De ‘COVID-19-patiënten’

Grofweg zijn er gezonde mensen en patiënten. Een gezond iemand heeft geen ziekte of gebrek onder de leden en zoekt geen medische hulp voor een ziekte. Een patiënt is een persoon aan wie medische, verpleegkundige en paramedische (bijv. fysiotherapeut) zorg wordt verleend. In het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (M.Philippa e.a., 2003-2009) wordt patiënt gedefinieerd als ‘Iemand die medische hulp nodig heeft’. Een ruim begrip want er zijn mensen die medische hulp krijgen en niet ziek zijn en patiënt zijn (bijvoorbeeld verloskundige hulp). Maar in geval van echte ziekten is er wel sprake van patiënt-zijn.

In vrijwel alle gevallen is een patiënt dus ziek en/of hulpbehoevend. Een hulpverlener staat hem of haar, bevoegd en bekwaam, bij en zorgt ervoor dat de klachten of het lijden van de patiënt verminderd worden of overgaan. In de hoop dat de patiënt weer gezond kan worden verklaard.  Soms gaat de ziekte niet over en ontstaat een chronische ziekte.

In het algemeen spreken we dus over een patiënt als deze een acute of chronische ziekte onder de leden heeft: ‘We hebben gisteren een patiënt met een sepsis opgenomen op de intensive care’ (= een acute patiënt) of bijvoorbeeld een ‘hartpatiënt’; een ‘longpatiënt’ of een ‘reumapatiënt (dat zijn allemaal chronische patiënten).

Iemand die zich tijdelijk niet lekker voelt maar daar geen professionele medische, verpleegkundige of paramedische zorg voor behoeft noemt zichzelf niet zo snel een patiënt en wordt ook niet als zodanig gezien. Als ik week verkouden ben ga ik mijzelf geen ‘verkoudheid-patiënt’ noemen of als ik mijn enkel verstuikt heb zeg ik niet dat ik een ‘verstuikte-enkel-patiënt’ ben.  Als ik een keertje hoofdpijn heb noem ik mijzelf geen ‘hoofdpijnpatiënt’ maar als ik daar dagelijks onder lijd en daar medische hulp voor zoek mag dat weer wel. Men zou mij, volkomen terecht, raar aankijken als ik mijzelf patiënt zou noemen met een tijdelijke loopneus of verstuikte enkel. Het correct toepassen van de term ‘patiënt’ vergt dus iets meer dan een tijdelijk onbeduidend ongemak, in ieder geval is er altijd bemoeienis en behandeling door een professionele hulpverlener. 

Patiënt is afgeleid van ‘Pati’ (Latijn) dat mogelijk een afleiding is van ‘Patos’, dat gewond of beschadigd betekent. Patient (‘to be patient’) wordt in het Engels gebruikt voor geduld, dulden of volharden. Kenmerken die een patiënt moet hebben ten aanzien van de medische zorg, zeker in geval van wachtlijsten of als de reguliere zorg afgeschaald wordt zoals nu in tijden van corona.

Dan het verschil tussen een besmetting en een infectie. We worden continue blootgesteld aan een veelvoud van micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, prionen, parasieten en schimmels. En dat is maar goed ook. Ons microbioom (alle micro-organismen van mond tot aars, op onze huid, in onze luchtwegen, bij vrouwen in de vagina) bestaat uit zo’n anderhalve tot 2 kilo aan micro-organismen. Zonder ons microbioom zouden wij niet kunnen overleven. De meeste micro-organismen in ons lichaam zijn ons goedgezind. Maar er zijn ook micro-organismen die ons kunnen schaden. Dat wij deze bij ons hebben is iets dat wij in sommige gevallen zelf in de hand hebben, en in andere gevallen overkomen zij ons. Door een gezonde voeding zal het microbioom in onze darm niet ziekmakend zijn, bij veelvuldig slechte voeding en veelvuldig vlees eten kunnen er allerlei chronische ziekten ontstaan.

