Onderzoek en Publicaties klinische ethiek

Vanaf 2003 heb ik samen met promovendi die ik als co-promotor heb begeleid en met (inter)nationale collegae een mooie reeks wetenschappelijke publicaties over klinische ethiek met betrekking tot intensive care geneeskunde en over de ethische aspecten van de zorg en behandeling van patiënten met ernstige aandoeningen kunnen publiceren.

Onderwerpen die wij de laatste jaren hebben bestudeerd, geanalyseerd en beschreven zijn

  1. END-OF-LIFE CARE OP DE INTENSIVE CARE [End-of-life care on the Intensive Care]
  2. KWALITEIT VAN LEVEN NA INTENSIVE CARE OPNAME EN ZORGCONSUMPTIE NA ERNSTIGE ZIEKTE [Quality of life after ICU admission and use of care facilities after serious illness]
  3. ACTIEVE LEVENSBEEINDIGING BIJ NEONATEN MET SPINA BIFIDA [Deliberate termination of life in newborns with Spina Bifida]
  4. PROGNOSTICEREN [Prognostication]
  5. PATIENT-CENTERED CARE [Patient-centered-care]
  6. DEHUMANISATIE. COMPASSIE, COMPASSION FATIGUE BIJ INTENSIVE CARE ARTSEN EN VERPLEEGKUNDIGEN [Dehumanization. Compassion, compassion fatigue of  Intensive care physicians and nurses]
  7. Perceptie van hulpverleners met betrekking tot opname en behandeling op de intensive care van patiënten met hematologische maligniteiten

[Ethische aspecten van spoedeisend onderzoek en ethische/filosofische aspecten van postmortale orgaandonatie behoren ook tot bestudeerde onderwerpen. Zie hiervoor de aparte pagina’s op deze website]

Ad.1. Een deel van de publicaties heeft geleid tot het proefschrift van Jelle Epker ‘ Death and dying in the intensive care unit. Practical issues and ethical dilemma’s from a Dutch perspective‘ (verdediging op 16 september 2015). Op 21 januari 2016 ontving Jelle de NVIC prijs voor beste IC-proefschrift van 2015.

Vlak na de promotie van Jelle Epker, 16 september 2015. Rechts op de foto inetrnist-intensivist prof dr Jan Bakker
Vlak na de promotie van dr Jelle L. Epker, 16 september 2015 Erasmus MC Rotterdam. Rechts op de foto interrnist-intensivist prof dr Jan Bakker (promotor) en links dr Erwin J.O. Kompanje (co-promotor)
schermafbeelding-2017-02-21-om-09-29-49
1e èn 2e druk van het proefschrift van dr Jelle Epker

Ad. 2. Arie-Frans de Jong, prof dr Casper van Eijck, Ditty van Duijn, drs Chulja Pek, drs Aat Brand, drs Marcel van Toorn en ik inventariseerden in 2013 in hoeverre patiënten met pancreaskanker gebruik maakten van Wmo-voorzieningen. Een prachtige samenwerking tussen klinische onderzoekers uit het Erasmus MC en sociaal onderzoekers van de Gemeente Rotterdam.

Met dr Ard Struijs, drs Mats Koeneman (beiden ICV Erasmus MC), drs Aat Brand en drs Marcel van Toorn (Gemeente Rotterdam) onderzoek ik momenteel zorgconsumptie bij overlevenden van een hartstilstand buiten het ziekenhuis (Out-Of-Hospital-Cardiac-arrest).

Met Sakir Akin en Kadir Kaliskan (beiden Erasmus MC) onderzoek ik end-of-life care bij patiënten met een  steunhart, LVAD (Left Ventricular Assisted Device).

Ad. 3. Samen met de kinderneurochirurg drs Rob (T.R.H.) de Jong heb ik mij, vanaf 2005, verdiept in het conceptuele denken over het afzien van behandeling en actieve levensbeeindiging bij pasgeborenen met spina bifida. Samen met Myrthe Ottenhof, dr Ruben Dammers en Prof dr Dick Tibboel hebben Rob en ik onderzoek naar pijnbeleving en discomfort bij pasgeborenen met spina bifida gedaan. Wij publiceerden de resultaten van deze studie in het toonaangevende tijdschrift Pediatrics.

