De vax-doden

I

Ieder mens en dier gaat een keer overlijden. De prognose van het leven is de dood. In de hele wereld overlijden ongeveer 55,5 miljoen mensen per jaar, zo’n 150.000 per dag. Per jaar overlijden in Nederland ongeveer 150.000 mensen, dus, stel dat het evenredig over 365 dagen verdeeld zou zijn, ruim 400 mensen per dag. 

Iedereen gaat dood doordat zijn of haar hart stopt met pompen, ongeacht de onderliggende reden of aandoening voor de circulatiestilstand. Een enkeling wordt op een intensive care doodverklaard omdat de hersenen onherstelbaar en totaal zijn afgestorven terwijl het hart (als gevolg van mechanische beademing en ondersteunende medicatie) nog klopt (hersendood).

Een pathologiedocent zei mij ooit tegen mij dat de meeste mensen doodgaan aan een van de drie ‘C’s-: Cor (hart); Cancer (kanker) en Cadere (vallen). De meeste mensen gaan uiteindelijk aan een van deze drie dood. 

Ischemische hartziekte door atherosclerose en hartfalen staan, met zo’n tien miljoen overlijdens per jaar, op nummer 1 in de lijst van doodsoorzaken in de wereld. Een ander gevolg van zieke bloedvaten is een beroerte, verantwoordelijk voor zo’n zes miljoen overlijdens per jaar in de wereld. 

Op nummer twee (en in sommige landen op een gedeelde eerste plaats) staat, met ook ongeveer 10 miljoen overlijdens per jaar wereldwijd, kanker. Longkanker, darmkanker, leverkanker en maagkanker staan hierbij hoog in de top tien. 

Circa 700.000 mensen overlijden jaarlijks wereldwijd als gevolg van een val. Door de vergrijzing neemt dit aantal rap toe. 

Chronische obstructieve longziekten en dementie scoren in de westerse landen ook hoog als toegang in het voorportaal van de dood. In Afrika en Azië overlijden nog steeds veel mensen aan infectieziekten zoals aids. Maar ook in westerse landen is een longontsteking op oude leeftijd nog steeds een veelvoorkomende ‘friend of the aged’. 

Atherosclerose (‘aderverkalking’) is een ontstekingsziekte van de binnenkant van de bloedvaten en ligt ten grondslag aan de ischemische hartziekte (angina pectoris en hartinfarct) en de meeste beroertes. Je krijgt niet zomaar atherosclerose. Daar moet je doorgaans wel wat voor doen. Het is in vrijwel alle gevallen het gevolg van een ongezonde en chronisch ziekmakende leefstijl: 1. Ongezonde voeding: veel bewerkt voedsel, veel vlees en zuivel, weinig verse groente en fruit, te veel zout, te veel geraffineerde suiker; 2. Roken van sigaretten; 3. Te weinig lichaamsbeweging. Voor velen is dat het gevolg van het leven in de landen en samenlevingen met veel ‘welvaart’ en zoete, zoute en vette verleidingen. Ongezonde voeding en weinig bewegen geeft aanleiding tot overgewicht en obesitas, diabetes type 2 en hypertensie, verstoorde vethuishouding en een ziek/ziekmakend microbioom hetgeen wel samengevat wordt als ‘metabool syndroom’, dat weer bijdragen aan de ziekte van de bloedvaten. Ook aan sommige soorten van algemeen voorkomende soorten kanker ligt een ongezonde leefstijl ten grondslag. Andere soorten kanker zijn het gevolg van genetische mutatie. Verder zijn er ernstige neurologische ziekten die langzaam naar de dood leiden zoals ALS, dementie en ziekte van Parkinson. Een ongeval is voor veel jonge mannen het einde van het leven. Een minderheid van de mensen sterft zonder onderliggende ziekte(n) aan ouderdom.  

Het overlijden aan veel van de genoemde ziekten is voor sommigen acuut (acute hartdood, een massale beroerte, een ernstig ongeval) maar in veel gevallen is het een gevolg van een chronisch verlopen ziekte. Als sluitstuk van het leven is er dan een acute infectieziekte (Influenza, COVID-19, bacteriële longontsteking), een sepsis, het eindstadium hartfalen of ernstige metabole ontregeling.

Als iemand met eindstadium chronisch hartfalen doodgaat aan een longontsteking, wat is dan de doodsoorzaak? Het hartfalen of de longontsteking? Hier is vorig jaar veel discussie over geweest. Zijn oude mensen en mensen met ernstige onderliggende ziekten te zien als COVID-dode of is de infectie met het virus slechts het laatste zetje naar de onvermijdelijke dood geweest? In welk lijstje moeten ze meetellen? De getallen van ‘Covid-doden’ zijn hierdoor onbetrouwbaar, gekleurd en niet absoluut. 

Of iemand doodgaat aan het een of het ander gaat over oorzakelijkheid. Het verband tussen een ziekte of een gebeurtenis en het overlijden. Voor de argumentatie even een voorbeeld: Stel, je zet honderd mensen op een rij en je schiet ze allemaal een kogel door hun hart. Alle honderd mensen overlijden direct. Het causale verband tussen de kogel door het hart en overlijden is glashelder. Geen discussie. Ook al hebben dertig van de honderd mensen onderliggende ziekten, dat doet er niet toe voor de bepaling van de doodsoorzaak. 

Maar in veel gevallen is het helemaal niet helder wat het oorzakelijk verband tussen het een en het ander is. 

Het populatieonderzoek naar de incidentie van 25 ziekteverschijnselen waar ik in mijn vorige blog (‘De afwachters’) over heb geschreven is een fraai uitgevoerd onderzoek naar causaliteit tussen de vaccinatie met het Pfizer-vaccin en de ziekteverschijnselen. Hoe vaak komen bepaalde ziekteverschijnselen voor bij mensen die zich hebben laten vaccineren en mensen die zich niet hebben laten vaccineren waarbij beide groepen vergelijkbaar zijn qua leeftijd, onderliggende ziekten, socio-economische achtergrond etc. Een waarlijk keurig uitgevoerd onderzoek in real-life. Dit is wat het is. Bepaalde ziekteverschijnselen bleken evenveel, vaker of minder vaak voor te komen bij een van de twee groepen. Bij gevaccineerden kwam, zij het in kleine aantallen, meer lymfklierzwelling, gordelroos, ontstoken hartspier en appendicitis voor dan in de vergelijkbare groep ongevaccineerden. Bij hen kwamen weer andere verschijnselen vaker voor. 

De (ziekte)verschijnselen die mensen ervaren na hun coronavaccinatie kunnen zij in Nederland melden bij het LAREB. Ik ging vanmorgen naar de website en zag dat voor het Pfizer vaccin 53.431 meldingen van vermeende bijwerkingen (= 0,3% van alle vaccinatie met Pfizer) zijn gedaan en 249 meldingen van vermeend overlijden na vaccinatie (= 0,0015% van alle vaccinaties met Pfizer). 