De infectieziekteverwekkende micro-organismen worden, als we gezond zijn, netjes door ons immuunsysteem opgeruimd. Als deze micro-organismen door ons immuunsysteem zijn herkend en opgeruimd zijn en nog niet de kans hebben gehad zich in ons lichaam te vermeerderen spreken we van een besmetting. Als zij zich wel hebben kunnen vermenigvuldigen is er sprake van een infectie. Niet iedere besmetting zal dus tot een infectie leiden. Veel ziekteverwekkers worden dus afgevangen door een intact en goed functionerend immuunsysteem zonder dat er een infectie ontstaat. Als ziekmakende micro-organismen zich kunnen vermeerderen en ons werkelijk ziek maken (een infectie) ontstaat een infectieziekte. Om dan in termen van wel/niet patiënt te spreken: een met een micro-organisme besmet iemand is geen patiënt, een geïnfecteerd en ziek geworden persoon wel. Maar soms is een infectie zo onbeduidend dat de persoon er niet of nauwelijks ziek van wordt en er weinig van merkt. Zo’n infectie verloopt dan ongemerkt of subklinisch. Een dergelijke persoon zal zich niet tot een hulpverlener wenden voor behandeling, want dat is helemaal niet nodig. Het gaat immers vanzelf weer over. Bijvoorbeeld bij verkoudheid. Ik zou een verkouden persoon daarom, per definitie,  geen patiënt willen noemen. 

Kijken we nu naar besmetting met SARS-CoV-2 en de mogelijk daaruit voortkomende infectieziekte COVID-19 dan ben ik in verwarring. Ik zal uitleggen waarom.

In de meeste gevallen verloopt COVID-19 zeer mild met klachten als neusverkoudheid, niezen, loopneus, lichte hoest, koorts en wat keelpijn. Dit is in meer dan 80% van de besmette en geïnfecteerde personen het geval. In sommige gevallen van infectie merkt de persoon er zelfs helemaal niets van. Ik zou deze personen geen patiënt willen noemen omdat zij geen medische, verpleegkundige of paramedische zorg nodig hebben en gewoon hun leven doorleven of thuis een beetje uitzieken. In een klein percentage (circa 5%) kan de infectie leiden tot een meer ernstig ziektebeeld en is opname in een ziekenhuis noodzakelijk en in een nog kleiner percentage (circa 2%) is de patiënt zo ziek dat hij of zij op een intensive care moeten worden opgenomen. Dat zijn in mijn ogen de echte COVID-19-patiënten.

In de meeste gevallen hebben geïnfecteerde personen dus geen, milde of matige verschijnselen en ontwikkelen tussen zes en twaalf dagen antilichamen.

Momenteel wordt er op enorme en elke week toenemende schaal getest op besmettingen met het SARS-CoV-2. Elke dag horen we weer hoeveel besmette mensen er zijn gevonden. Hoorden we in maart-april elke dag hoeveel mensen er met COVID-19 op de intensive care waren opgenomen en hoeveel er waren overleden, nu horen we elke dag hoeveel mensen er positief zijn getest op SARS-CoV-2.

Ik houd al maanden wekelijks bij hoeveel ziekenhuisopnames er zijn voor COVID-19 en hoeveel mensen aan/met COVID-19 in Nederland zijn overleden. Dat geeft voor mij de ernst van de ‘pandemie’ weer. In mijn vorige blog gaf ik een overzicht van het aantal patienten en overledenen jonger dan 40 jaar. Geruststellende getallen als je het op populatieniveau bekijkt. Het RIVM geeft elke dinsdagmiddag een rapport over de ‘Epidemiologisch situatie COVID-19 in Nederland.  Deze weekrapporten zijn te downloaden vanaf de website van het RIVM.

Hieronder de tabel met leeftijdsverdeling van patiënten en overledenen over de periode 13 tot 20 oktober. Er zijn 288 patiënten met COVID-19 opgenomen in een ziekenhuis en 118 patiënten overleden aan/met COVID-19. Maar ook zijn er 51.309 patiënten bij de GGD’en gemeld. Dat zijn dus 51.021 patiënten die niet in een ziekenhuis moesten worden opgenomen maar die klaarblijkelijk wel zo ziek waren dat zij, per definitie, ‘medische hulp nodig hadden‘. Anders waren het per definitie geen patiënten. Een deel zal, hoewel echt ziek waren door de infectie, besloten zijn dat opname in een ziekenhuis geen zin heeft (bijvoorbeeld bij zeer oude mensen in verpleeghuizen). Die zouden nog terecht patiënten genoemd kunnen worden. Zij krijgen palliatieve zorg. Zij zijn patiënt. Maar dat zijn er zeker geen 51.000 per week. De meesten vallen dus, mijn inziens, niet onder de definitie ‘Iemand die medische hulp nodig heeft’. En zijn dus geen patiënt. Maar zij worden wel zo genoemd. Waarom?