De geschiedenis van de ethische besluitvorming bij de behandeling van pasgeborenen met spina bifida blijft mij intrigeren. In oktober 2015 sprak ik hierover op de 26th International Conference on Spina Bifida and hydrocephalus in Milaan, Italië. Een publicatie hierover heb ik in voorbereiding.

Paneldiscussie over Human Rights tijdens Equality2015, 26th International Congress on Spina Bifida and Hydrocephalus, 17 oktober 2015, Milan, Italy
Paneldiscussie over Human Rights tijdens Equality2015, 26th International Congress on Spina Bifida and Hydrocephalus, 17 oktober 2015, Milan, Italy
Paneldiscussie over Human Rights tijdens Equality2015, 26th International Congress on Spina Bifida and Hydrocephalus, 17 oktober 2015, Milan, Italy
Paneldiscussie over Human Rights tijdens Equality2015, 26th International Congress on Spina Bifida and Hydrocephalus, 17 oktober 2015, Milan, Italy

AD. 5 en Ad.6. Samen met dr Marjan Nijkamp heb ik tussen 2013 en 2017 Margo M. van Mol bij haar promotietraject over deze twee onderwerpen begeleid.

Schermafbeelding 2017-05-31 om 22.53.54
Cover van het proefschrift van Margo van Mol
Screen Shot 2017-06-21 at 21.28.09
Na de promotie van dr Margo van Mol op 21 juni 2017 Erasmus MC Rotterdam. v.l.n.r. Prof dr Jan Bakker (promotor); dr Marjan Nijkamp (co-promotor), de ‘verse dr’ Margo M.N. van Mol (met welverdiende bul) en dr Erwin J.O. Kompanje (co-promotor)

Ad. 7. Samen met prof dr. Dominique Benoit (UZ Gent), Prof dr Jan Bakker (EMC Rotterdam) en dr Jelle Epker (EMC Rotterdam) begeleid ik arts-onderzoeker Esther van der Zee bij haar promotieonderzoek naar perceptie van hulpverleners over opname en behandeling op de intensive care van patiënten met hematologische maligniteiten.

Hieronder PDFs van de publicaties die uit dit onderzoek zijn voortgekomen (met uitzondering van publicaties over hersendood, orgaandonatie en doodscriteria, deze zijn in een aparte pagina op deze website weergegeven) .

Met dank aan mijn coauteurs/promovendi (in willekeurige volgorde): dr Yorick de Groot, dr Hester Lingsma, Prof dr Jan Bakker, dr Jelle L. Epker, dr Margo M. van Mol, dr Marjan N. Nijkamp, drs Rob de Jong,Prof dr Dick Tibboel, dr Ruben Dammers, drs Myrthe Ottenhof, prof dr Inz de Beaufort, drs Ben van der Hoven, Arie Frans de Jong, prof dr Dominique Benoit, dr Ruth Piers, drs Aat Brand, Prof dr Casper van Eijck, drs Marcel van Toorn, drs Chulja Pek, drs Claudia Savelkoul, drs Nienke de Graeff, drs Dave H.T. Tjan, drs Sakir Akin, dr Kadir Caliskan

  1. DE PRAKTIJK VAN AFZIEN EN STAKEN VAN LEVENSVERLENGENDE HANDELINGEN EN VAN ANTICIPERENDE PALLIATIEVE ZORG OP DE INTENSIVE CARE [The practice of withholding and withdrawing life-sustaining measures and anticipative palliative care on the intensive care]