De meest gemelde ervaring na vaccinatie was hoofdpijn met 23.577 meldingen (44,1% van alle meldingen voor het Pfizer vaccin). Dat is begrijpelijk en te verwachten. Maar dat gaat helaas niet op voor veel van de gedane meldingen. Het is een bijzondere vergaarbak voor van alles. Zo worden als vaccinatiebijwerking onder andere gemeld: dyslexie, kwijlen, taalstoornis, zwangerschap, head banging, automutilatie, stress, winderigheid, aambeien, tandextractie, ziekte van Lyme, ziekte van Cushing, ziekte van Basedow, anorectaal ongemak, tandverlies en etalagebenen. Dit is slechts een selectie van een ellenlange lijst van ervaringen die in veel gevallen vrijwel zeker  niet gerelateerd zijn aan de vaccinatie. Je kan écht niet zwanger worden, aambeien ontwikkelen of de ziekte van Lyme krijgen als direct gevolg van een vaccinatie met het Pfizer vaccin.

In vergelijking met het populatieonderzoek uit Israël: in 2019 gevallen is in Nederland lymfklierzwelling gemeld (0,012% van alle vaccinaties met Pfizer); 463 gevallen van gordelroos (0,002% van alle vaccinaties met Pfizer), 19 gevallen van myocarditis (0,0001% van alle vaccinaties met Pfizer) en 1 geval van een appendicitis (0,000006% van alle vaccinaties met Pfizer). 

In totaal zijn 509 gevallen van vermeend overlijden door vaccinatie in Nederland (voor alle vaccins waarvan 249 voor het Pfizer vaccin). De meeste mensen die zijn overleden na de vaccinatie waren ouder dan 80 jaar (259 = 50,8%), 204 mensen tussen 61 en 80 jaar, 36 mensen tussen 41-60 jaar en 8 tussen 20 en 40 jaar. 

Maar, let wel, de LAREB en VAERS getallen zijn toevallig omdat iemand de moeite heeft genomen ze te melden. De incidentie zal voor sommige bijwerkingen zeker hoger zijn en je kunt geen enkele wetenschappelijk valide conclusie trekken op de LAREB en VAERS gegevens. Daarom niet doen.

Als je miljoenen mensen in een korte tijdspanne vaccineert zullen er in diezelfde tijdspanne mensen komen te overlijden. Dat is een natuurlijk gegeven. Niets bijzonders. Sommige mensen overlijden voorafgaande aan de vaccinatie en sommigen kort daarna, weer anderen lang daarna. Dat betekent echter niet dat er bij overlijden kort na vaccinatie sprake is van een causaal verband. Het causale verband tussen de vaccinatie en overlijden zal per individueel geval moeten worden bekeken. Het kan namelijk heel goed zo zijn dat deze persoon zonder de vaccinatie ook op hetzelfde moment zou zijn overleden aan een eindstadium van een onderliggende ziekte of aan een acute dodelijke aandoening. Als een jonge vrouw voorafgaande aan 2021 plots en een subarachnoïdale bloeding (hersenvliesbloeding) kreeg was dat het gevolg van een gebarsten aneurysma door hoge bloeddruk en te veel sigaretten roken. Als een jonge vrouw in 2021 een subarachnoïdale bloeding kreeg, twee dagen na haar vaccinatie, dan dachten sommigen ineens aan een causaal verband met de vaccinatie. Vaccinatie is bij dergelijke incidenten echter in veel gevallen echter een toevallige factor, en meestal niet gerelateerd. Een verband kan er mogelijk wel zijn, maar dat moeten we dan serieus onderzoeken en bewijzen. Het is echter wel opmerkelijk dat het er na miljoenen vaccinaties in alle leeftijdklassen er zo weinig sterfte is. Dat betekent doorgaans dat er een andere reden voor het acute overlijden is dan de handeling op zich (in dit geval vaccinatie).  

Er is enorme onderrapportage van bijwerkingen en overlijdens’ hebben sommigen mij geschreven. Die worden, volgens hen, (al dan niet bewust) verzwegen of worden niet herkend. Twee mensen schreven mij dat er nu al 2000 vaccinatiedoden te betreuren waren in Nederland en dat dat slechts 10% van het geheel was. Een topje van de ijsberg. Er zou sprake zijn van een enorme onderrapportage van de inmiddels ontstane vaccinatieschade. Als 2000 vaccinatiedoden 10% is, betekent dit dat er inmiddels 20.000 vaccinatiedoden in Nederland zouden zijn. Ik vraag mij af waar de andere 90% geregistreerd is, want hoe weet je anders dat 2000 doden slechts 10% is. Daarnaast zijn deze 20.000 overlijdens niet als zodanig bekend bij het CBS of LAREB of waar dan ook. En hoe is het causale verband vastgesteld? Ik heb de mensen die mij dit schreven gevraagd naar onderbouwing van hun stellingname, maar helaas bleef het daarna stil. Ik hoor alsnog graag waarop deze data gebaseerd zijn. Anders is het slechts stemmingmakerij. 

Als wetenschapper, filosoof en ethicus richt ik mij op wat er betrouwbaar en beschikbaar is aan gegevens. Ik realiseer mij de bias en de belangenverstrengeling die er zeker is bij de rapportage van de data, maar ik realiseer mij ook dat er op getallen ongefundeerde aannames worden gemaakt. Ik kijk daar heel kritisch naar. Ik wil neutraal blijven en objectief maar kritisch naar de beschikbare data kijken. Meldingen bij LAREB en VAERS, maar ook de data op sommige corona-dashboards, zijn ongefilterd, onvolledig en onkritisch en zijn daardoor voor mij niet betrouwbaar om te gebruiken in de discussie over de mogelijke schadelijkheid van de vaccins op korte termijn. Een gedegen onderzoek als het populatieonderzoek uit Israël is dat echter wel. Vandaar dat ik daar een aparte blog over heb gemaakt.

Ik denk dat de bijwerkingen op korte termijn, en dan gebaseerd op het degelijke Israëlische populatieonderzoek, voor het Pfizer vaccin proportioneel en daardoor acceptabel zijn. Voor de andere vaccins durf ik dar geen uitspraak over te doen. Voor de gemelde sterfte na vaccinatie is het causale verband tussen overlijden en vaccinatie bij de meeste overlijdens helaas nog niet is vastgesteld. 

Is er nu een onderrapportage aan schade door vaccinatie? Ik weet het niet. Mensen die dat stellen, speculeren mijn inziens zonder harde betrouwbare data in handen te hebben. Dat is dan stemmingmakerij en daar kan ik echt heel weinig mee. 

Wat de langetermijngevolgen van deze vaccinatiecampagne is weet niemand. Populatieonderzoek dat op dezelfde manier is uitgevoerd als het voorliggende Israëlische onderzoek, zal dat in de toekomst mogelijk kunnen gaan uitwijzen. Dat blijft nog spannend. Causaal verband tussen vaccinatie en een ziekteverschijnsel, een ziekte of overlijden zal als de tijd verstrijkt echter steeds moeilijker te bewijzen zijn. En dat is het nu ook. 

