Onderzoek en Publicaties zoölogie

Voorafgaande aan de ontleding van een slender-snouted crocodile (Crocodylus cataphractus). v.l.n.r. Kees Moeliker, Ferry van Jaarsveld, Erwin Kompanje, Otto van Duijn en Bram Langeveld. Februari 2016, Natuurhistorisch Museum Roterdam
Voorafgaande aan de wetenschappelijke ontleding van een 85-jaar oude Afrikaanse spitssnuitkrokodil (Crocodylus cataphractus). Het onderzoek/prepareer team: v.l.n.r. Kees Moeliker, Ferry van Jaarsveld, Erwin Kompanje, Otto van Duijn en Bram Langeveld. Februari 2016, Natuurhistorisch Museum Rotterdam
erwin_prep_necro_6_5_2017_2
Tijdens het prepareren van een tweede goed gedocumenteerde slachtoffer van homosexuele necrofilie bij de wilde eend (Anas platyrhynchos) in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, mei 2017 (Foto: Kees Moeliker).

Vanaf 1988 tot heden ben ik aan het Natuurhistorisch museum Rotterdam verbonden als honorair conservator zoogdieren en preparateur van vogels en zoogdieren. Ik werk daar samen met directeur Kees (C.W.) Moeliker, conservator Bram Langeveld en zoogdierpreparateurs Ferry van Jaarsveld en Eva Langstraat vrijwel elke dinsdagavond aan de zoogdier- en vogelcollectie. Later zijn daar Dana Holl, Hanny van den Brand, Manuel Schiesser en Sara Poppelaars bijgekomen als honorair preparateurs. Door de jaren heen hebben wij ons onder andere gericht op het collectioneren en prepareren van vogels en zoogdieren uit de regio Rotterdam en wetenschappelijk onderzoek aan de rijke museumcollectie. Wij hebben de eerste dood gevonden Rotterdamse stadsvossen (Vulpes vulpes), Rotterdamse steenmarters (Martes foina) en Rotterdamse bevers (Castor fiber) voor de wetenschap weten te behouden en beschreven.

Screen Shot 2017-06-26 at 18.29.36
Ferry van Jaarsveld en Eva Langstraat keuren de huid van een boommarter (Martes martes), Natuurhistorisch Museum Rotterdam, juni 2017
b9e62d76-8653-4ee2-ab6f-91a20858e8c2
Dinsdagavond in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Van links naar rechts: Hanny van den Brand prepareert een grote zilverreiger (Ardea alba); Manuel Schiesser vilt een egel (Erinaceus europaea); Erwin Kompanje keurt samen met Eva Langstraat een dode wulp (Numenius arquata) tijdens het villen van een grote zilverreiger (Ardea alba). Maart 2018.
5bec1a6c-cefa-41ee-bbd7-eabe32ec5dd1
Dana Holl en Manuel Schiesser prepareren een buizerd (Buteo buteo)
5fc4c48b-59d1-4e11-8c1a-9daea866ea00
Sara Poppelaars en Ferry van Jaarsveld prepareren een geringde zilvermeeuw (Larus argentatus) Najaar 2018.
b3aa9295-538f-4035-876d-9bfc722eec28
Het preparateursteam van het NMR in najaar 2018. V.l.n.r.: Manuel Schiesser, Hanny van den Brand, Erwin Kompanje, Dana Holl, Ferry van Jaarsveld, Sara Poppelaars [Eva Langstraat ontbreekt op de foto] (Foto: Otto van Duijn)
61139e59-f281-42d7-be2a-62193167e88c
Het preparateursteam anno november 2019. V.l.n.r. Eva Langstraat, Manuel Schiesser, Sara Poppelaars, Erwin Kompanje, Esther Dijkstra, Ferry van Jaarsveld en Dana Holl (Foto: Otto van Duijn).

Daarnaast heeft het museum een gevestigde reputatie voor het verzamelen, conserveren en tentoonstellen van ‘dode dieren met een verhaal’. Deze bijzondere dieren zijn vrijwel zonder uitzondering tijdens ‘acute prepareer-sessies’ in avonden en weekenden snel behouden voor de geschiedenis.