In het rapport (hieronder de tabel 4 hieruit) dat gisteren over de week 20-27 oktober werd gepubliceerd op de website van het RIVM is de kolom ‘ziekenhuisopnames‘ die in alle rapporten vanaf juli 2020 was opgenomen in tabel 4 weg. Nu wordt er alleen nog maar van COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten gesproken. Het is nu maar raden hoeveel van de bij de GGD’en gemelde personen in een ziekenhuis zijn opgenomen en werkelijk medische en verpleegkundige zorg nodig hadden. Er waren afgelopen week 62.227 nieuwe COVID-19 patiënten. Deze 62.227 personen voldoen mijns inziens niet allemaal aan de definitie ‘Iemand die medische hulp nodig heeft’. Volgens NICE lagen er vandaag 2327 COVID-19-patienten in Nederlandse ziekenhuizen (1762 op verpleegafdelingen en 565 op intensive care afdelingen). De échte patiënten.

Het lijkt een semantische discussie en er zullen er velen zijn die zich afvragen waar ik mij druk over maak. Het gaat mij om het begrijpen van wat er gebeurt. Iemand die positief getest is op het SARS-CoV-2 en geen, of slechts minimale klachten heeft, en daar geen medische, verpleegkundige of paramedische zorg voor zoekt, is toch géén patiënt? Iemand die écht ziek is van de infectie en deze zorg wél nodig heeft is dat wel. Hoe meer echte patiënten er zijn hoe overbelaster de zorg zal zijn. Maar zijn de tienduizenden per week écht allemaal patiënten (dan is dit écht erg) of zijn het mensen die alleen maar subklinisch ziek zijn of zich helemaal niet of minimaal ziek voelen en doen zij geen enkele aanspraak op ‘medische hulp‘ (dan is dat niet zo erg). Het is dus echt meer dan semantiek voor iemand die wil begrijpen wat er gebeurt. Nomen is omen!

Ik ben dus in verwarring.

14 gedachtes over “De ‘COVID-19-patiënten’

 1. Dank voor deze heldere uitleg. Ik deel uw verwarring. Het is onbegrijpelijk wat er gebeurd en hoe er met cijfers en omschrijvingen gemanipuleerd wordt.

  Like

 2. Verwarring kan een prikkel zijn om te leren. In de context van Corona lijkt het een collectieve paradigma shift. Hoe zat het met datamassage? Wie heeft hier belang bij? Welk doel heeft deze verschuiving? Waarom? Wat zijn de alternatieven?

  Afijn hiervan leren door verwarring? Of is de mens in deze tijd de ‘naakte aap’ met een collectief onvermogen tot leren? De angst voor het onbekende overheerst. Van kantoortuin naar beeldentuin. Van licht naar het donker. Van dialoog naar autoriteit. Van homo sapiens naar kasplant. Van acceptatie naar beheersen. Van dynamiek naar statistiek. Zitten we in een collectief autistisch tijdbeeld? Of hoe kunnen we deze fase noemen?

  Like

 3. Met genoegen lees ik regelmatig uw blogs. Uw verwarring draagt bij in de ontwikkeling van mijn helderheid in de Covid-19 problematiek.
  Oprechte dank.

  Like

 4. Er valt natuurlijk inmiddels geen touw meer aan vast te knopen, ook/zelfs niet voor een ontwikkeld en hoogopgeleid iemand als u.
  Wat me wel opvalt, is dat de semantiek kennelijk nooit de relativerende richting opgaat, maar altijd de richting van het verder aanjagen van angst.
  Een positief getest persoon heet in de statistieken ineens ‘besmet’, en kennelijk is dit nog niet angstaanjagend genoeg, want een groot deel van die zogenaamd besmette mensen zijn nu ineens gepromoveerd tot ‘patiënt’. Waarschijnlijk inderdaad voor het overgrote gedeelte wat ik maar in de lijn van dit blog zal aanduiden als ‘snotneus-patiënten’.