Voor alle duidelijkheid: ik heb geen belangenverstrengeling te melden

(dit is overigens heel gewoon om te vermelden in de medische wereld als je een merknaam noemt)

39 gedachtes over “De vax-doden

 1. Geachte heer kompanje,
  Ik volg uw schrijven met veel plezier en voor mij to the point en neutraal. Na uw laatste publicatie vraag ik mij toch af staat de vaccinatie en m.n. mensen onder de leeftijd van 60 in verhouding tot de ernst van de crisis/ “pandemie” waar wij ons in bewinden? Is COVID-19 niet vergelijkbaar met een serieuze griep in vergelijking met voorgaande jaren?

  Like

  • Ik deel jouw gevoel Ton!

   Ik volg ook de officiële cijfers en ik heb het idee dat, sinds de ouderen en de risicogroepen hun vaccin hebben gehad, het aantal doden en ziekenhuisopnames spectaculair zijn gedaald. De mensen die nu ongevaccineerd in het ziekenhuis liggen, zijn vaak toch mensen met onderliggende aandoeningen die hun vaccin geweigerd hebben/niet konden nemen.

   De druk op jongere mensen en ondertussen ook op de jeugd +12 jaar wordt enorm groot. Gecombineerd met het feit dat een gevaccineerde nog altijd een besmetting kan doorgeven (wel in mindere mate maar de persoon in kwestie wordt ook minder vaak gecontroleerd), het bericht dat natuurlijke immuniteit zeer lang kan doorlopen, … zie ik tot op heden daar het nut nog altijd niet van in.

   Ik ben als jonge persoon van 33 niet bang om corona op te lopen, om een paar dagen met koorts in bed te liggen. Ik maak datzelfde immers ook af en toe wel eens mee met de griep. De kans dat ik er ernstige schade aan overhoud, dat ik in het ziekenhuis beland of sterf is zelfs 0,000x%. De kans dat ik het doorgeef is zeer groot uiteraard, maar daarvoor beschermen de vaccins toch de mensen in de risicogroep? De kans dat ik griep of longontsteking doorgeef is trouwens ook heel groot, daar sterven ook jaarlijks mensen door (zelfs als alle risicogroepen zijn gevaccineerd) en toch word ik niet verplicht om daarvoor te vaccineren…

   Like

   • Weet je zeker dat je longontsteking doorgeeft? Longontsteking is voor zover ik weet vaak een bacteriële infectie (er worden daarom ook vaak antibiotica tegen gegeven), en ik zie niet hoe je die kunt doorgeven, maar ik kan het mis hebben hoor, ik ben geen medicus.

    Like

 2. Blijft nog altijd de vraag, waarom een op zijn minst twijfelachtig vaccin wel en betrouwbare medicatie ( omdat die al jaren lang gebruikt wordt en velen malen onderzocht is) niet? Waarom überhaupt vaccineren, als er andere mogelijkheden zijn, die ook nog velen malen goedkoper zijn?
  Het antwoord daarop is dat dat niet toegestaan is. Als er werkzame medicatie is, mag er geen vaccin geleverd worden en andersom!
  Vertrouwen in de overheid? Of in types als Ab Osterhaus? Ik ben mijn vertrouwen kwijt. Al het gesjoemel en gekonkel van ons demissionaire kabinet heeft mij het laatste restje vertrouwen ontnomen. Toeslagenaffaire?
  Alles is terug te herleiden naar verdienmodel en machtsmisbruik!

  Geliked door 2 people

 3. Bedankt voor de weeral duidelijke uiteenzetting.

  Ik ben er persoonlijk nooit van uitgegaan dat gevaccineerden bij bosjes zouden neervallen en sterven. Wat me (als jonge vrouw) meer zorgen baart is de lichtheid waarmee men spreekt over vaccinatie bij zwangere vrouwen. In het begin van dit jaar was de boodschap duidelijk: 3 maanden voor je eraan wou beginnen tot en met 3 maanden na de laatste borstvoeding geen vaccin. Want: er waren te weinig resultaten bekend.

  In april veranderde de boodschap ineens: “het is veilig, meer nog, het is aangeraden om alle zwangere vrouwen te vaccineren omdat dan meteen ook je kind beschermd is.” Zwangere vrouwen kwamen ineens zelfs op de prioriteitenlijst. Op dat moment was er volgens mij nog niet veel meer onderzoek gebeurd. Een zwangerschap voldragen duurt immers 9 maanden zoals iedereen weet, op 1,5 maand tijd kan je zo’n resultaten niet bekomen. Mijn vermoeden, hoewel ik niet in complotten wil denken, is dat de vaccinatiegraad bij zorgverleners (waarbij een grote groep jonge vrouwen met kinderwens zit) te laag was en men dus een oplossing naar voren schoof. Uiteraard zouden ze dit niet doen als uit de dierproeven al negatieve resultaten zouden komen, maar een advies van dit formaat formuleren enkel op basis van dierproeven gaat me ook een brug te ver.

  Tot op de dag van vandaag lees ik immers op de website van het CBG: “Er is nog onvoldoende informatie over de veiligheid van het vaccin bij zwangere vrouwen. De fabrikant is verplicht om hier aanvullende informatie over te verzamelen. Maar uit dierproeven zijn er geen aanwijzingen dat het vaccin invloed heeft op het ongeboren kind. Maak samen met uw arts een afweging of u het vaccin tijdens uw zwangerschap mag krijgen. Dit is vooral belangrijk als u zwanger bent en u een ziekte heeft waardoor u erg ziek kunt worden van het coronavirus.”

  Die laatste zin vind ik belangrijk. Want daarover wordt in de (Belgische) media geen woord gesproken. Er wordt vooral gezegd: “laat je vooral vaccineren als zwangere vrouw”. Dus ook als de kans klein is dat je zwaar ziek wordt door het coronavirus (de kans om zwaar ziek te worden door corona bij jonge mensen, zonder andere aandoeningen, is zeer klein zo is ondertussen aangetoond). Mensen lezen de teksten van het CBG niet, mensen doen doorgaans wat een TV-viroloog adviseert.

  Ondertussen zijn er waarschijnlijk al veel baby’s op de wereld gekomen waarvan de mama gevaccineerd is. Zeker indien de vaccinatie in de latere stadia van de zwangerschap is gebeurd. Op dit moment hoor ik daar nog geen verontrustende berichten over.
  Maar wat met de zwangerschappen in het eerste trimester? Je mag bijna geen enkele medicatie nemen in die periode omwille van de ontwikkeling van de embryo/foetus, maar je zou wel een vaccin mogen nemen waarvan de resultaten enkel via dierproeven zijn vastgesteld? Ik ben zeer benieuwd naar de uitkomst hiervan. Hopelijk is mijn onrust onterecht. De moeders die in het begin van de vaccinatiecampagne voorrang kregen en toen in hun eerste trimester zaten, moeten dit najaar bevallen (de eersten zullen nu reeds gepasseerd zijn). Gaan daar bijwerkingen naar boven komen? Kan je jezelf op zo’n moment als ouder vergeven als er iets scheelt met je kindje (al is het maar dat hij/zij een handje of een voetje mist)? Dat terwijl de kans op potentiële schade door corona dan waarschijnlijk kleiner was? Ik zou het niet kunnen.

