A.P., Cancelliere L., Zubek L., Maia P., Michalsen A., Vanheule S., Kompanje, E.J.O., Decruyenaure J., Vandenberghe S., Vansteelandt S., Gadeyne B., Van den Bulcke B., Azoulay E., Piers R., on behalf of the DISPROPRICUS study group of the Ethics section of the ESCIM. 2018. Incidence and prognostic value of perceived excessive care by clinicians working across different ethical decision-making climates: a prospective study in 68 Intensive Care Units in Europe and the United States – Intensive Care Medicine44(7): 1039-1049

584. Vink E.E., Ely W, Azoulay E, Caplan A, Kompanje E.J.O., Bakker J. 2018. Time-limited trial of intensive care treatment: a review of current literature – Intensive Care Medicine44(9): 1369-1377

585. Kompanje, E,J.O. 2018. A lesson from a dying intensive care fellow! Intensive care ethics clearly exposed – Trends in Anaesthesia & Critical Care

586. Van Veen, E., Van der Jagt M., Cnossen M.C., Maas A.I.R., De Beaufort I.D., Menon D.K., Citerio G., Stocchetti N., Rietdijk W.J.R., Van Dijk J.T.J.M., Kompanje E.J.O. 2018. Brain death and postmortem organ donation: report of a questionnaire from the CENTER-TBI study – Critical Care 22(1): 306

587. Timmers M., Van Veen E.B., Maas A.I.R., Kompanje E.J.O. 2018. Will the EU data protection regulation 2016/679 inhibit critical care research? – Medical Law Review27(1): 59-78

589. Kompanje E.J.O., Reumer J.W.R. 2018. ‘Many bad attacks of sickness’ – Did Charles Darwin suffer from chronic borreliosis? – DEINSEA18: 6-12

590. Kompanje, E.J.O., Van den Brand J.G., Holl D.C., Van Jaarsveld F., Langstraat E.C., Poppelaars S.B., Schiesser H.J.M., Moeliker C.W. 2018. Vijftien dode spreeuwen uit Den Haag – Straatgras30(2): 55-57

591. De Baerdemaker A., Kompanje E.J.O., Bakker G. 2018. Een les van een Noorse sperwer – Straatgras30(2): 68-69

592. Kompanje E.J.O.Walging. 2018 – Venticare MagazineOktober 2018: 33

593. Kompanje E.J.O.2018. Patienten som medel och inte som mål – Ventilen2/2018: 28

594. Kompanje E.J.O.2018. Zorgprofessionals die het werk niet meer aankunnen’ – Venticare Magazinemei 2018: 34-35

595. Kompanje E.J.O.2018. Een ‘must read’ – Venticare MagazineAugustus 2018: 33

596. Kompanje E.J.O.2018. Medicaliseren van het gewone. Venticare Magazine– December 2018: 31

2019

597. Benoits L.B.L., Van der Hoven B., De Vries A.C., Pullens B., Kompanje E.J.O., Moeliker C.W. 2019 A Jackasss and a fish: a life-threatening case of intentional ingestion of a live pet catfish (Corydoras arenas) – Acta Oto-Laryngologica Case Reports

Janssen P.M., Chalos V., Van den Berg S.A., Kompanje E.J.O., Nederkoorn P.J., van der Worp B.H., Van Zwam W.H., Dippel D.W.J. 2019. Neuological deficits in stroke patients may impede the capacity to provide informed consent for endovascular treatment trials – Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 28(12): 104447

598. Van Dijck J.T.J.M., Bartels R.H.M.A., Lavrijsen J.C.M., Ribbers G.M., Kompanje E.J.O., Peul W.C. 2019. The patient with severe traumatic brain injury: clinical decision-making: the first 60min and beyond. Current Opinion in Critical Care 25(6): 622-629

599. Epker J.L., Kompanje E.J.O.2019. Prevention is better than treatment, a different perspective on distress management after comfort care extubation – Journal of Pain and Symptom Management 59(1): e1 doi; 10.1016/j.painsymman.2019.09.015