Schermafbeelding 2015-09-29 om 11.14.00

PDF DEEL 1

PDF DEEL 2

PDF DEEL 3

PDF DEEL 4

PDF DEEL 5

Screen Shot 2014-10-06 at 09.01.31

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 09.07.20

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 09.12.07

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 09.12.40

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 09.15.49

PDF

Screen Shot 2014-10-09 at 09.44.25

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 09.19.23

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 09.24.05

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 11.37.00

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 11.40.51

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 11.44.56

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 13.04.01

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 12.48.07

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 11.51.46

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 11.56.13

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 11.56.51

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 12.03.17

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 12.03.37

PDF

Schermafbeelding 2015-09-02 om 09.08.46

PDF (zie pagina 9-10)

Screen Shot 2014-10-06 at 12.10.34

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 12.18.21

PDF

Screen Shot 2015-05-18 at 12.03.03PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 12.25.13

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 12.28.56

PDF

Schermafbeelding 2015-10-17 om 20.58.01

PDF

Screen Shot 2014-11-03 at 10.58.17

Schermafbeelding 2016-04-05 om 10.57.21

NtvG

schermafbeelding-2016-11-08-om-13-11-20

schermafbeelding-2016-11-08-om-13-12-08schermafbeelding-2016-11-08-om-13-12-25

Schermafbeelding 2017-04-04 om 15.21.51

Kompanje & Bakker 201§7

2. KWALITEIT VAN LEVEN EN ZORG CONSUMPTIE NA INTENSIVE CARE OPNAME OF NA ERNSTIGE ZIEKTE [Quality of life and use of care facilities after intensive care or serious illness]

Screen Shot 2014-10-06 at 11.48.20

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 13.09.35

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 11.51.25

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 13.16.52

PDF

schermafbeelding-2017-02-21-om-09-15-01

circulation-heart-failure-2017

Schermafbeelding 2017-06-29 om 15.11.23

LVAD

Schermafbeelding 2018-06-25 om 08.57.31

ETHICAL CHALLENGES IN RESUSCITATION

3. ACTIEVE LEVENSBEËINDIGING BIJ PASGEBORENEN MET SPINA BIFIDA [Deliberate termination of life in newborns with spina bifida]

Screen Shot 2014-10-06 at 12.52.14

PDF

Screen Shot 2014-10-06 at 12.10.56

PDF

Screen Shot 2014-10-09 at 09.20.07

PDF

Schermafbeelding 2015-09-01 om 11.06.17

PDF

4. PROGNOSTICEREN [Prognostication]

Screen Shot 2014-10-06 at 12.24.47

PDF

Screen Shot 2014-10-09 at 09.47.30

PDF

schermafbeelding-2017-03-06-om-09-29-55

pdf

5. Ervaringen van naasten van de patient op de intensive care

Screen Shot 2014-10-06 at 12.29.24

PDF

Screen Shot 2015-11-02 at 16.10.28

PDF

Schermafbeelding 2017-04-04 om 15.21.31

Van Mol, Kompanje, Bakker 2017

Schermafbeelding 2017-05-07 om 11.04.23

Van mol, JOCN,

6. DEHUMANISATIE, COMPASSIE, COMPASSION FATIGUE [Dehumanization, compassion, compassion fatigue]

Schermafbeelding 2015-08-15 om 21.51.46

PDF

Schermafbeelding 2015-08-31 om 20.28.34

PDF

Schermafbeelding 2015-09-01 om 13.17.42

PDF

Screen Shot 2016-05-28 at 17.03.11

JCHC 2016

schermafbeelding-2016-11-02-om-09-37-25

ventilen-4-2016-sid-40-kronika-till-webb

schermafbeelding-2017-02-21-om-09-19-45

icm-2017

Schermafbeelding 2017-05-22 om 06.53.44

ACC 2017

Schermafbeelding 2018-06-25 om 08.57.53

ICM 2018 BURNOUT

Schermafbeelding 2018-06-25 om 08.58.18

BMJ Q&S 2018

 

Schermafbeelding 2018-06-25 om 08.58.53

ICM 2018 Dispropricus

Schermafbeelding 2018-11-13 om 08.02.15

TACC

7. WELVAARTZIEKTEN [lifestyle related diseases]

Screen Shot 2014-10-09 at 17.26.22

PDF

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s