  Nogmaals: ik hoop van harte dat ik ongelijk heb en dat ik me voor niets zorgen maak. We zullen zien. Intussen lees ik graag uw blogs verder en probeer ik me op de hoogte te houden via officiële bronnen.

  Groeten,
  E.F.

  Geliked door 2 people

  • ik heb maar 1 grote angst, waarbij ik denk aan de DES kinderen.
   Ook dat werd gezegd dat het veilig was.
   Zelfs nadat bekend was geworden welke schadelijke effecten er waren men nog jaren doorging met dit medicijn.

   Geliked door 1 persoon

 4. Hartelijk dank voor dit artikel. Dit is het perspectief dat node gemist is.

  Wat mij verbaasd is dat ik niets hoor van follow-up door de fabrikanten van de vaccins. Juist zij zouden bovenop de gevallen van vermeende ernstige bijwerkingen en sterften moeten zitten en dit zorgvuldig moeten onderzoeken.

  Like

  • Bij de Mexicaanse griep werden na een paar overledenen de vaccinatie al stop gezet dacht ik vernomen te hebben.
   De farmaceuten zijn geen lieve onschuldige jongetjes en hebben geen behoefte om te weten hoe erg de bijwerkingen echt zijn , ze hebben het immers voor elkaar gekregen dat ze niet aansprakelijk gesteld kunnen worden .

   Geliked door 2 people

 5. ” Voor alle duidelijkheid: ik heb geen belangenverstrengeling te melden ”
  Als reactie op reacties bij een eerdere blog, lijkt het me geen overbodige vermelding.
  Voor sommigen ben je blijkbaar al verdacht als je op een voorzichtige manier nuance en waarheid zoekt.

  Like

 6. Dag Erwin,

  Je noemt een paar keer “vermeend overlijden na vaccinatie”. Ik denk dat je bedoelt: “vermeend overlijden dóór vaccinatie”. Mensen kunnen immers niet “vermeend overlijden na vaccinatie”. Dit is precies de fout die voortdurend wordt gemaakt en die jezelf aanstipt. Overlijden is nogal onbetwistbaar en gevaccineerd zijn of niet ook. Dus bij iedereen die overlijdt kun je vaststellen of en wanneer iemand gevaccineerd is. Daar is niets vermeends aan.

  Punt is dat ELK overlijden na vaccinatie gemeld zou moeten worden, wil je tijdig een idee krijgen van wat er gebeurt. Dat is dan ook een harde eis voor de voorwaardelijke toelating van deze minder stringent geteste vaccins. Dat deze eis niet wordt nagevolgd is goed na te rekenen. Daarnaast heb ik van diverse mensen gehoord dat ze overlijdens niet gemeld hebben ‘omdat ze niet zeker wisten of het wel door de vaccinatie kwam’. Je hoort ook wel eens artsen klagen dat hun melding wordt geweigerd omdat het geen bijwerking kan zijn – het zou toch wel te gek zijn als dat werkelijk gebeurt. Zo vergaar je natuurlijk nooit de benodigde gegevens.

  Het is naar mijn smaak dus wat makkelijk om te zeggen “Je kan écht niet zwanger worden, aambeien ontwikkelen of de ziekte van Lyme krijgen als direct gevolg van een vaccinatie met het Pfizer vaccin.”
  Pas als je alle overlijdens na vaccinatie (zeg bv binnen 28 dagen om mee te beginnen) hebt geïnventariseerd, kun je zien in hoeverre de doodsoorzaken of aandoeningen afwijken van de niet-gevaccineerden of van vorig jaar toen er nog niet werd gevaccineerd.

  Als in de gevaccineerde groep 2x zoveel aambeien voorkomen, is dat toch echt reden tot onderzoek. Zelfs als er twee keer zoveel zwangeren zouden blijken te zijn is er iets aan de hand. Misschien is er ook wel een significante stijging in het aantal hersenbloedingen, wie zal het zeggen? Het vooraf stellen dat iets ‘echt niet kan’ is niet de juiste houding bij het monitoren van een vaccin waarvan nog veel niet bekend is. (Het doet me denken aan de stelligheid van Andreas Voss vorig jaar: “Het gaat nu eenmaal via grote druppels, dat is de basis.”)

  Daarmee verband houdend is er in de openbaar beschikbare cijfers een al maanden durende oversterfte waarneembaar. In de groep tot 80 jaar zijn in de laatste 20 weken 2155 mensen meer dan verwacht gestorven. Dat is echt veel. Aan de Covidsterfte te zien kan dat het niet zijn.
  De gerealiseerde sterfte meandert hier niet om de verwachte sterfte heen, hij zit er structureel boven, soms zelfs buiten de zekerheidsmarges. Het wordt weliswaar elke week netjes vermeld maar dat het al maanden aan de gang is wekt kennelijk geen nieuwsgierigheid. Omdat er verder geen verklaring voor wordt gegeven is het niet verwonderlijk dat mensen dit aan de vaccinatie gaan koppelen. Dan ligt de vraag waarom aan die oversterfte geen aandacht aan wordt besteed voor de hand, met alle mogelijke verklaringen van dien.

  In mijn laatste twee blogs op https://virusvaria.nl besteedde ik aandacht aan precies deze twee onderwerpen. Het fragment van Voss kun je daar ook vinden; het is niet mijn bedoeling om je prachtige blog te vervuilen met linkjes naar wappie-zorgen.

  Geliked door 4 people

 7. Erwin,
  Als je echt vind dat het de verkeerde kant opgaat in ons land , als je echt vind dat overheid en media een eind moeten maken aan de polarisatie in Nederland , als je echt vind dat de Nederlanders hun grondwettelijke vrijheden weer terug moeten krijgen ?
  Loop dan komende zondag mee met die andere tienduizenden Nederlanders die allemaal gaan voor een mooi en vrij Nederland .
  Zie ik je zondag ?
  Tot dan !