600. Timmers M., Van Duijn D., Kompanje E.J.O.2019. Is spoedeisend onderzoek toegestaan in spoedeisende situaties zonder voorafgaande toestemming van de patient? – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde 163: D3857

601. Lutters B.T.H., Spoor J.K.H., De Jong T.H.R., Kompanje E.J.O., Verhagen A.A.E., Brouwer O.F., Groen R.J.M. 2019. Wel of niet handelen? Ontwikkelingen in de prenatale en postnatale zorg voor kinderen met spina bifida aperta – Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 163: D3858

602. Laeta M., Kompanje E.J.O., Watson A., Souza S.M.F.M., Dittmar K., Cuenca S.C., Hassel L.B., Siciliano S. 2019. Osteochondromatosis (Multiple cartilaginous exostoses) in an immature killer whale Ocinus orca – Diseases of Acquatic Organisms 134(3): 209-213

603.Kompanje E.J.O.2019. Parting is such sweet sorrow – Intensive Care Medicine 45(7): 1035-1036

604. Moeliker K., De Vrijer M., Kompanje E.J.O.2019. Een gestrande papegaaiduiker in Dordrecht – Straatgras 31(1-2): 14-15

605.Kompanje E.J.O., Langeveld B. 2019. Eerste vondsten van boommarters in Rotterdam – Straatgras 31(1-2): 24-25

606.Kompanje, E.J.O.2019. De zee-eenhoorn in kaart gebracht – Lutra 62: 55-59

2020

607.Kompanje E.J.O., Van Dijck J.T.J.M., Chalos V., Van den Berg S.A., Janssen P.M., Nederkoorn P.J., Vander Jagt M., Citerio G., Stocchetti N., Dippel D.W.J., Peul W.C. 2020. Informed consent procedures for emergency interventional research in patients with traumatic brain injury and ischaemic stroke – Lancet Neurology 19(12): 1033-1042

608. Van Wijk R.P.J., Van Dijck J.T.J.M., Timmers M., Van Veen E., Citerio G., Lingsma H.F., Maas A.I.R., Menon D.K., Peul W.C., Stocchetti N., Kompanje E.J.O.2020. Informed consent procedures in patients with an acute inability to provide informed consent: policy and practice in the CENTER-TBI study – Journal of Critical Care 59: 6-15

609. Van Dijck J.T.J.M., Mostert C.Q.B., Greeven A.P.A. Kompanje E.J.O., Peul W.C., De Ruiter G.C.W., Polinder S. 2020. Functional outcome, in hospital heathcare consumption and in-hospital costs for hospitalized traumatic brain injury patients: a Dutch prospective multicenter study – Acta Neurochirugica (Wien) 162(7): 1607-1618

610. Timmers M., Van Dijck J.T.J.M., Van Wijk R.P.J., Legrand V., Van Veen E., Maas A.I.R., Menon D.K., Citerio G., Stocchetti N., Kompanje E.J.O.2020. How do 66 European institutional review boards approve one protocol for an international prospective observational study on traumatic brain injury: Experiences from the CENTER-TBI study – BMC Medical Ethics 21(1): 36 doi: 10.1186/s12910-020-00480-8

611. Van Veen E., Van der Jagt M., Citerio G., Stocchetti N., Epker J.L., Gommers D., Burdorf L., Menon D.K., Maas A.I.R., Lingsma H.F., Kompanje E.J.O. 2021. End-of-life practices in traumatic brain injury patients: Report of a questionnaire from the CENTER-TBI studyJournal of Critical Care 58: 78-88

612. Van Kooten H.A., Harlaar L., Van der Beek N.A.M.E., Van Doorn P.A., Van der Ploeg A.T., Brusse E., Van der Pol W.L., Ditters I.A.M., Harlaar L., Hoogendijk-Boon M.J.., Huidekoper  H.H., Kompanje E.J.O., Oskam A., Pijnappel W.W.M., Sibbles B.J., Van den Dorpel J.J.A., Van der Hout J.M.P., Van der Kuy H., Vulto A.G., Wagenmakers M.A.E.M. 2020. Discontinuation of enzyme replacement therapy in adults with Pompe disease: Evaluating the European Pompe Consortium stop criteria – Neuromuscular Disorders 30(1): 59-66