Onderzoek aan de Aziatische huiskraaien (Corvus splendens). April 2015. Foto: Peter de Krom
Onderzoek aan de Aziatische huiskraaien (Corvus splendens). Natuurhistorisch Museum Rotterdam, April 2015. Foto: Peter de Krom

In 2014 en 2015 werden de meeste Aziatische huiskraaien (Corvus splendens) in Hoek van Holland gedood. De geschoten kraaien zijn allen naar het Natuurhistorisch museum Rotterdam overgebracht, alwaar wij deze uitvoerig hebben gedocumenteerd, biometrisch onderzocht en bemonsterd voor viraal en pathologisch onderzoek (in samenwerking met de afdeling Viroscience van het Erasmus MC en de afdeling Genetica van het LUMC). Van alle kraaien zijn de huiden geprepareerd en worden in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam bewaard. Over de verkregen data worden momenteel wetenschappelijke publicaties geschreven. Een unieke (de enige van deze soort in Europa) populatie vogels hopen wij zo uitvoerig te documenteren.

Verder werken Kees en ik samen in een onderzoek naar de taxonomie en biometrie van fruitvleermuizen (Pteropus pumilus, Macroglossus minimus) en ratten (Rattus tanezumi van Talaud) uit Indonesië.

In juni 2008 werkten Kees Moeliker en ik aan de collectie fruitvleermuizen en ratten in het Museum füt Tierkunde in Dresden, Duitsland Foto: Erwin Kompanje
In juni 2008 werkten Kees Moeliker en ik aan de collectie fruitvleermuizen en ratten afkomstig van het eiland Talaud, Indonesië  in het Museum für Tierkunde in Dresden, Duitsland Foto: Erwin Kompanje

Tussen 1991 en 2004 ben ik, als honorair wetenschappelijk medewerker, verbonden geweest aan Naturalis, het nationale natuurhistorische museum in Leiden, waar ik vooral nauw samengewerkt heb met Dr. Chris Smeenk (1942-2017) en drs Marjan Addink. Wij onderzochten de anatomie en pathologie van Cetacea (zie aparte pagina op deze website).

Binnenplaats Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden, Raamsteeg. Met dode bruinvis Phocoena phocoena, 04 juli 1997 (foto Marjan Addink).

Over opmerkelijke zoölogische observaties heb ik de laatste 25 jaar in de wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke literatuur gepubliceerd.

Een paar hoogtepunten:

  1. In 2001 beschreef ik samen met Kees (C.W.) Moeliker een nieuwe ondersoort van Macroglossus minimus van het eiland Boo in Indonesië (Macroglossus minimus booensis Kompanje & Moeliker 2001).

Screen Shot 2016-04-28 at 18.16.23

2. In 2008 beschreef ik samen met de radioloog dr John Hermans een extreem zeldzaam geval van een Siamese tweeling bij een wilde Bengaalse kat (Prionailurus bengalensis)

3. Met Niek Kerkhoff (1931-1994) beschreef ik de tweede skeletvondst voor Nederland van de sinds 1844 uitgestorven reuzenalk (Pinguinus impennis)

4. Johannes (Hans) N,J, Post en ik herkenden begin jaren negentig in abnormaal grote stormmeeuwen (Larus canus) de Russische ondersoort Larus canus heinei. Deze ondersoort was toen in Nederland slechts van een enkel in Rusland geringd exemplaar bekend. Wij beschreven onze vondsten in de tijdschriften Limosa en Dutch Birding.

5. Het Bruijn’s boshoen (Aepypodius bruijnii) was meer dan 100 jaar uitgestorven gewaand. In 2002 wist dr Kees Heij een compleet vers dood exemplaar te bemachtigen van het Indonesische eiland Waigeo.  Samen met Kees Moeliker, dr Kees Heij en Hans Post beschreef ik de vondst en samen met de Rotterdamse radiologen dr John Hermans en Prof dr Gabriel Krestin en bioloog Kees Moeliker beschreef ik de bevindingen van MRI onderzoek bij dit unieke exemplaar.

6. In 1998 verrichten Johannes (Hans) N.J. Post en ik biometrisch onderzoek op 45 dode knobbelzwanen welke gevonden waren bij het Grevelingenmeer tijdens een strenge winter. Wij publiceerden samen met Willem Beekhuizen Hzn de biometrische gegevens van dit sample in Deinsea.

7. Samen met de voormalige dierenarts van dierentuin Artis, drs Peter S.J. Klaver, Amsterdam heb ik een aantal secties verricht op in de dierentuin overleden beren. Van beren is bekend dat zij kunnen lijden aan de wervelziekten spondyloarthropathy en DISH. Wij beschreven de bij de secties gevonden afwijkingen aan het skelet, samen met Gilbert de Vries, in de wetenschappelijke literatuur. Daarnaast beschreven Peter en ik een opmerkelijk geval van DISH bij een in Artis overleden orang-utan (Pongo pygmaeus).Wij presenteerden onze bevindingen in 1996 op het congres van de European Association of Zoo- and Wildlife veterinarians in Rostock.