  Geliked door 1 persoon

 8. @tinekevdb:
  Ik denk dat Erwin een poging doet om mensen aan beide fronten te laten luisteren naar elkaar. Dat gaat beter naarmate wij beter luisteren en onze oordelen – hoe terecht ze mogelijk ook zijn (volgens ons) – even achterwege proberen te laten. Daar heb ik zelf ook moeite mee.. Een reactie van mij op een andere blog wat wat grof geformuleerd en bleef ‘in moderatie’. Dat spoorde mij aan om een iets andere versie van mijn reactie, met niet wezenlijk andere inhoud maar wél een andere toon, te schrijven.
  Ik hoop dat zijn aanpak een beetje werkt.
  Wanneer hetgeen hier verschijnt, uiteindelijk een aaneenrijging van stelligheden en sterke uitdrukkingen wordt, zal het niet uitnodigend zijn. En zitten ‘wij’ weer gezellig gelijk te hebben met elkaar 😀

  Geliked door 2 people

 9. En weer komt u met een blog die prachtig begint en waar ik u helemaal gelijk in geef.
  Maar dan ineens komt toch weer die andere kant (het duiveltje uit het doosje).

  Waarschijnlijk ben ik dan een toch nog groter wappie dan ik dacht.
  Ieder mens draagt zijn levensles en ik vertrouw op de mijne.
  Het kan zijn dat ik ongelijk heb, maar dan is dat mijn leerschool.
  Maar geen enkele overheid of instantie kan mij dwingen een keuze te maken waar ik niet achter sta.
  Als men met dwang zijn gelijk wil krijgen, dan stinkt het zaakje.
  Als men met de media de mensen dagelijks moet brainwashen klopt er iets niet.
  Als andersdenkende artsen als wappie worden neer gezet en niet gehoord mogen worden heeft men iets te verbergen.
  Waarom wil men de mens nu ineens koste wat kost in leven houden met een vaccin, terwijl dagelijks honderden mensen sterven aan honger of oorlog.
  Waarom geen opschaling van de zorg terwijl Nederland steeds meer inwoners krijgt.
  Ik heb zoveel tegen vragen, waarop ik geen antwoord krijg.

  Als iemand met eindstadium chronisch hartfalen doodgaat aan een longontsteking, wat is dan de doodsoorzaak? Het hartfalen of de longontsteking?
  Ik denk dat het een combinatie is van beiden waarbij de ene de andere een extra zetje geeft.
  Het hart was al erg zwak en kreeg daar bovenop vanwege het verzwakte gestel een longontsteking.
  Dit is een enorme aanslag op het hart geweest waardoor het hart het niet meer aankan.

  Of zoals bij een chronisch hartfalen je morfine geeft in combinatie met Dormicum en de patiënt overlijdt.
  Komt het dan door hartfalen of door de medicatie.
  En ja het hart was toch al heel zwak en de patiënt was toch wel gegaan, maar waarschijnlijk wat later.
  De medicatie heeft het lijden wat verzacht en de onoverkoombare strijd verlicht.
  Maar dan nog is hartfalen de doodsoorzaak.

  En ja oudere hebben niet het lichaam van een 18-jarige meer, en iedereen gaat dood.
  En als men dan een slechte gezondheid heeft en er een virus erbovenop krijgt dan is de strijd vaak al gestreden.
  En als dat virus nu toevallig Corona heet, worden dat volgens de regering coronadoden.
  Ouderen zijn inderdaad de zwakste schakel en daar speelt men grif op in.

  Maar uw vergelijking met koffie is totaal uit het verband gerukt, eerder bespottelijk gemaakt met een onderliggende link naar mensen die een ander geluid laten horen.
  Voor mijn gevoel (let wel dit is persoonlijk) maakt u andere onderzoekers en artsen belachelijk met uw koffie voorbeeld.
  Ieder normaal denkend mens weet dat voor de meeste mensen koffie niet zo schadelijk is, en je altijd mensen hebt die dagelijks klagen met kleine denkbeeldige ziektes.
  .
  Waar ik wel van schrik is het onnozel gala aan bijwerkingen waarvan iedereen weet dat het niets met een vaccin te maken heeft.

  Het is spijtig om te horen/ lezen dat alleen onderzoeken gelden die door de regering zijn goed gekeurd.

  Mijn mening is nog steeds dat de pharma industrie een zeer grote rol speelt in het onderzoek
  Het feit blijft bestaan dat covid alleen niet dodelijk is.
  Dat men het heel erg opblaast en een vaccinatiedwang ten bate van de Pharma industrie is.
  Nu al worden de vaccins gemiddeld 3 euro duurder, zal nog wel meer worden.
  En dan te weten dat er een spotgoedkoop medicijn bestaat dat wel degelijk werkt, of wilt u dat ook bagatelliseren.
  Een groot onderzoek is daarnaar gedaan, maar ook deze artsen wordt het zwijgen opgelegd.
  Een medicijn dat wel degelijk mensen geneest maar niet mag onder een dwangsom van 150.000,00 euro boete.
  Is het niet bezopen dat artsen mensen niet mogen genezen.
  Dat een klein groepje het voor het zeggen heeft.

  U mag van mij doorgaan met uw blogs, ik lees ze graag, maar verschil van mening zal er altijd zijn.

  Geliked door 2 people

 10. Nee, nee, nee, koffie en frikadellen zijn niet te vergelijken met een geïnjecteerd vaccin. Eén onderzoek is geen onderzoek en zeker niet als dat financieel afhankelijk is(wc-eend wetenschap) . Er worden bij Lareb hooguit 10%,maar het ligt waarschijnlijk dichter bij 1% bijwerkingen meldingen gedaan. Er is in Nederland nog geen pathologisch onderzoek gedaan op gemelde vaccin gerelateerde overledenen(wat je niet ziet bestaat niet, maar als je er niet naar zoekt, vind je het ook niet) . In Duitsland wel maar nog te weinig om harde conclusies te trekken(er wordt nu gesproken van 1 op 3 meldingen vaccin gerelateerd, maar wordt ook gesteld dat er veel meer obductie zouden moeten worden gedaan).
  Lees alsjeblieft “Griep” van collega Dick Bijl en leer wat over onderzoek en de intenties van Big pharma. Besef ook dat de ongerichte massa vaccinatie die nu plaats vindt al heeft geleid tot vaccin ontwijkende mutaties. Gerichte vaccinatie van alleen zeer kwetsbaren had dat langere tijd uit kunnen stellen, waardoor binnen het gezonde en redelijk gezonde deel van de bevolking wel een natuurlijke robuuste herd immunity had kunnen ontstaan. Nee, beste Erwin dit blog kan ik niet waarderen en vind ik beneden het hoge peil waar je ons steeds op hebt getrakteerd.

  Geliked door 1 persoon

 11. Geachte heer kompanje

  Zoals u ook zal weten heeft de geschiedenis, dus ook de mens , meerdere zijden, kanten

  Titus Flavius Josephus was een meester in het beschrijven , maar ook verhullen daarvan

  Het gaat altijd om de intentie waarmee het gedaan wordt,

  Maar hoe dan ook snap ik u , ook al zijn we het niet altijd eens

  Met vriendelijke groet

  Yvon

  Like

 12. Compassie met, en ruimhartige vergoeding/compensatie van hen die aantoonbaar hebben geleden onder vaccinatie zou de norm moeten zijn. Waarom staan de vaccinbedrijven buiten schot, en waarom zwijgt de overheid als een graf voor de schaduwzijde van vaccinatie? “Samen tegen Corona” maar bij vaccinatieschade sta je er helemaal alleen voor! En je wordt genegeerd, gemarginaliseerd, geridiculiseerd of gediscrimineerd door de massa!