613. Van der Zee E.N., Kompanje E.J.O., Bakker J. 2020. Admitting adult critically ill patients with hematological malignancies tot the ICU: a Sisyphean task or work in progress? –Annual Update in Intensive care and Emergency Medicine 2020: 521-529

614. Van den Bulcke B., Metaxa V., Reyners A.K., Rusinova K., Jensen H.I., Malmgren J., Darmon M., Talmor D., Meert A.P., Cancelliere L., Zubek L., Maia P., Michalsen A., Kompanje E.J.O., Vlerick P., Roels J., Vansteelandt S., Decruyenaere J., Azouly E., Vanheule S, Piers R., Benoit D.D. 2020. Ethical climate and intention to leave among critical care clinicians: an observational study in 68 intensive care units across Europe and the United States – Intensive Care Medicine 46(1): 46-56

615. Kompanje, E.J.O. 2020. Liefde. Weemoedlocatie – REALmag. Anatomie van de weemoed. November 2020; 9

616. Kompanje, E.J.O. 2020. De schoonheid ankeren maakt onze weemoed in de liefde draaglijker – REALmag. Anatomie van de weemoed. November 2020; 92-94

2021

617. Van der Zee E.N., Epker J.L., Bakker J., Benoit D.D., Kompanje E.J.O.2021. Treatment limitation decisions in critically ill patients with a malignancy on the intensive care unit – Journal of Intensive Care Medicine 36(1): 42-50

618. Thoral P.J., Peppink J.M., Sijbrands E.J.G., Kompanje E.J.O., Kaplan L., Bailey H., Kesecioglu J., Cecconi M., Churpek M., Clermont G., Van der Schaar M., Ercole A., Girbes A.R.J., Elbers P.W.G.: Amsterdam University Medical Centers Database (AmsterdamUMCdb) Collaborators and the SCCM/ESCIM Joint Data Science Task Force. 2021. Sharing ICU patient data responsibly under the Society of Critical Care Medicine/ European Society of Intensive Care Medicine Joint data science collaboration: The Amsterdam University Medeican Centers database (AmsterdamUMCdb) Example – Critical Care Medicine 49(6): e563-e577

619. Van der Zee E.N., Noordhuis L.M., Epker J.L., Wijnhoven B.P.L., Benoit D.D., Bakker J., Kompanje E.J.O.2021. Assessment of mortality and performance in critically ill cancer patients: A retrospective cohort study – Plos One 16(6): e0252771

620. Benoit D.D., Van der Zee E.N., Darmon M., Reyners A.K.L., Mokart D., Wilmer A., Depuydt P., Hvarfner A., Rusinova K., Zijlstra G., Vincent F., Lathyris D., Meert A.P., Devriendt J., Uyttersprot E., Kompanje E.J.O., Piers R., Azoulay E. 2021. Outscomes of ICU patients with and without perceptions of excessive care: a comparison between cancer and non-cancer patients – Annals of Intensive Care 31: 11(1): doi: 10.1186/s13613-021-00895-5

621. Van Dijck J.T.J.M., Kompanje E.J.O., Nederkoorn P.J., Peul W.C., Dippel D.W.J. 2021. Advanced consent for acute stroke trials – Authors reply – Lancet Neurology 20:3): 170-171

622. Epker J.L., Valkenburg A.J., Kompanje E.J.O.2021. Double data and dubious conclusions, ‘Houston do we have a problem?’- Intensive Care Medicine 47(4): 487-488

623. Timmers M., Van Duijn D., Kompanje E.J.O.2021. Het vragen van toestemming voor wetenschappelijk onderzoek op de intensive care volwassenen in acute noodsituaties. Tijdschrift voor gezondheidszorg en ethiek 31: 34-38