8. In 2011 overleed vriend en leermeester in de zoölogische taxonomie en cetologie dr Peter J.H. van Bree (1927-2011), tijdens zijn werkzame leven conservator van de zoogdiercollectie van de Universiteit van Amsterdam. Het was een eer om zijn In Memoriam te schrijven.

dr Peter J.H. van Bree (1927-2011)
De Amsterdamse Zooloog-cetoloog dr Peter J.H. van Bree (1927-2011)

9. In maart 2017 overleed vriend en leermeester in de zoölogie en cetologie, dr Chris Smeenk (1942-2017). Tijdens zijn werkzame leven conservator zoogdieren bij Naturalis, Leiden. De herinneringen aan onze vruchtbare samenwerking heb ik in een ‘In Memoriam’ beschreven voor het tijdschrift Straatgras. Deze verscheen in juni 2017 in druk.

Schermafbeelding 2017-05-07 om 10.47.54
dr Chris Smeenk (1942-2017)

Hieronder een selectie van deze wetenschappelijke en populaire publicaties over zoölogie met uitzondering van publicaties over walvisachtigen (zie hiervoor aparte pagina op deze website)

 

SKELET- EN GEBITSZIEKTEN BIJ MAMMALIA

[Dental and Bone diseases of Mammals]

Screen Shot 2015-06-25 at 20.43.12

PDF

Screen Shot 2014-10-09 at 07.37.13

Screen Shot 2014-10-07 at 16.59.26

PDF

Schermafbeelding 2015-09-01 om 11.13.18

PDF
Screen Shot 2014-10-07 at 17.03.20

PDF

Schermafbeelding 2015-09-03 om 12.15.54

PDF

Screen Shot 2014-10-09 at 18.00.18

HTM

Schermafbeelding 2015-09-03 om 12.49.02

PDF

 

 

CONJOINED TWINS BIJ WILDE EN GEDOMESTICEERDE ZOOGDIEREN

[Conjoined twins in wild and domesticated mammals]

Screen Shot 2014-10-07 at 17.19.14

PDF

Schermafbeelding 2015-09-01 om 09.41.10

PDF

Schermafbeelding 2015-10-28 om 18.51.36

PDF

Screen Shot 2015-02-10 at 12.26.51PDF

Screen Shot 2017-06-26 at 17.55.23

Kompanje_Campuysen_Leopold_DEINSEA_17_1-5_2017_06_07

 

VLEERMUIZEN (CHIROPTERA) [Bats]

Screen Shot 2014-10-07 at 17.01.17

PDF

Schermafbeelding 2015-09-01 om 12.55.54

PDF

 

AVES [Birds]

Screen Shot 2014-10-09 at 17.54.59

PDF
Screen Shot 2014-10-07 at 16.58.23

PDF

Schermafbeelding 2015-09-01 om 13.09.29

PDF

Schermafbeelding 2015-09-03 om 11.28.23

PDF (pagina 20-23)

Screen Shot 2014-10-09 at 18.12.57

PDF

Schermafbeelding 2015-09-01 om 10.50.56

PDF

Schermafbeelding 2015-09-01 om 11.28.48

PDF

Schermafbeelding 2019-01-03 om 10.12.54

Straatgras_december_2018_VIJFTIEN_DODE_SPREEUWEN

 

ZOOGDIEREN IN DE STAD

[City Mammals]

Schermafbeelding 2015-09-01 om 10.56.18

PDF

Schermafbeelding 2015-09-01 om 11.02.35PDF

Screen Shot 2015-02-12 at 10.49.38

PDF

Schermafbeelding 2015-09-01 om 10.58.00

PDF

 

 

DIVERSEN

Screen Shot 2014-10-07 at 17.05.55

PDF

Schermafbeelding 2015-09-01 om 12.51.05

PDF

Schermafbeelding 2015-09-01 om 11.23.33

PDF

Schermafbeelding 2015-09-01 om 11.10.10PDF

Schermafbeelding 2015-09-19 om 23.31.57

PDF

Screen Shot 2015-08-04 at 09.25.24

PDF

Schermafbeelding 2015-09-30 om 19.40.23

PDF

Schermafbeelding 2015-09-02 om 18.20.20

PDF

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s