  Like

 13. Beste Erwin,
  Weer een mooie blog. Maar toch een kanttekening. Heb in mijn omgeving toch rare dingen gezien in de weke na vaccinatie. Maar niemand die een link legt. 1 kennis met longembolie en trombose been. 2 gevallen van netvliesloslating. Duizeligheid .
  Misschien niets met de inenting te maken, maar het wordt niet gemeld dus ook niet onderzocht. Misschien een idee voor het lareb om ook een grote groep ongevaccineerde mensen te volgen.
  Zo krijg je een beter beeld lijkt mij.

  Like

  • Een groot probleem met alle toezichthouders incl lareb, dat ze bevolkt worden door ( oud) politici welke binnen hun partij nog steeds actief zijn . Wil je bij het lareb de onderste steen boven hebben had je juist iemand aan moeten stellen die heel kritisch staat tov het beleid en de prik . De situatie in Nederland is zoals Omtzigt het omschreeft voor Malta , op papier mooie toezichthouders echter in de praktijk verlengstukken van de overheid . Dat is in Nederland niet anders en inmiddels zelfs tot in de rechtspraak merkbaar.
   Verwacht niet van het lareb objectieve berichtgeving en zeker niet dat ze echte ( geen schijnbare) moeite doen om alles boven water te halen.

   Geliked door 1 persoon

 14. Beste Erwin,

  Allereerst bedankt voor jou blogs, ik lees ze allemaal al ruim een jaar en waardeer het delen van je kennis en mening enorm en heb hier veel van geleerd.

  Ik ben geen wetenschapper maar heb afgelopen jaar menig onderzoek gelezen op zoek naar juiste context en waarheidsvinding. Ik ben van mening dat een deel van de wetenschap opzettelijk misbruikt wordt voor politieke redenen. Hierdoor ben ik me ik me gaan verdiepen in diversen aspecten van onze huidige samenleving en daardoor erg kritisch geworden op het het huidige beleid en systeem waarin wij leven.

  Ik heb het onderzoek sinds je vorige blog bestudeerd. Ik kan geen antwoorden vinden op de volgende vragen:

  Is het onderzoek “blind” uitgevoerd?(maw was de vaccinatie status vooraf bekend bij de onderzoekers). Hoe is de data aangeleverd bij de onderzoekers en kan dit überhaupt wel “dubbel blind”gebeuren?

  Klopt het dat alleen de bijwerkingen die gemeld zijn door artsen opgenomen zijn in dit onderzoek.(zoals je zelf aangeeft is eigenlijk nooit te zeggen of het überhaupt om een bijwerking gaat, ook een arts kan dit niet al heeft deze vaak wel meer informatie over de leefstijl van een patiënt. Maar dan nog is het denk ik evident dat een arts die een vaccin geadviseerd heeft minder snel geneigd is om iets als een bijwerking te noteren ipv de oorzaak te duiden aan een natuurlijke manier).

  Bvd voor uw of antwoorden van anderen.

  Like

 15. Beste heer Kompanje,

  Je kunt en mag ook de navolgende tekst van mij verwijderen hoor. Het maakt mij niet zoveel uit.

  Je bent in mijn ogen pas een echt, eerlijk en ethisch mens als je niet probeert om mensen die nog in hun ik-weet-het-nog-niet-fase zitten over te halen een vaccin te nemen wat nog in de proeffase (proeffase 3) zit (tot eind 2023 – maart 2024). Als je dat wel doet dan kan ik je niet anders zien als een verlengstuk van de overheid in dit geval een verlengstuk van Hugo de Jonge en hebben al je verhalen helemaal niets met ethiek te maken.

  En in dat geval kan ik weinig meer doen dan af te zien van het volgen van je blog. Het leven kan zoveel eenvoudiger zijn zonder al die grootspraak die jij tentoonspreid.

  Liefdevolle groet ….. Tineke

  Like

  • Beste Tineke, Nergens heb ik iets geschreven waaruit zou kunnen blijken dat ik mensen probeer over te halen om zich te laten vaccineren. Eerder het tegenovergestelde.
   Jammer dat je mijn welbedoelde en doorgaans zeer gewaardeerde blogs als ‘grootspraak’ ziet……

   Geliked door 1 persoon

   • Beste Erwin,

    Als ik alleen maar kijk naar je blog van het interview in de Volkskrant (De afwachters) van 28 augustus 2021 waarin je hebt geschreven “Bij de ontwikkeling van een nieuw medicijn is het sluitstuk om te zien hoe het medicijn (of vaccin) zich gedraagt in ‘real-life’, dus niet meer onder gecontroleerde omstandigheden maar als het toegepast wordt in de samenleving. Dit wordt wel fase-4 onderzoek genoemd. Dit kan betrouwbare informatie opleveren waar je rekening mee kan houden als je het medicijn of het vaccin in je lichaam toelaat.”

    Je hebt het over fase-4 terwijl alle vaccins nog in fase-3 zitten. Fase-4 is de eindronde na goedkeuring. In principe is iedereen die nu het vaccin neemt een proefkonijn. En deze goedkeuring volgt pas in december 2023 en voor een van de vaccins maart 2024. Het duurt dus nog even voordat fase-4 gestart mag worden. In de tabel van je artikel lijkt het alsof we al in fase-4 met het groene vlaggetje beland zijn (in de praktijk) terwijl het nog steeds fase 3 (doelgroep) is. Niks fase 4 met het groene vlaggetje.

    Helaas niet mogelijk de tabel mee te nemen (zie hiervoor https://kompanje.org/2021/08/28/de-afwachters/).

    En de afwachter (een vrouw die tweemaal borstkanker had gehad) die je sprak heeft aan de hand van deze (onbetrouwbare) korte-termijn-gegevens haar keuze gemaakt voor vaccinatie. Ik hoop voor haar dat haar keuze haar de pluk-de-dag-blijheid heeft opgeleverd die ze nastreefde. En je was nog best trots op de keuze die ze gemaakt heeft.

    Je schrijft hierover “Sommige afwachtende niet-gevaccineerden willen zich op basis van zo goed mogelijke resultaten van goed uitgevoerde studies beslissen om zich te laten vaccineren. De nu gepubliceerde gegevens zouden sommigen daarbij kunnen helpen.”

    Deze (onbetrouwbare) cijfers, dat noem ik overhalen om je te laten vaccineren.