624.Kompanje E.J.O., Holl D.C., Beekhuizen W. 2021. De waarde van een tijdserie. Een unieke studiecollectie kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen uit de Europoort – Straatgras 33(1): 6-9

625. Moeliker K., Kompanje E.J.O., Langeveld B. 2021. Mondkapmeeuw, Hoogspanningsmarter en Elastiekenbraakbal, die nieuwe aanwinsten met een verhaal – Straatgras 33(1): 21-23

626. Van der Zee, E.N., Benoit D.D., Hazenbroek M., Bakker J., Kompanje E.J.O., Kusadasi N., Epker J.L. 2021. Outcome of cancer patients considered for intensive care admission in two university hospitals in the Netherlands: the danger of delayed ICU admissions and off-hour triage decisions – Annals of Intensive Care 11: 1-13

627. Van Veen E., Van der Jagt M., Citerio G., Stocchetti N., Gommers D., Burdorf A., Menon D.K., Maas A.I.R., Kompanje E.J.O., Lingsma H.F. – Occurrence and timing of withdrawal of life-sustaining measures in traumatic brain injury patients: a CENTER-TBI study – Intensive Care Medicine doi.org/10.1007/s00134-021-06484-1

628. Van Dijck J.T.J.M., Kompanje E.J.O., Dippel D.W.J. 2021. The exceptional circumstances of the inability to obtain informed consent rapidly warrants the considerations of consent alternatives, not the COVID-19 pandemic – Stroke

629. Koopman I., Verbaan D., Vandertop W.P., Van der Graaf R., Kompanje, E.J.O., Post R., Coert B.A., Ploem M.C., Sluis W.M., Scheijmans E.E.V., Rinkel G.J.E., Vergouwen M.D.I. 2021. Deferred consent in an acute stroke trial from a patient, proxy, and physcian perspective: a cross-sectional survey. – Neurocrtical Care

630. Dammers R., Holl D.C., Kapiteijn B., Kompanje E.J.O. 2021. The first description of chronic subdural hematoma: A tale of inaccurate interpretation, inaccurate quoting and inaccurate requoting. – Journal of the History of the Neurosciences Published online November 2021

631. Kompanje, E.J.O. 2021. Welmoed in tijden van corona. REALmag 7.1 (ongenummerde pagina’s)

632. Kompanje E.J.O. 2021. Reactie op: ‘Mag ik mijn patient informeren over een fout van mijn voorganger?’ – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde 165: D6251

2022

633. Mostert C.Q.B., Singh R.D., Gerritsen M., Kompanje E.J.O., Ribbers G.M., Peul W.C. van Dijk J.T.J.M. 2022. Long-term outcome after severe traumatic brain injury: a systematic literature review – Acta Neurochirurgica 164(3): 599-613

634. Kompanje E.J.O. 2022. Zelfverwijt – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde 166(2): 11

635. Kompanje E.J.O. 2022. Biologische dood – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde 166(7): 39

636. Kompanje E.J.O. 2022. Zelfidentificatie – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde 166: B1996

637. Kompanje E.J.O. 2022. Goed doen en non-discriminatie moeten leidend zijn. Ethisch commentaar op Casus: Voor de dertigste keer. – Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 32: 40-41

638. Singh R.D., Van Dijk J.T.J.M., Van Essen T.A., Lingsma H.F., Polinder S.S., Kompanje E.J.O., Van Zwet E.W., Steyerberg E.W., De Ruiter G.C.W., Depreitere B., Peul W.C. 2022. Randomized Evaluation of surgery in elderly with traumatic acute subdural hematoma (RESET-ASDH trial): study protocol for a pragmatic randomized controlled trial with multicenter parallel group design – Trials

639. Kompanje E.J.O. 2022. Carnivoren – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde 166: B2010

640. Kompanje E.J.O. 2022. Goed hulpverlener – Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde 166: B2028