  Waarom toch.
  En dan maar gek opkijken dat heel veel mensen dit gebeuren allemaal niet meer vertrouwen en zich afvragen wat ‘er achter zit’. Geef ze eens ongelijk.

  Like

 5. Beste Erwin,
  Je verwoord precies wat ik al maanden denk. En zeker nu sinds een aantal weken ‘besmettingen’ ‘patienten’ zijn geworden. Was jij in het voorjaar ook al sceptisch over de aanpak, toen was je nog (en nu natuurlijk ook nog) vooral wetenschapper. Nu lijkt het alsof jouw menszijn in opstand komt. Gelukkig, en er zouden zoveel meer van je collega’s ook de moedige stap kunnen nemen om zich in ieder geval niet alleen maar door de overheid, en voor de overheid werkende ‘wetenschappers’, en ik zet dat tussen aanhalingstekens want ik vind dat ze óf enorm aan tunnelvisie lijden óf flink genieten van de media aandacht, óf gewoon te schijterig zijn, om zich eens buiten de gevestigde kaders te laten voorlichten.
  En daar zit hem nu, volgens mij tenminste, het grote probleem. De ‘wetenschap’ die de absolute waarheid in pacht meent te hebben, en wat wij ook allemaal denken (“wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen…) blijkt er ook flink naast te kunnen zitten. En zeker in de moderne tijd waarin die wetenschap zichzelf gecorrumpeerd heeft door allerlei financiële belangenverstrengelingen. Dat geldt niet voor alle sectoren van die wetenschap, maar de medische en zeker de farmaceutische sectoren zijn bepaald niet neutraal meer.
  En dan komen we op het punt dat je/we moeten gaan inzien dat die wetenschap en die overheid ons momenteel welbewust aan het besodemieteren zijn. Maar dat gaan inzien kost heel veel moeite, het is voor de meesten van ons het loslaten van een paar waar(dig)heden die ons hele bestaan op losse schroeven zet. Dát willen en kunnen inzien is het grootste probleem van dit moment. Want het betekent dat je tegen de stroom van de gevestigde orde in moet roeien, dat je wordt beschimpt door collega wetenschappers, wellicht je positie kwijtraakt. Maar als jij voor jezelf niet meer kan verantwoorden dat deze krankzinnige situatie voortduurt om een middelmatig gevaarlijk virus ‘uit te roeien’ (welke wetenschapper gelooft dat je een virus wat al wereldwijd rondwaart kan uitroeien?) dan moet je ‘uit de kast komen’. Ik hoop dat het je lukt en dat je misschien nog wat collega’s mee kan nemen uit die kast. Want dat is de enige hoop die ik nog heb, dat er een paar gerenommeerde academici opstaan en zeggen “dit kan zo niet langer”. Er is weliswaar vorige week al zo’n brief van verschenen met zelfs Robbert Dijkgraaf als ondertekenaar maar zelfs dat lijkt maar een rimpeling in de vijver te zijn. Het onderdrukkingsbeleid van de overheid gaat gewoon door “tot er een vaccin is”.
  Ga maar eens kijken op de websites van WHO, GPMB, WEForum en GAVI. Daar vind je de plannen voor de (DNA)vaccin tegen een virus wat allang gemuteerd is tegen de tijd dat het beschikbaar komt. Dat klinkt komplot, maar het staat gewoon pontificaal online, dus is het dan nog komplot?

  Hou vol Erwin, en gij zult spinazie eten.

  Geliked door 1 persoon

 6. Beste Erwin, dank u wel voor uw rustige onderbouwde informatie. We hebben het nodig.

  Zou u eens cijfers van de afgelopen 4 jaar sep-ok-nov-dec kunnen laten zien? Hoeveel mensen worden dagelijks opgenomen in het ziekenhuis. Naar wat ik van vinden op het CBS (kerncijfers). lees ik dat er sowieso al 35.000 mensen jaarlijks met problemen aan de onderste luchtwegen worden opgenomen (buiten griep en legionellose om). Dat zijn er toch ook meer dan 100 per dag. Waarschijnlijk in deze tijd al zo’n 130 en dus in een maand 3900….Hoeveel van deze mensen heten dit jaar coronapatienten?