    Ik heb zelf ook tweemaal kanker gehad en zou zeer zeker nooit voor een vaccin kiezen. De eerste keer dat ik kanker had was een fase van jaren om met angst en kommer en kwel van ziekenhuis en artsen te moeten leven. Ik wist toen nog niet dat er altijd een keuze is. De tweede keer dat ik kanker had heb ik het anders mogen doen. Toen heb ik geleerd wat een geweldige en zelfhelende machine mijn lichaam is als je er op een liefdevolle manier mee omgaat. Ik heb wel een operatie op mijn eigen voorwaarden gedaan om daarna het reguliere circuit te verlaten om mijn eigen ding verder te gaan doen.

    En ja, toen werd ik er constant op gewezen dat als ik niet zou doen wat de artsen mij vertelden dat ik moest doen, dan zou het mijn dood worden. De wereld van angst wilde weer regeren. Ik heb het niet toegelaten omdat ik sterk was en had geleerd dat de dood onvermijdelijk is zodra je geboren wordt en ik niet meer bang voor de dood hoefde te zijn.

    Dat was 2006 en sinds die tijd heb ik (de assistente van) de huisarts nog driemaal gezien om mijn oren uit te laten spuiten. Misschien dat ik toch nog niet genoeg naar mijn innerlijke stem luister(de).

    En nu is de mensheid wederom in een wereld van angst geduwd (WW-corona). Er wordt ons constant verteld dat we een vaccin nodig hebben om te overleven. Het wordt ons tot vervelens toe in de strot geduwd. Ik ben blij dat op ieder apparaat in mijn huis een uitknop zit. Dan hoef ik al dat gejammer en gezeur van media en regering niet (meer) aan te horen c.q. te zien.

    Zie ik je zondag rond 11.00 / 12.00 uur op de Dam meelopen voor een vrij en liefdevol Nederland?

    Liefdevolle groet …… Tineke

    Geliked door 1 persoon

   • Beste Tineke,

    De vaccins zijn goedgekeurd onder de emergency uitzondering, dus daarna kan een fase 4 onderzoek gebeuren in real life. Een bijzondere situatie, maar dit is echt als fase 4 onderzoek te zien. De gegevens die dit real-life onderzoek heeft opgeleverd zijn echt wel betrouwbaar.

    Het is bij een ernstige ziekte heel goed om eigen regie over je leven te houden. Ik heb daar in de 40 jaar dat ik in de gezondheidsheidzorg werk veel mooie en verrassende effecten van gezien, inclusief medisch bezien ‘onverklaarbare’ genezingen van kanker. Een gezonde geest en sterke wil kan helend werken waar medicatie dat nooit zal kunnen. Als je je volledig overgeeft aan de beslissingen van anderen geef je veel van je zelf weg, dat is nooit goed voor de genezing.

    Hartelijke groet, Erwin

    Geliked door 1 persoon

   • Beste Erwin,

    Ik ben heel dankbaar dat ik mijn proces op mijn manier heb mogen doen. Het is alleen jammer dat de betreffende artsen daar geen belangstelling voor hebben gehad. Het had hun ogen kunnen openen. Het lijkt erop dat zij hun kop in het zand hebben gestoken omdat ze misschien bang waren om hun baan te verliezen.

    Als elk mens zo om kan gaan met ziekzijn zoals ik dat heb mogen doen dan zou er nog maar weinig werk voor hen zijn en zou ook jij misschien niet meer nodig zijn omdat de maatschappij dan menselijker en liefdevoller en goede zorg geen punt van discussie zou zijn. Dan zou het gehele menselijke lichaam bij ziekte in ogenschouw worden genomen en niet alleen dat gedeelte wat ziek is.

    Verder heb ik nog wat interessants gevonden met betrekking tot jouw bewering dat het groene vlaggetje al gegeven is. En kwam ik nog een ander interessant artikel tegen waarin jij overigens positief naar voren kwam. Het is een artikel uit Gezond Verstand “Het gevaar van de arts als overheidsagent”. Dit artikel voeg ik ook in dit bericht bij.

    Verder wens ik je een liefdevol leven en ga ik niet meer reageren.

    Liefdevolle groet ……. Tineke

    Bron: https://www.nu.nl/nucheckt/6123842/nucheckt-goedgekeurde-coronavaccins-zitten-niet-tot-2023-in-de-testfase.html#coral_talk_wrapper

    “De fase 3-onderzoeken zijn niet gelijk stilgelegd, nadat was aangetoond dat de vaccins werken. Het onderzoek naar het vaccin van Pfizer blijft bijvoorbeeld twee jaar lopen, tot in 2023. Dit helpt onder meer met het vaststellen hoelang de coronavaccins bescherming bieden. Doordat nog niemand een van de coronavaccins lang geleden heeft gehad, weten we dat nu niet zeker.

    Wat houdt een voorwaardelijke vergunning in?

    Alle goedgekeurde coronavaccins hebben een voorwaardelijke vergunning gekregen. Een woordvoerder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat namens Nederland deelneemt aan de Europese beoordeling van vaccins en medicijnen, legt uit dat coronavaccins aan dezelfde eisen als ieder ander medicijn of vaccin moeten voldoen. “We hebben geen concessies gedaan aan de veiligheid.”

    Maar wat is dan een voorwaardelijke vergunning? Het belangrijkste verschil tussen een voorwaardelijke vergunning en een normale vergunning is volgens het CBG dat de vaccinontwikkelaar bij een voorwaardelijke vergunning verplicht is om de komende twee jaar informatie aan te blijven leveren. Dit is bijvoorbeeld informatie uit het lopende fase 3-onderzoek, maar ook informatie uit ander aanvullend onderzoek. Zo moet bijvoorbeeld worden onderzocht of de coronavaccins gebruikt kunnen worden bij mensen die tot nu toe niet in het onderzoek waren meegenomen, zoals zwangere vrouwen.”

    Like

 16. Als leek heb ik een vraag. Ik heb begrepen dat als iemand door vaccinatie koorts krijgt dat wordt gezien als een normale (en positieve) reactie op het vaccin. Je immuunsysteem werkt naar behoren. Als iemand door vaccinatie koorts krijgt die buitenpropotioneel is en daar vervolgens aan overlijdt, wat is dan de doodsoorzaak? Koorts, wat een natuurlijke doodsoorzaak is of een buitenpropotionele reactie op het vaccin?

  Like

 17. Prof. Dr. med. Peter Schirmacher (Chef-Pathologe der Uni Heidelberg) is een maand geleden naar buiten gekomen met de mededeling dat uit veertig obducties blijkt dat 30-40% van de mensen die zijn overleden binnen 28 dagen na vaccinatie is overleden als direct gevolg van die vaccinatie. “Die Zahl tödlicher Impffolgen wird aus seiner Sicht unterschätzt.”

  Natuurlijk krijgt hij tegengas. Het Paul-Ehrlich-Institut reageert o.a. met de volgende mededeling: “wenn ein Mensch nach einer Impfung stirbt, bestehe eine Meldepflicht nach Infektionsschutzgesetz. „Ich kenne keine Daten, die hier eine begründbare Aussage zulassen und gehe nicht von einer Dunkelziffer aus“, sagte auch der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens.” In principe geldt er overal, mede op grond van de voorwaardelijke toelating van de vaccins, een meldingsplicht voor alle complicaties en overlijden binnen 28 dagen na vaccinatie.
  Schirmacher houdt vol: „Die Kollegen liegen da ganz sicher falsch, weil sie diese spezifische Frage nicht kompetent beurteilen können“. Dat is ferme taal. Schirmacher laat zich niet op de vingers tikken door iemand die niet verder dan tot aan zijn enkels reikt als het om zijn expertise gaat.

  “Tot en met zondag 29 augustus zijn in Nederland naar schatting ruim 22,9 miljoen vaccinaties toegediend.”(RIVM) Vaccinatie is gestart op 6 januari 2021. Gemiddeld zijn er 22.900.000/235= 97.447 vaccinnaties per dag gezet. Wanneer er per dag in Nederland 400 mensen overlijden: hoeveel zouden er dan overlijden binnen die periode van 4 weken na vaccinatie? Ik zou het niet weten. Maar het zijn er in ieder geval héél veel meer dan die paar honderd die Lareb heeft genoteerd. Er is sprake van een substantiële onderrapportage die in strijd is met de voorwaarden waaronder de toelating van de vaccins is vertrekt.
  Wil je daadwerkelijk weten of, in welke mate en in welke situaties sprake kan zijn van bijwerkingen en dood als gevolg van vaccinatie met een experimenteel middel/gentherapie, dan moet je die meldingsplicht serieus nemen en moeten faciliteren. Daar komt helemaal niets van terecht. Dan kun je wel lopen mieren dat nog niets van dit alles enig causaal verband aantoont, maar je zou stelling moeten nemen tegen een medisch gilde dat het verdomd om die meldingsplicht serieus te nemen en een overheid die het verdomd hierop toe te zien. ‘Ik ken geen data die iets van een probleem zouden signaleren’, zegt de Duitse bestuurder. ‘Dank je de koekoek’ zeggen ze dan in Schwabenland, ‘geen wonder wanneer je die niet consequent verzameld’.

  Geliked door 2 people

 18. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70895ned/table?fromstatweb

  De auteur “vergeet” naar de sterftecijfers van het CBS te kijken. Er is wel degelijk oversterfte in 2021. Er gaan momenteel ca 200-300 mensen meer dood per week dan gemiddeld (vergeleken met dezelfde week van de jaren 2015-2019). Er zijn nauwelijks corona doden op dit moment, dus ra ra ra waar zouden die mensen toch aan sterven. Als het in dit tempo doorgaat hebben we het over 10.000-15.000 corona vaccin doden per jaar. En dan moet de herfst nog beginnen.

  Dr. Erwin JO Companje, wat zeg jij.
  Toch frappant dat je “vergeten” bent het CBS te raadplegen.

  Like

  • Hoi, waar leid jou nou precies aan af dat die 200-300 oversterfte komt door de vaccinaties? Ik bedoel, ik sluit het niet uit hoor, en ik vind het ook een interessante gedachte en observatie, maar op mij komt het wat kort door de bocht over om dat dan maar zomaar te wijten aan de coronavaccinaties.

   Zou het bv niet ook een mogelijkheid zijn dat die oversterfte komt door het feit dat kanker minder gediagnosticeerd is (maar mensen natuurlijk wel ziek werden), en het voor een groter aantal mensen dan in voorgaande jaren te laat was om ook nog actie te ondernemen, en dat die mensen nu dus sterven? En zo zijn er misschien nog wel andere onbewezen mogelijkheden.

   Like

   • Klopt wat je zegt Renske. Het hoeft niets te maken te hebben met vaccins, maar het uitsluiten moet je ook niet doen. Wellicht een combinatie van alles? .Anton Theunissen heeft er een paar zeer goede blogs over geschreven en hij trekt geen conclusies. Hij neemt de oversterfte waar. Die is er en niet alleen in Nederland.

    Hij heeft er 4 blogs over geschreven. Helder en transparant. Erwin ik raad je aan deze ook te bekijken.

    ik geef de link van 1 van de artikelen. Maar ze zijn alle 4 de moeite waard. Start 25 aug.2021, dan 5,6,7 sep

    https://virusvaria.nl/over-de-doden-niets-dan-goeds/

    Like

 19. Dag Erwin, mooi en helder verhaal, dat in feite hetzelfde vertelt als de disclaimers op de Lareb en VAERS web sites (en dat ook staat op openvaers.com, dat de vaers data toegankelijker maakt). Wat ik mij al lang heb afgevraagd: waarom wordt hier dan geen onderzoek naar gedaan? Waarom wordt er geen wetenschappelijke studie gedaan die genoeg gemelde gevallen analyseert om in elk geval een indicatie te geven van de hoe (on-)betrouwbaar de gemelde cijfers zijn?

  Het blijkt dat zo’n onderzoek is gedaan en onlangs is gepubliceert: “Analysis of COVID-19 vaccine death reports from the Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS)” Link: https://www.researchgate.net/publication/352837543_Analysis_of_COVID-19_vaccine_death_reports_from_the_Vaccine_Adverse_Events_Reporting_System_VAERS_Database_Interim_Results_and_Analysis

  Dit is een onderzoek naar sterfte. Volgens dit onderzoek werden 67% van de meldingen op VAERS gedaan door medische professionals, en kon maar in 14% van de gevallen vaccinatie als doodsoorzaak worden uitgesloten. Dit betekent natuurlijk niet dat je gelijk kunt concluderen dat vaccinaties de doodsoorzaak waren in 86% van de gevallen, maar het geeft aan dat de cijfers op VAERS een stuk betrouwbaarder zijn dan de ‘disclaimer’ suggereert.

  Op de OpenVaers web site staan tot 23 augustus de volgende cijfers betreffende de covid vaccines: 13911 doden, 56912 ziekenhuisopnames, 76159 urgente behandelingen. Om dat gewoon weg te wuiven met een disclaimer kwam altijd al erg slordig op me over, maar in het licht van het Research Gate rapport zou er met enorme urgentie uitgebreid aanvullend onderzoek moeten worden verricht. In plaats daarvan: volledige stilte.

  Je kunt tot dezelfde conclusie komen als je naar de cijfers van de Britse regering kijkt:
  https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting
  De uitleg leest heel redelijk en geruststellend, net als de disclaimer. Maar als je dan kijkt naar de Vaccine Analysis Prints onderaan, kom je toch uit op 1622 doden. In de uitleg wordt ook vermeld dat de cijfers door wetenschappers actief zijn geanalyseerd. Als dit aantal doden niet reëel is, waarom staan deze gevallen dan toch in die Vaccine Analysis Prints? Het suggereert dat de wetenschappers in deze 1622 gevallen een link met vaccinatie niet konden uitsluiten. Dan denk je: dat is belangrijk nieuws en vraagt om meer onderzoek. Dus opnieuw, waarom de stilte?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s