  Ik denk dat we een heel ander probleem in Nederland hebben en dat is dat we een toenemende vergrijzing, toenemende fijnstof in de lucht, toenemende chronisch zieken (COPD, kanker, obesitas) steeds minder ziekenhuisbedden en personeel hebben. Dus de vraag naar zorg nam toe in 10 jaar en het aanbod nam af.

  Dat is volgens mij het probleem waar we nu mee moeten dealen. Al slaat dit kabinet dit virus nu met een hamer het land uit ,dan is het probleem niet opgelost. We hebben nog geluk dat.
  1. de griep niet aanwezig lijkt te zijn
  2. dit virus een lang niet zo hoge IFR heeft als men bang voor was.

  De focus op corona leidt af van het werkelijke probleem. We moeten ook serieus met elkaar het gaan hebben over de kwaliteit van leven en in hoeverre we het biologisch leven koste wat kost willen rekken. Het is een menselijk ethisch debat. Maar ik denk dat we er niet aan ontkomen.

  Nu is er zoveel stress in de samenleving. Hoop wordt ontnomen, toekomstperspectief, welzijn, levensgeluk, mens zijn, voor kinderen en de jeugd een normale ontwikkeling. Alles wordt nu opzij gezet.

  Waarom? Om levens te redden zegt men. Vanwege de volksgezondheid. Ik zie dat het met name levens verwoest en hoop dat we met het logisch verstand hier uit kunnen komen. Maar indien een samenleving in een hypnose is beland – en dat lijkt nu toch zo – dan wordt dat niet gemakkelijk.

  Like

 7. Lijkt dat het RIVM eindelijk het licht heeft gezien. Sinds kort staat boven de grafieken “positief geteste personen” ipv “patiënten”.
  Blijft de vraag wat een positieve PCR test betekent.
  Zie bijv. deze case study: https://ir.library.louisville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1160&context=jri
  Een zorgmedewerkster met milde verschijnselen, na 4 weken en 4 testen nog steeds positief.
  Wel met een steeds hogere C(ycle) T(hreshold).
  Het RIVM lijkt een CT van >35 te adviseren en ook nog maar 1 marker ipv 3.
  Resultaat een vloedgolf aan positieve testresultaten, waarschijnlijk heel vaak zonder serieuze klinische verschijnselen.
  https://www.sciencemag.org/news/2020/09/one-number-could-help-reveal-how-infectious-covid-19-patient-should-test-results
  Deze studie laat zien dat van 3790 samples bij een CT 35 slechts ~3%
  Zou zo maar kunnen dat we in een opstartend griepseizoen mensen met griepachtige verschijnselen positief testen, terwijl ze misschien weken/maanden geleden “kennismaakten” met corona.
  Afgezien van de cijfers is dit dramatisch voor de zorg. Ieder patient met een positieve test moet speciaal behandeld worden, ook al is de opname voor iets anders dan C19.

  Volgende vraag is waarom we ieder jaar weer tegen de limiet van de zorg capaciteit aanlopen, zelfs bij een “normaal” griepseizoen. En waarom is afgelopen zomer niet opgeschaald toen de zgn 2e golf boven de markt hing?
  Hoe kan het dat de samenleving op slot moet omdat we te weinig IC/ZH capaciteit hebben?

  Uiteindelijke vraag voor mij: waarom herhaalt het patroon van de Mexicaanse griep “pandemie” zich.

  Vooralsnog geef ik WHO/RIVM de “benefit of the doubt” en ga uit van incompetentie, maar dit kost me wel steeds meer moeite.

  Geliked door 2 people

 8. Dank voor uw eerlijke weergave, ik zou willen dat meer artsen zo eerlijk konden zijn, maar vooral ook zo menselijk.

  Het nummer : fuck the fraud, van fire head geeft precies weer hoe met de wereld gesteld is nu

  Yvon

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s